Pravna fakulteta: Bruna Žuber, pravnica

V pogovoru med drugim opozarja na pomen obštudijskih dejavnosti, s katerimi študentje poleg "vsega tistega rednega, kar obsega študij na pravni fakulteti, pridobijo še dodatne izkušnje, ki so zelo dobra naložba za njihovo nadaljnjo karierno pot."

O študiju z nekdanjimi študenti

Ob letošnji 100. obletnici Univerze v Ljubljani bomo vsak ponedeljek objavili pogovor z eno oziroma enim izmed 26 nekdanjih študentk in študentov. Skozi pogovor o študijskih izkušnjah bodo študentje predstavili 23 fakultet in 3 akademije, ki so članice ljubljanske univerze. MMC RTV SLO je projekt pripravil v sodelovanju s Klubom alumnov Univerze v Ljubljani. Vabljeni k spremljanju prispevkov nawww.rtvslo.si/univerza100

Bruna Žuber, doktorica pravnih znanosti, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani docentka na Katedri za upravno pravo, hkrati pa je dopolnilno zaposlena tudi na Vrhovnem sodišču RS-a kot višja pravosodna svetovalka. Pri predmetih Upravno procesno pravo na prvi stopnji in Upravno pravo in postopek na drugi stopnji izvaja vaje, hkrati je nosilka in vodja Upravnosodne klinike, ki je akreditirana obštudijska dejavnost. Pred zaposlitvijo na fakulteti si je izkušnje nabirala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani in kot odvetniška kandidatka v dveh odvetniških pisarnah. Kot študentka prava je ustanovila pravno službo Zveze Škis, ki uspešno deluje še danes. Letos je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije za mlado pravnico leta, svečano listino Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke, nagrado Pravne fakultete za izjemne znanstvene dosežke in priznanje Pravne fakultete za izjemne dosežke.

Z obštudijskimi dejavnostmi študentje poleg
Z obštudijskimi dejavnostmi študentje poleg "vsega tistega rednega, kar obsega študij na pravni fakulteti, pridobijo še dodatne izkušnje, ki so zelo dobra naložba za njihovo nadaljnjo karierno pot," pravi Bruna Žuber. Foto: MMC RTV SLO

Kot pravi, se je za pravo odločila, ker so jo vedno zanimale družboslovne vede: "V zadnjih letnikih gimnazije sem se odločala med študijem psihologije, prava in jezikov. Za študij prava sem se odločila, ker me je zanimalo, kako pravo nastaja in kako se uporablja, kako potekajo sodni in drugi pravni postopki in kako v konkretnem primeru sprejeti odločitev, ki bo najbolj pravična." Dodaja, da ji je ta študij ustrezal tudi zaradi tega, ker ponuja širok nabor zaposlitev tako v pravosodju kot tudi v samostojnih pravniških poklicih (na primer v notariatu in odvetništvu), pa tudi v gospodarstvu, državni upravi, institucijah Evropske unije in v drugih mednarodnih institucijah.

Med prednostmi študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani navaja njeno tradicijo, pridobitev široke izobrazbe in poglobljenega znanja, odlične študijske pogoje, raznolik predmetnik, ki omogoča študentom veliko izbirnost, in širok nabor obštudijskih dejavnosti. "Naša pravna fakulteta je tudi mednarodno uveljavljena in se zelo mednarodno udejstvuje, študentje imajo na izbiro študentske izmenjave, k nam prihajajo profesorji iz tujine, študenti se lahko udeležujejo predavanj tujih profesorjev, tudi mi odhajamo v tujino in tako pridobivamo izkušnje, ki jih potem lahko prenesemo na študente," dodaja.

Kot dobrodošlo novost na fakulteti omenja možnost, da imajo študenti lahko na izpitih, ki so zasnovani na praktičnih primerih, od kandidatov pa se pričakuje, da predlagajo pravno rešitev primera, pri številnih predmetih s seboj ustrezno zakonodajo, pri nekaterih predmetih tudi učbenike, kar po njenem mnenju "spodbuja način pravnega razmišljanja, argumentiranja, skratka spodbuja k temu, da se študenti čim bolj usposobijo za iskanje rešitev, tako kot bodo to počeli tudi pozneje na svoji poklicni poti."

