Z  S  B Skupaj
ŠVICA      2  1  1  4  
NORVEŠKA    2  1  1  4  
ZDA       2  -  2  4  
AVSTRIJA    1  4  3  8  
ITALIJA     1  1  1  3  
FRANCIJA    1  1  1  3  
SLOVAŠKA    1  1  1  3  
SLOVENIJA    1  1  -  2  
NEMČIJA     -  1  -  1  
ŠVEDSKA     -  1  -  1