Županja Vera Markoja je vodenje občine prevzela po zmagi na jesenskih volitvah, ko je z več kot 62-dstotno podporo 'premagala' dolgoletnega župana. Foto: Občina Črenšovci
Županja Vera Markoja je vodenje občine prevzela po zmagi na jesenskih volitvah, ko je z več kot 62-dstotno podporo 'premagala' dolgoletnega župana. Foto: Občina Črenšovci

Po stopnji brezposelnih je občina Črenšovci med tistimi, ki so v najslabšem položaju. Kakšne možnosti razvoja še vidi županja Vera Markoja?

Kako boste v vaši občini praznovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
Občina Črenšovci se bo dejavno vključila v dogodke. Od 25. junija 2019 bomo izvajali domoljubno akcijo Küpin pa izobejsin slovensko zastavo. 9. avgusta 2019 bomo predstavili zbornik Spominčice (zbornik o regijskem zaznamovanju 99-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Črenšovcih). 10. avgusta 2019 bomo priredili okroglo mizo z naslovom Jožef Klekl ‒ prekmurski Čedermac in odprli razstavo v sejni sobi Občine Črenšovci. 11. avgusta 2019 bo spominsko kolesarjenje ob branikih slovenstva v občini Črenšovci, 16. avgusta 2019, pred osrednjo državno prireditvijo, bo krajši kulturni program in slovesno polaganje venca predsednika Republike Slovenije pred spomenikom Jožefa Klekla st. v Črenšovcih.

Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?
To, da so Prekmurci več let živeli pod tujo oblastjo in imeli tudi drugačno govorico od preostale Slovenije.

Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?
Jožef Klekl. st. – politik, duhovnik, pisatelj in priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija?
Jožef Klekl. st. – politik, duhovnik, pisatelj; Ferdo Godina, pisatelj; Franc Kuzmič, domoznanec, muzealec in zgodovinar.

Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva?
Proslava ob 99. letnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v letu 2018.

Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem?
Marko skače.

Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani?
Ferdo Godina – Bele tulpike

Katero zvrst kulture v občini najbolj razvijate?
Živo kulturna dediščina.

Na katero naravno ali pa kulturno dediščino ste v občini najbolj ponosni?
Naravna dediščina – reka Mura in njene mrtvice.

Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v občini?
Podpirali bomo kulturne dogodke, zbirali kulturno in etnološko dediščino in naravno dediščino izkoristili kot svojo prednost.

Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo?
V turizmu smo šele na začetku. Ustvarili bomo različne zgodbe in jih vključili v ponudbo zelenega turizma.

Klekov dom v Črenšovcih. Foto: Občina Črenšovci
Klekov dom v Črenšovcih. Foto: Občina Črenšovci

Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila?
V težnji po razvoju tega dela Slovenije bi lahko koristila. Koristi pa lahko tudi s povezovanjem med regijami sosednjih držav.

Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti?
Dolgoročno – postati razvojno enakovredna pokrajina osrednji in zahodni Sloveniji.
Kratkoročno – večje sodelovanje občin v projektih.

Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako?
Zaradi ohranjanja naravne dediščine, kar bo pa potrebno v prihodnje dobro izkoristiti.

Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?
Natura 2000 je varstveno območje, ki je sicer občanom večkrat povzročalo preglavice, npr. pri gradnji objektov, a so se s tem ohranile določene živalske in rastlinske vrste.

Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev?
S sodelovanjem pri različnih skupnih projektih.

Statistična primerjava s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs
Statistična primerjava s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs

Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?
Razvijati obrtništvo in razviti zeleni turizem.

Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine?
Ob reki Muri in njenih mrtvicah.

V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine?
Izhajati je treba iz tega, kar imamo. Imamo čudovito naravo in živo kulturno dediščino. Imamo razvito obrtništvo. Vse to združiti v eno zgodbo in jo prodajati.

Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine?
Zaradi posebne kulture in njene dediščine in »dobrih ljudi«, ki bi gostu dali vse, kar imajo.

Katere so največje socialne težave v vaši občini?
Vse bolj je prisoten problem oskrbe starejših oseb.

Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav?
Z vidika zaščite slovenskih blagovnih znamk bi bilo to potrebno.

Katere prekmurske medije redno spremljate?
Vestnik, Murski val.

Kako je po vašem mnenju Prekmurje pokrito v slovenskih medijih?
Lahko bi bilo boljše.