Glede sprememb oziroma izboljšanja študijskega programa meni, da se nekatere tematike v trenutnem bolonjskem dvostopenjskem študiju včasih lahko tudi podvajajo, zato je "dobrodošlo, da je pravna fakulteta oblikovala nov enovit petletni program študija prava, ki bo kmalu vložen v postopek akreditacije. Menim, da je enovit študij nekaj, kar je bolj lastno študiju prava glede na zasnovo in vsebine, ki jih obravnavamo. Ker pravo postaja vse bolj mednarodno in je slovensko nacionalno pravo pogosto zanimivo za tujce, bi bilo tudi dobro, da bi na fakulteti obstajal splošni predmet, ki bi se za naše študente v celoti, torej predavanja in izpiti, izvajal v angleščini. A tega trenutno ne dopušča zakonodaja."

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: BoBo

Z obštudijskimi dejavnostmi študentje poleg "vsega tistega rednega, kar obsega študij na pravni fakulteti, pridobijo še dodatna znanja in izkušnje, ki so zelo dobra naložba za njihovo nadaljnjo karierno pot." Študenti se lahko udeležujejo nacionalnih in mednarodnih pravniških tekmovanj, ki večinoma potekajo kot simulacije sodnih in drugih pravnih postopkov. Organizirane so tudi strokovne ekskurzije, študentje lahko sodelujejo pri različnih projektih, pa tudi na klinikah, ki so akreditirana obštudijska dejavnost z različnih področij prava. Njihov namen je, da študenti prenašajo pridobljeno teoretično znanje v prakso. Na fakulteti med drugim že dolgo deluje pevski zbor Pegius, športne dejavnosti, na voljo so različni jezikovni tečaji.

Zaposljivost diplomantov pravne fakultete je zelo visoka, pravi Bruna Žuber. Tudi sama ni imela težav pri iskanju zaposlitve: "V višjih letnikih pravne fakultete sem se odločila, da bo moja prva služba sodniške pripravnice. Sistem zaposlovanja višjih sodišč je zelo transparenten ‒ zaposluje se po vrstnem redu glede na uspešnost na pravni fakulteti, tako da je dobro delo na fakulteti nagrajeno s tem, da se služba v obliki sodniškega pripravništva takoj dobi. Sama sem se odločila za sodniško pripravništvo zato, ker sem si želela čim prej pridobiti tudi pravniški državni izpit in je bila to najkrajša pot do njega."

In kaj svetuje brucem, ki začenjajo svojo študijsko pot: "Začetki so najtežji in tudi na pravni fakulteti je tako. Gotovo se je najprej treba prilagoditi na nov pristop k študiju, na to, da je urnik drugačen, da so obveznosti drugačne, ampak potem ko začetno oviro premagamo, pa je zelo pomembno, da se zanimamo za različna pravna vprašanja, da smo radovedni in da priložnosti, ki nam jih študij ponuja, izkoristimo. Vse tisto, kar bomo naredili poleg rednih študijskih obveznosti, je zelo dobra naložba v naše znanje in tudi v našo nadaljnjo karierno pot. Tako da bi brucem svetovala, da se za te možnosti, ki so jim ponujene, vsekakor odločijo. Znanje je nekaj, kar nam nihče ne more vzeti."

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

- 16. julija 1919 je bil v Beogradu sprejet zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani s popolnimi Pravno, Filozofsko, Tehniško in Teološko fakulteto ter dveletno Medicinsko fakulteto.
- Po bolonjski reformi traja prvostopenjski študij prava štiri leta, magistrski študij eno leto in doktorski študij štiri leta.
- Katedre: Katedra za ustavno pravo, Katedra za teorijo in sociologijo prava, Katedra za pravnoekonomske znanosti, Katedra za upravno pravo, Katedra za kazensko pravo, Katedra za civilno pravo, Katedra za delovno in socialno pravo, Katedra za pravno zgodovino, Katedra za mednarodno pravo.