Volilni molk velja do zaprtja volišč, to je do 19. ure v nedeljo. Foto: Bobo Foto:
Volilni molk velja do zaprtja volišč, to je do 19. ure v nedeljo. Foto: Bobo Foto:

Za 16 obvestil je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka oziroma je šlo za zadeve, ki jih že obravnavajo, za dve prijavi je po zbranih dokazih inšpektorat sklenil, da ne bo uvedel postopka o prekršku, tako da inšpektorat obravnava 21 zadev.

Volilna kampanja, ki se je začela 22. septembra, se mora v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.

Za volilno kampanjo se štejejo propaganda v medijih in elektronskih publikacijah, propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov, objavljanje videospotov oziroma oglasov ter pozivanje volivcev, koga naj volijo.

Na ministrstvu za notranje zadeve je delovala dežurna služba, kamor lahko državljani sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka - 080 21 13.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3.000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.