Maja Makovec Brenčič je poudarila, da je vrnila celoten neupravičeno izplačan dodatek za stalno pripravljenost in neustrezno obračunane prevozne stroške pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Foto: BoBo
Maja Makovec Brenčič je poudarila, da je vrnila celoten neupravičeno izplačan dodatek za stalno pripravljenost in neustrezno obračunane prevozne stroške pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Foto: BoBo

V predstavitvi programa je poudarila, da v kampanji sledi sloganu Bolj odločno, k čemur pa po njenem mnenju najbolj prispeva znanje, zato je treba spodbujati vseživljenjsko učenje. Z uvedbo volilne pravice s 16. letom bi mlade spodbudila k aktivnemu državljanstvu, za mlade pa predlaga uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.

Njen program vsebuje tudi prizadevanja za več gibanja in manj slabih razvad. Že predlagano uro gibanja v šolah želi kot predsednica priporočati vsem aktivnim državljanom, je pojasnila in poudarila, da sta vrednoti zdravja in gibanja tisti, ki dajeta kakovost življenju. Poudarila je tudi pomen trajnostnega razvoja in napovedala, da bo podpirala odprtost in diplomatski del dejavnosti na gospodarskem in drugih področjih.

Uvedba predsedniškega ustavnega veta
Po mnenju kandidatke je zaradi vseh svetovnih in evropskih izzivov, pa tudi nacionalnih tem, kot je arbitraža, čas za ustanovitev strateškega sveta predsednika republike. Predlaga tudi ustavni veto, s katerim bi imel predsednik pravico sprožiti ustavno presojo pred začetkom izvajanja zakona. Prav tako predlaga nov način imenovanja sodnikov, ki bi jih na predlog sodnega sveta imenoval predsednik.

Odgovorila je tudi na očitke o neupravičenih dodatkih za stalno pripravljenost, ki jih je prejemala, in nepravilno obračunane prevozne stroške v času, ko je sodelovala z nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu. Poudarila je, da je ta sredstva v celoti vrnila. Kot ministrica pa je sprožila vse nujne postopke za preverjanje namenske porabe sredstev na fakultetah.