Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Sok víz lefolyt már a Murán…

37 epizod

Sok víz lefolyt már a Murán…

37 epizod


A „Sorsforduló a Mura mentén” műsorsorozat után a folytatással, az 1920-1921 utáni évtizedek történéseinek, sikeres és kevésbé örömteli időszakainak, különböző eseményeinek, valamint szereplőinek a megismerésére invitáljuk a múltunk iránt érdeklődőket. Műsoraink tartalmát fontos események vagy folyamatok, egy-egy kimagasló teljesítmény vagy melléfogás bemutatása képezi. (Képek forrásai: Pokrajinski muzej Murska Sobota, Göncz László fényképgyűjteménye, Vida István képeslap és fényképgyűjtő gyűjteményéből)

10.02.2024

Strausz Flórián sokat tett: méltatlanul szorítják emlékét háttérbe

A 20. század első harmadának meghatározó alsólendvai esperesplébánosáról, Strausz Flóriánról szólunk. Strausz a 19. század kilencvenes éveitől az 1920-as évek végéig a tágabb Lendva-vidéken nem kevesebb, mint 34 esztendőn át szolgált. Küldetése első éveiben Dobronakon volt plébános, majd Alsólendvára került.


20.01.2024

Még Szlepecznek sem tetszett az új világ

Olyan egykori muravidéki egyházi személyről osztunk meg információkat, akiről korábbi műsorainkban már többször szóltunk, azonban ellentmondásoktól nem mentes megítélése ellenére megérdemli, hogy ismételten foglalkozzunk vele: nem kisebb szakrális építmény létrehozásának a megszervezése fűződik a nevéhez, mint a muraszombati Szent Miklós székesegyház.


23.12.2023

Karácsonykor bármi megtörténhet

December és az óév végéhez közeledünk, mindenki a karácsonyi ünnepeket várja. A mi vidékünkön hála istennek alapvetően nyugodt körülmények közepette érkezhet a kis Jézus, azaz reális elvárás a szeretet, a béke és a megnyugvás, ami a Földgolyónkon – sajnos – nincs mindenütt így. Mellesleg a Muravidéken sem volt mindig békés a karácsony.


18.11.2023

A vasúti álom már egy évszázada él…

Egy olyan infrastrukturális törekvés kezdetét ismertetjük, amelynek csírája közel 120 esztendeje vagy talán már korábban megfogant a tágabb Mura menti térségben, a megvalósulása azonban máig nem történt meg, annak ellenére, hogy egykor is, ma is, nagy szükség lett volna, illetve lenne rá. A muravidéki vasútvonal kiépítésének agóniája Alsólendva és Muraszombat között.


21.10.2023

Muravidék visszatértéhez Mindszentynek is sok köze volt

Mai műsorunk az 1956-os magyar forradalom megünneplésével időben szinte egybeesik, ezért olyan kimagasló magyar egyházi és történelmi személyiségnek a Mura mentéhez kacsolódó életszakaszát foglaljuk össze, aki 1956-ban is fontos tetteket hajtott végre. Mindszenty József bíborosról, Magyarország egykori, a nyilasok és a kommunisták által egyaránt meghurcolt hercegprímásáról lesz szó.


19.08.2023

Impériumváltás, háborúk és felfordulás: a gazdaság is megsínyli mindezt

Felemásnak minősíthető helyzetben érte a Muravidéket 1941 tavaszán a délszláv állam széthullása, és a tájegység Magyarországhoz történő visszacsatolása. A gazdaság és kereskedelem terén ezzel ismét sok minden fejtetőre állt. Az élet azonban akkor is folyatódott, és keresni kellett a működés feltételeinek lehetőségét. Miként kezdődött, illetve kezdődhetett el a gazdasággal való érdemi törődés a tájegység keretében 1941. április 16-a után, amikor a magyar katonaság bevonult a Muravidékre?


22.07.2023

Csak egy intermezzo volt, de akkoriban komoly változás

Újra a második világháború Muravidéket is érintő négy évében találjuk magunkat. Ezúttal azonban nem egy korabeli időket megélő személy visszaemlékezései által közelítünk az időszakhoz, hanem az oktatási élet prizmáján keresztül mutatjuk be azt. Hogy nézett ki az élet az iskolapadokból szemlélve, miként alakult az oktatáspolitika a 4 évnyi „magyar világban”?


