V mestih je bila organizirana dobava mleka za otroke, ki pa je imela – tako kot preostala oskrba z jestvinami – v vojnih letih vse večje težave. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
V mestih je bila organizirana dobava mleka za otroke, ki pa je imela – tako kot preostala oskrba z jestvinami – v vojnih letih vse večje težave. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Die Mobilmachung der Kartoffel. Založba: Kunstverlagsgesellschaft Wohlgemuth & Lissner, Berlin, Nr. 1030. Sig. W. Fialkowska. Neodposlana.
Pomanjkanje in draginjo je po izbruhu vojne najbolj občutilo mestno prebivalstvo. Na podeželju je bilo razpoložljive hrane več, zato so prebivalci večjih mest pogosto zahajali na kmete, da bi si priskrbeli najnujnejše. Avstrijske oblasti so se zavedale pomembnosti samooskrbe s kmetijskimi pridelki v času vojne. Za delo na polju so navduševale šolarje in šolarke. Angažirale so vojne ujetnike, begunce in begunke. Foto: Zbirka Walter Lukan.
Travnik, porušena Gorica med vojno.
Travnik, porušena Gorica med vojno. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Die Frau im Kriege. [Zelenjadarstvo v dunajskih parkih.]
Hrane je med vojno primanjkovalo zlasti v avstrijskem delu Avstro-Ogrske. Vojno opustošenje Galicije, osrednjega žitorodnega področja in odhod moške delovne sile na fronto sta dramatično zmanjšala kmetijsko proizvodnjo. Leta 1915, slabo leto po začetku vojne, so se začeli kazati prvi znaki pomanjkanja. Kljub novi zakonodaji državnemu upravnemu aparatu ni uspelo izboljšati preskrbe. Pridelava hrane ni zadostila vsem potrebam vojske in civilnega prebivalstva. Največje pomanjkanje so trpela mesta, kjer sta cvetela črni trg in tihotapstvo. Foto: Zbirka Walter Lukan.

Razstava z naslovom 1916 - (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte, ki sta jo pripravila ljubljanska Filozofska fakulteta in Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, bo od danes naprej - pa do konca oktobra - na ogled v prostorih Fundacije v Kobaridu. Častna govornica ob odprtju ob 19.00 bo prof. dr. Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in podpredsednica Nacionalnega odbora za zaznamovanje 100-letnic 1. svetovne vojne.

Ekipa avtorjev pod vodstvom dr. Marte Verginella v Kobaridu sledi obsežnemu štiriletnemu projektu, ki za vsako 100. obletnico postavi novo razstavo in tako časovno sledi dogajanju skozi leta vojne, v ospredju vseh pa so ženske. "Ženske vloge do zdaj niso bile tako osvetljene, obstajal je velik raziskovalni manko v zgodovinopisju," je lani poudarila ena izmed avtoric razstave dr. Petra Testen. Tega se zdaj trudijo zapolniti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, svoje delo pa raziskovalci predstavljajo na teh razstavah. Lanska je bila naslovljena 1915 - Ženske v zaledju soške fronte, predlanska 1914 - Ženske na predvečer prve svetovne vojne, letos pa se posvečamo vprašanju, kako je vojna spremenila jedilnik povprečnega človeka.


Izobilje višjega sloja je hitro ostalo le še spomin

Zlasti v avstrijskem delu Habsburške monarhije je hitro začelo primanjkovati hrane. Glavnina zalog je bila, tako kot v drugih vojskujočih se državah, namenjena vojski, opozarja Marta Verginella. "Izobilje za mizo, predvojna domena srednjega in višjega sloja, je postalo bled spomin. Raznolikost in pogostost hranjenja sta se upognila razpoložljivemu in dosegljivemu. Tudi z omejitvami cen živil in uvedbo prodaje hrane na karte avstrijskim oblastem ni uspelo preprečiti draginje, občasnih nemirov in čedalje pogostejših kršitev zakona. Lakoto je civilno prebivalstvo občutilo najprej in najbolj v neposrednem zaledju front, vendar se je z nadaljevanjem vojne pomanjkanje selilo tudi v notranjost države."


Srebrnino za vrečo moke

Še posebej v večjih mestih so bili ljudje prisiljeni svojo hišno srebrnino, biedermajersko pohištvo in krznene plašče menjati za vreče moke in krompirja. Obubožane in podhranjene meščanke ter delavke so si na podeželju poskušale priskrbeti najnujnejše za preživetje svojih družin.

"Predstave" izobilja za sovražne vojake
Pomanjkanje je zajelo tudi podeželje. Redne rekvizicije poljedelskih pridelkov in blaga v vojaške namene so občutno poslabšale preskrbljenost z najnujnejšim za preživetje na kmetih. "Veselje vojakov ob obilni delitvi hrane v neposredni bližini strelskih jarkov je bilo pogosto prirejeno za potrebe vojne propagande. V kruti vojni resničnosti je prebivalstvo zaradi lakote umiralo predvsem v zaledju, v zadnjih letih vojne pa je hrane vse bolj primanjkovalo tudi med vojaštvom," v svojem zapisu sklene Verginellova.

Primer izkaznice za dobivanje sirove masti, izdelkov iz masti in jedilnega olja. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Leichenbestattungsverein „Polenta“ im Felde. Brez navedbe založbe. Poslana s fronte (vojna pošta 646, 16. 4. 1918) redakciji „Kronen-Zeitung“ na Dunaju. Foto: Zbirka Walter Lukan.
Kamuflaža Gorice. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Hrana izobraženk je bila do izbruha vojne bolj raznolika od tiste, ki so jo uživale kmetice ali pa delavke. Glavni obroki so vsebovali juho in mesne jedi, solate ter prikuhe. Posebno mesto je pripadalo pecivu in slaščicam. Vojno pomanjkanje živil je osiromašilo vojni jedilnik izobraženk, ki je bil vse bolj podvržen varčnosti. Foto: Ilustrirani glasnik, 28. 9. 1916.
V skrbi za golo preživetje so si nekatere ženske s spretnimi goljufijami pridobile nezakonito izplačane državne podpore. Vojaškim omejitvam gibanja so se izogibale s poneverjanjem potovalnih dovolilnic ali identifikacijskih dokumentov. S potvarjanji živilskih nakaznic so si nezakonito zagotavljale prepotrebna živila za lačna usta svojih otrok. Foto: Zbirka Walter Lukan.
Kuhinje na vozovih in zabojih, ki so bile v avstro-ogrskih oboroženih silah dodeljene vsaki četi, so se na težavnem terenu okorno premikale za prodirajočimi enotami. Na utrjenih frontnih bojiščih je oskrbo ovirala sovražna artilerija, ki se je še prav posebej osredotočala na obstreljevanje oskrbovalnih poti med prvo bojno črto in zaledjem, od koder sta se peš ali z živino tovorila hrana in pijača. Kljub skrbi za redno oskrbovanje bojne linije je del vojaštva ostajal žejen in lačen. Še posebej od leta 1916 naprej se je zaradi pomanjkanja živil in nezadostne pridelave hrane v zaledju preskrba avstro-ogrske vojske drastično poslabšala. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije