Foto: Projekt Očka v akciji
Foto: Projekt Očka v akciji

Že nekaj let so prizadevanja intenzivno usmerjena v enakovredno vključevanje očetov v skrb za otroke ne glede na tip družine. Dejstvo je, da v različnih skupnostih obstaja več različnih praks in da je to potrebno nekako povezati in poenotiti. Glede namena samega projekta Očka v akciji pa Mojca Frelih z Mirovnega inštituta, ki je partner v projektu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpostavlja: »ideja o samem vključevanju moških v zasebno sfero in žensk v javno sfero ima že daljšo zgodovino, tako da so prizadevanja za enakost in pravičnejšo družbo že dolga. Družba okrog nas se spreminja in v tem smislu so rezultati sodobnih raziskav že pokazali, da si mlajši moški tudi v Sloveniji želijo biti vključeni in aktivni očetje. Del ideje za projekt Očka v akciji pa izhaja tudi iz na EU ravni sprejete direktive o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja staršev, ki je bila sprejeta pred dvema letoma in vzpodbuja aktivno očetovstvo in enakomerno porazdelitev skrbstvenega dela med staršema in pa določa 2 meseca neprenosljivega dopusta za oba starša.«

Projektne aktivnosti so zelo različne in so še v teku. Mojca Frelih dodaja: »verjetno ste opazili televizijski spot ter javno dostopen dokumentarni film Aktivni očetje obračajo svet na bolje, ki vključuje izjave podpornikov ideje in strokovnjake ter strokovnjakinje iz različnih področij in predstavnike zaposlenih ter očete iz štirih različnih organizacij. 40 očetov trenutno po Sloveniji pilotno v obdobju 6 mesecev koristi za njih prilagojene ukrepe za lažje koriščenje poklicnega in zasebnega življenja.«

Podrobnosti so najprej uskladili s samim vodstvom in potrebam posameznih očetov. Sledili bodo tudi javni dogodki za očete in otroke po Sloveniji. Tudi usposabljanja za kader na Centrih za socialno delo in zdravstveni kader so v načrtu. O tem, kdo vse sodeluje pa Mojca Frelih izpostavlja, da: » pri različnih aktivnostih vključujemo različne organizacije, dejstvo pa je, da pri tem 6 mesečnem pilotnem preizkusu so se nam po javnem pozivu pridružili delodajalci, tako iz javnega, kot zasebnega sektorja. To pa so Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ, podjetje Nomago, Nogometni klub Bravo in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Pri tem seveda naslavljamo izzive, usklajevanja pri različnih in atipičnih delavnikih ter pri različnem številu zaposlenih moških.«

Tovrstni projekti pa zraven usklajevanja zahtevajo tudi precej finančnih sredstev. Mojca Frelih ob tem pojasni: »skupno je projekt vreden nekaj več kot 430.000 evrov, pri čemer je 80% sredstev na voljo iz evropskega denarja, natančneje s strani Programa za pravice, enakost in državljanstvo v obdobju 2014-2020

Projekt se bo zaključil avgusta prihodnje leto, saj kot dodaja Mojca Frelih z Mirovnega inštituta: »smo bili soočeni s posebnimi okoliščinami, torej z epidemijo in v tem smislu smo morali določene aktivnosti zamakniti.« Razen te izjeme projekt poteka po načrtih, je pa epidemija tudi pokazala, kako pomembno je imeti urejeno prepletanje zasebnega in poklicnega življenja.

V prihodnje pa si vsi deležniki pri projektu Očka v akciji želijo in prizadevajo, da »bi bili rezultati dolgoročni, dasiravno obstaja razlika v pristopih. Kratkoročne učinke pričakujemo že pri 40 vključenih očetih pri pilotnem preizkusu, želimo pa si, da bi jih delodajalci po testnem obdobju 6 mesecev obdržali tudi kasneje« še zaključuje Mojca Frelih.

Splošni cilj projekta je torej zmanjšati zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede plačanega/neplačanega dela ter izrabo različnih dopustov in omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje dela in družinskih obveznosti in slediti evropski direktivi, v kateri se želi povečati delež žensk na trgu dela in povečati delež moških, ki izrabijo dopust iz družinskih razlogov.

Projekt Očka v akciji iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020 sofinancira Evropska unija.

Aktivni očetje v akciji s pomočjo evropskih sredstev

Borut Kampuš, projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus