Z  S  B Skupaj
NORVEŠKA    13  5  7  25  
NEMČIJA     6  3  -  9  
ŠVEDSKA     2  2  1  5  
POLJSKA     1  1  -  2  
RUSIJA     -  5  3  8  
AVSTRIJA    -  4  5  9  
ITALIJA     -  1  1  2  
SLOVENIJA    -  1  -  1  
JAPONSKA    -  -  2  2  
ŠVICA      -  -  1  1  
FINSKA     -  -  1  1  
FRANCIJA    -  -  1  1