A határmegállapító bizottság munkája kiteljesedik. A nép sokhelyütt kinyilvánítja érzéseit, azonban a Muravidék sorsa már réges-rég eldőlt magasabb instanciákon. Az utolsó hónapok sem hoznak érdemi változást, a határok maradnak ott, ahova azokat a „győztesek” elképzelték.

Képaláírás: A magyar-jugoszláv határmegállapító bizottság öt tagjai a hármas-határkőnél Magasfokon (Trdkova) 1924. május 30-án, az akkor érvényes katonai rangjuk feltüntetésével (a képről hiányzik a japán bizottsági tag). Balról jobbra állnak: Giovanni Valvassori vezérőrnagy (olasz), Vojin Čolak-Antić tábornok (jugoszláv), David Cree alezredes (angol, a bizottság elnöke), Maurice Marminia alezredes (francia) és Vassel Károly vezérőrnagy (magyar). Forrás: Pokrajinski arhiv Maribor. Gašper Lipovšek egykori muravidéki kormánybiztos hagyatéka.