1920 novembere sem volt eseménytelen időszak a Mura mentén, majd folytatjuk a magyar-jugoszláv határmegállapító bizottság térségünkre vonatkozó tevékenységének összegzését.