Občina Kobilje je ena izmed štirih slovenskih občin z le enim naseljem. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Robert Ščap?

Župan Robert Ščap je na jesenskih lokalnih volitvah prejel 54,8 odstotka glasov. Tudi leta 2014 je zmagal v prvem krogu, in sicer le za en glas. Foto: Občina Kobilje
Župan Robert Ščap je na jesenskih lokalnih volitvah prejel 54,8 odstotka glasov. Tudi leta 2014 je zmagal v prvem krogu, in sicer le za en glas. Foto: Občina Kobilje

Kako boste v vaši občini zaznamovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
Obletnico bomo zaznamovali s skupno proslavo v Beltincih in razstavo fotografij Naše Prekmurje v Kobilju.

Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?
Predvsem položaj prekmurskih Slovencev v večstoletni ločenosti in izolaciji od drugih slovenskih pokrajin, ko smo kljub močnemu vplivu madžarske kulture in jezika razvijali lastno vzporedno slovensko nacionalno identiteto z lastnim knjižnim jezikom.

Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?
Števan Küzmič, njegova dela, kot osnova rasti slovenstva v Prekmurju.

Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija?
Števan Küzmič, Mikloš Küzmič, Miško Kranjec.

Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva?
Vsakoletna prireditev Družina poje, kjer več kot 20 družin izvaja narodne in ponarodele pesmi.

Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem?
Bistra je Mura.

Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani?
Strici so mi povedali.

Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?
Kulturno dediščino.

Na katero naravno ali pa kulturno dediščino ste v vaši občini najbolj ponosni?

Panonsko domačijo. Poznavalci podeželske arhitekture jo opisujejo kot arhitekturni biser. Gre za hišo premožnega kmeta, ki ni postala "slavna" zaradi svoje starosti – zgrajena je bila leta 1901 –, marveč izključno zaradi svojih na zunaj vidnih arhitekturnih prekmurskih značilnosti.

Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini?
Obnova kletnih prostorov Panonske domačije po poplavi. Ureditev vinoteke.

Kako vključujete naravno in kulturno dediščino občine v turistično ponudbo?
Prek spleta in zloženk.

Foto: Občina Kobilje
Foto: Občina Kobilje

Bi ustanovitev pomurske pokrajine vaši občini koristila?
Samo deklarativno s poimenovanjem mislim, da ne. Vsem občinam bi koristila pokrajinska ureditev v okviru sprejetja zakona o pokrajinah za celotno Slovenijo.

Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti?
Enakomeren regionalni razvoj, ohranitev poseljenosti podeželja.

Foto: Občina Kobilje
Foto: Občina Kobilje

Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako?
Zagotovo je koristen za ohranjanje naravnih danosti.

Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?
Seveda je ohranjanje naravnih danosti pomembno, vendar česa bistvenega prebivalcem nista prinesla. Vidijo ju predvsem kot omejujoča dejavnika.

Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev?
Predvsem bi madžarska vlada morala zagotoviti podobno financiranje, kot ga slovenska zagotavlja madžarski manjšini, kar bi posledično pomenilo tudi več možnosti sodelovanja.

Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?
Športni turizem, vinogradniško-kmečki turizem, razvoj obrtnih dejavnosti.

Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine?
Čudovita dolina ob Kobiljskem potoku, obdana z gozdom in vinogradi, kjer je veliko priložnosti za ponudbo domačih izdelkov in hrane.

V čem, na katerem področju, vidite poglavitno razvojno perspektivo občine?
Predvsem v razvoju turistične ponudbe in obrtne dejavnosti.

Statistični podatki za občino Kobilje iz leta 2016 in primerjava s slovenskim povprečjem. Foto: Surs
Statistični podatki za občino Kobilje iz leta 2016 in primerjava s slovenskim povprečjem. Foto: Surs

Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine?
Ker je strpnost pomembna vrednota.

Katere so največje socialne težave v vaši občini?
Predvsem staranje prebivalstva in žal znana demografija podeželja.

Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav?
Ne, vse strahove, ki izhajajo iz navedenega, se lahko in mora reševati prek drugih vzvodov. Vendar tega marsikdaj žal ne počnemo.

Katere prekmurske medije redno spremljate?
Vestnik, Murski val, elektronske medije.

Kako je po vašem mnenju Prekmurje pokrito v slovenskih medijih?
Mislim, da ustrezno.