Stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je grozil padec kandidatne liste v volilni enoti Ljubljana Center. SD je namreč Mileno Babič kandidiral prvi. Foto: BoBo
Stranki Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je grozil padec kandidatne liste v volilni enoti Ljubljana Center. SD je namreč Mileno Babič kandidiral prvi. Foto: BoBo

To je pritrdilo petkovi pritožbi Čuševe stranke na odločitev Državne volilne komisije, ki je zavrnila omenjeno listo zaradi zapleta z Babičevo, ki kandidira na listi stranke SD. Vrhovno sodišče meni, da so vzroki za neizpolnitev spolnih kvot liste posledica kršitve Babičeve, ki je kandidirala na dveh listah, na kar stranka ni mogla vplivati.

Vrhovno sodišče je presodilo, da je neveljavnost kandidature kandidata, ki kandidira na več listah, napaka posamične kandidature, ki omogoča zavrnitev liste le glede posameznega kandidata ne glede na to, da lista po ugotovitvi neveljavnosti kandidature ne izpolnjuje predpisane zastopanosti spolov.

Zakon o volitvah v državni zbor pa ne vsebuje določbe, ki bi izrecno določala zavrnitev liste kot celote v primeru, ko ta ne ustreza več predpisani spolni kvoti zaradi naknadno ugotovljene neveljavnosti posamezne kandidature.

Po mnenju vrhovnega sodišča se ta primer v bistvenem razlikuje od primerov, ko je neupoštevanje predpisanih spolnih kvot posledica predlagateljeve napake pri določitvi liste kandidatov. Res je, da v tem primeru kandidatna lista več ne izpolnjuje pogoja spolne kvote, a po oceni vrhovnega sodišča obstaja razumen razlog za različno obravnavanje kandidatnih list.

Zakona namreč ni kršil pritožnik, ampak kandidatka, ki je dala soglasje še drugi politični stranki. Vzroki za nastanek nezakonitosti glede spolnih kvot liste so zunaj pritožnikove volje, izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča, ki je objavljena na njihovi spletni strani.

Čuš želi opravičilo
Čuš je zadovoljen z odločitvijo vrhovnega sodišča, ki je sledilo njihovim stališčem in mnenjem. "Sodišče je jasno povedalo, da je bila naša lista vložena v skladu z zakonom, pravočasno. Državna volilna komisija je tukaj krepko prekoračila svoja pooblastila, pristojnosti in kršila ustavo in vso veljavno zakonodajo," meni Čuš, ki je tudi dejal, da so prepričani, da se s tem vračajo v igro za preboj v DZ.

Se pa ne more znebiti "občutka, da so štirje člani DVK glasovali politično". Po njegovem je nesprejemljivo, da politične stranke glasujejo o drugih kandidatnih listah. Zato njih in direktorja službe DVK-ja Dušana Vučka poziva, naj se vsem kandidatom liste Andrej Čuš in Zeleni Slovenije opravičijo. Po njegovem mnenju je šlo namreč pri odločitvi DVK-ja za poskus onemogočanja, da bi zopet prišli v DZ.