Predstavljamo prekmurske župane

Župane vseh prekmurskih občin smo povabili, da nam v odgovorih na enaka vprašanja predstavijo svojo občino in razkrijejo načrte za razvoj, stališča do perečih vprašanj in pomembne gradnike Prekmurja.

Po stopnji brezposelnih je občina Rogašovci med tistimi občinami, ki so v najslabšem položaju, prav tako je med desetimi najmanj razvitimi po količniku razvitosti, ki ga izračunava ministrstvo za finance. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Edvard Mihalič?

Edvard Mihalič je bil na jesenskih volitvah znova izvoljen za župana, in to v prvem krogu. Star je 75 let in je bil najstarejši županski kandidat v Prekmurju. Foto: Občina Rogašovci
Edvard Mihalič je bil na jesenskih volitvah znova izvoljen za župana, in to v prvem krogu. Star je 75 let in je bil najstarejši županski kandidat v Prekmurju. Foto: Občina Rogašovci

Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
Goričke občine bomo organizirale skupno proslavo ob tromejniku. Iz naše občine bodo nastopile Folklorna skupina Vrbe in Ženska pevska skupina Kulturnega društva Rogašovci.

Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?
Vztrajnost Prekmurcev, da so ohranili svoj jezik do priključitve k Sloveniji in versko strpnost med prebivalci.

Katera prekmurska zgodovinska osebnost, ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?
Prekmurski protestantski pisci.

Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija?
dr. Matija Slavič, Vilmoš Tkalec in dr. Franc Kuzmič.

Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva?
Postavitev spomenika osamosvojiteljem v Nuskovi in zasaditev lipe.

Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem?
Vsi so venci vejli.

Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani?
Marta Karoline Kolmanič.

Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?
Zborovsko petje in folkloro.

Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?
Sotinski breg, Serdiški breg, Slatinski vrelec v Nuskovi.

Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini?
Obnova Dajčevega mlina in postavitev kmečke hiše s črno kuhinjo.

Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo?
Vsi omenjeni objekti so na voljo za ogled.

Na Sotinskem bregu (418 m), najvišjem vrhu Pomurja, stoji razgledni stolp. Foto: Televizija Slovenija
Na Sotinskem bregu (418 m), najvišjem vrhu Pomurja, stoji razgledni stolp. Foto: Televizija Slovenija

Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila?
Če bi pokrajina prevzela financiranje regijskih ustanov in če bi ustvarjala razvoj.

Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti?
Ureditev financiranja regijskih ustanov in izdelavo načrta razvoja Prekmurja.

Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako?
Je, ampak v naši občini od tega nimamo koristi.

Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?
Na ohranitev neokrnjene narave in biotsko raznovrstnost pozitivno, na izhod iz nerazvitosti pa negativno.

Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev?
Iz državnega proračuna bi morala društva, ki sodelujejo s Porabskimi Slovenci, dobiti potrebna finančna sredstva.

Statistični podatki za občino Rogašovci v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs
Statistični podatki za občino Rogašovci v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs

Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti?
Razen razvoja malega gospodarstva in pospeševanja kmetijstva in turizma drugega ne vidim.

Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine?
Neokrnjena narava.

V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine?
V razvoju turizma.

Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine?
Za nas, ki tu živimo, je to normalno stanje. Spoštujemo vse, ne glede na veroizpoved.

Katere so največje socialne težave v vaši občini?
Nezaposlenost, staranje prebivalstva, nizke pokojnine in odseljevanje mladih.

Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav?
Ne, treba pa bi bilo omejiti odkupovanje kmetijskih zemljišč ob meji s strani avstrijskih kupcev.

Katere prekmurske medije redno spremljate?
Radio MV in Vestnik.

Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih?
Kakor kdaj, mi bi radi, da bi se pojavljalo večkrat.