Teološka fakulteta: Nejc Krevs, študent teologije

Še posebej sta ga pritegnila stara hebrejščina in judovstvo, celo tako močno, da je začel bolj poglobljeno spremljati razmere na Bližnjem vzhodu.

O študiju z nekdanjimi študenti

Ob letošnji 100. obletnici Univerze v Ljubljani bomo vsak ponedeljek objavili pogovor z eno oziroma enim izmed 26 (nekdanjih) študentk in študentov. Skozi pogovor o študijskih izkušnjah bodo študentje predstavili 23 fakultet in 3 akademije, ki so članice ljubljanske univerze. MMC RTV SLO je projekt pripravil v sodelovanju s Klubom alumnov Univerze v Ljubljani. Vabljeni k spremljanju prispevkov na www.rtvslo.si/univerza100

Nejc Krevs končuje študij na teološki fakulteti, ki je ena izmed petih ustanovnih članic Univerze v Ljubljani in je konec novembra zaznamovala 100 let svojega delovanja. Trenutno piše diplomsko nalogo Država Izrael med teokracijo in demokracijo, zaposlen pa je na RTV Slovenija kot novinar in voditelj. Z RTV Slovenija je začel sodelovati pri 19 letih po opravljeni avdiciji, sprva na radiu, pozneje pa v več uredništvih televizijskih programov, tudi kot voditelj Infodroma, informativne oddaje za otroke. Pri svojem novinarskem delu se loteva različnih notranje- in zunanjepolitičnih tem, med drugim je za televizijo poročal iz Tel Aviva in Jeruzalema.

Ker je sam “športnega duha”, pri vprašanju o ponudbi obštudijskih dejavnosti na fakulteti omeni športne dejavnosti, zlasti košarko, ki mu je bila zaradi
Ker je sam “športnega duha”, pri vprašanju o ponudbi obštudijskih dejavnosti na fakulteti omeni športne dejavnosti, zlasti košarko, ki mu je bila zaradi "razvijanja ekipnega duha, prijateljstva in sodelovanja" še posebej ljuba. Foto: MMC RTV SLO

Študijski programi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo v Ljubljani in Mariboru, temeljijo na znanjih s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študentje se usmerijo ali na laiško pot študija ali pa v bogoslovje: "Na študiju teologije se odločamo med dvema smerema: bogoslovci se že od samega začetka študija pripravljajo na duhovniški poklic, tudi živijo v lemenatu, medtem ko imamo laiki drugačen študijski program, živimo doma ali v študentskih domovih in imamo povsem običajno študentsko življenje." Diplomanti, ki lahko študij nadaljujejo na drugi in tretji stopnji, se zaposlujejo na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb, javne uprave, v kulturi, medijih, založništvu, kot terapevti itn.

Kot pravi Nejc Krevs, se je za študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani odločil ravno zaradi "široke palete znanj z različnih področij od antropologije, etike, filozofije, teologije, pa tudi eksotike jezikov, kot so stara hebrejščina, grščina in latinščina". Dodaja, da je študij "zarezal v srž humanističnih ved in to je nekaj, kar sem si od nekdaj želel in kar mi pomaga pri mojem novinarskem poklicu".

Poleg širine humanističnih znanj med prednostmi študija na teološki fakulteti navaja tudi majhnost letnikov: "Študentje in profesorji delujemo kot nekakšna majhna družina, kar omogoča poglobljeno obravnavo snovi. V našem razredu je bilo okoli 15 do 20 študentov in študentk, na pomoč pri študiju pa so velikokrat priskočili tudi starejši študentje tutorji."

In kakšen je njegov predlog za izboljšanje študijskega programa? Več jezikov, pravi odločno. Čeprav so se, denimo, spoznali z osnovami stare hebrejščine, bi si želel, da bi učenje tega jezika nadaljevali in ga poglobili. In več mednarodnih izmenjav. “Čeprav na teološki fakulteti pogostokrat gostujejo tuji profesorji in priznani teologi z vsega sveta, bi si želel, da bi bilo še več mednarodnih izmenjav, med drugim tudi več možnosti, da bi študentje odšli v tujino."

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO

Na vprašanje, ali se je študij dovolj povezoval s prakso, odgovarja: "Na teološki fakulteti pravzaprav težko govorimo o neki izrazitejši vlogi prakse, temveč bolj o praktičnih vajah in strokovnih ekskurzijah, ki jih je bilo res veliko. Naj omenim samo našo študentsko pot v Izrael in na avtonomna palestinska ozemlja, kjer smo spoznavali temelje treh monoteizmov – judovstva, krščanstva in islama. Obiskali smo tudi center Evropske unije, Bruselj in številna mesta v Italiji, med drugim Firence in Rim. Skratka, čeprav ni toliko prakse, je pa toliko več praktičnih znanj, ki smo jih pridobili na teh ekskurzijah."

Kakšna pa je zaposljivost diplomantov teologije? Za laične teologe je iskanje zaposlitve zagotovo izziv, pravi Nejc Krevs. Širina študijskih programov je zanje po eni strani prednost, saj omogoča vstop v širok krog zaposlitev, po drugi strani pa pomanjkljivost, saj ne usmerja na neko ožje strokovno področje. Njegovi kolegi s fakultete so se zaposlili v knjižnicah, na glasbenem in literarnem področju, v računalništvu, nekateri pa so se odločili tudi za vstop v medijski prostor. Sam se je za novinarski poklic odločil zato, ker je na fakulteti spoznal kar nekaj ljudi, ki so že delovali v medijih in ga prepričali, da biti teolog in hkrati novinar ni nekaj, kar se izključuje: "Študij ti da neko širino, tudi kulturo govora in te spodbuja k medverskemu in medkulturnemu dialogu."

In nasvet vsem tistim, ki jih zanima študij na teološki fakulteti? "Moj nasvet vsem, ki se odločajo za študij na teološki fakulteti, je pravzaprav moto same fakultete – drznite si biti drugačni."

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani na kratko

- Leta 1919 je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani s teološko, pravno, filozofsko, tehniško in medicinsko fakulteto.
- Leta 1949 je bila fakulteta izključena iz Univerze v Ljubljani in je postala samostojna ustanova, vendar je bila še del javnega izobraževalnega sistema.
- V letu 1952 je bila izključena tudi iz vrste javnih izobraževalnih ustanov in je postala interna cerkvena ustanova.
- Leta 1968 je začel v Mariboru delovati oddelek teološke fakultete s tremi zadnjimi letniki in se od 1993 postopno razširil na celoten teološki študij.
- Maja 1991 je teološka fakulteta znova dobila status državne ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno vključena v Univerzo.
Vir: TEOF