17.06.2023

Tájegységünk máig egyik legnagyobb, európai formátumú tudósáról

Másfél évtizede elmúlt már annak, hogy a Muravidéken nagyobb figyelmet szenteltek a tájegység területéről származó, a tudomány és a vallási élet terén kimagaslót alkotó egyéniségnek, a neves jezsuita egyetemi tanárnak, Dobronoki Györgynek, valamint életművének. Ezen változtatunk most.


20.05.2023

Járásközpont, kereskedők, iskola: robbanásszerű fejlődés és lakosságnövekedés a polgárosodó Lendván

Lendva-vidék és Alsólendva városa dualizmuskori, főképpen a 19. század második felének népességi viszonyaira, polgárosodására, intézményrendszerére, tisztségviselőire és általános fejlődésére vonatkozó kérdéseket boncolgatjuk, mert akkortól e tekintetben is már „sok víz lefolyt a Murán”, és a néhány generációval előttünk élők helyzetét ma már alig ismerjük.


22.04.2023

A Hadik legendakör vs. Hadik András és Hadik Mihály igaz története

A tágabb Lendva-vidéken reményeink szerint kevés olyan ember akad, aki valamilyen módon vagy valami kapcsán ne találkozott volna Hadik Mihály nevével. Arról az egykori vitéz katonáról beszélünk, akinek a földi maradványai, vagy ha úgy tetszik, a múmiája a Lendva-hegyi Szentháromság templomban, illetve kápolnában lévő üvegkoporsóban máig megtekinthető. Mai rádióműsorunk hőse nem más, mint a híres, Mária Terézia császárnő korában, 1757. október 16-án Berlint elfoglaló magyar hadvezérnek, Hadik Andrásnak az édesapja.


18.03.2023

1848/49-es muravidéki vetületek

Egyházasbükki Dervarics Kálmánról lesz ma szó, aki a szabadságharc idején főhadnagy volt, majd később, a 19. század második felében, a Lendva-vidék szorgalmas hivatalnoka, három évig Alsólendva bírája, azaz polgármestere, majd aljárásbíró, folyamatosan pedig a térség krónikása volt.


18.02.2023

Száz esztendeje kezdődött…

Mai műsorunk főszereplője néhány nap híján száz esztendeje született, sajnos azonban ő nem érte meg a századik születésnapját. Már bő másfél évtizede eltávozott közülünk, és a sárvári temetőben nyugszik férje és édesanyja társaságában. A Lendva-vidék idősebb nemzedékéhez tartozók még emlékezhetnek őrá, vagyis a hosszúfalui születésű, az 1970-es évek elejétől Sárváron élő Madarász Pálnéra, leánykori nevén Kun Margitra…


21.01.2023

Egy különleges házaspár emlékei

Egy kedves muravidéki házaspár, a petesházi néhai Vida István és főképpen a még élő neje, Ilona néni emlékei felidézésével kívánunk ezúttal visszatekinteni a második világháború időszakának szörnyű megpróbáltatásaira. Kettejük gyermek- és fiatalkorának képeiben tisztán tükröződnek a huszadik század muravidéki sorskérdései is.


24.12.2022

A háború két szlovén származású tiszteletes emlékei nyomán…

Ezúttal a Mura menti térségben néhány évtizeddel ezelőtt közismert, ma már sajnos nem élő, netán valamennyire elfeledett két szlovén származású pap visszaemlékezése révén tekintünk vissza a második világháború tágabb időszakára. A római katolikus Camplin Ivan vagy Ivan Camplin és az evangélikus Skalics Gusztáv lesznek jelképesen a vendégeink.


19.11.2022

Kapca és a második világháború

A Mura mentén született emberek többsége erősen vonzódik a szülőföldjéhez; többségük akkor is hazakívánkozik, ha életének kihívásai a Muravidéktől messzire eső tájakra sodorják el őt. A mai műsorunkban a második világháborúval összefüggő eseményekre egy olyan személy életútja révén utalunk, aki mintegy hat évtizedet Kanadában élt, azonban amikor csak tehette hazalátogatott a Lendva-vidékre, az ő szeretett szülőfalujába, Kapcára.


22.10.2022

Dobronaki és lendvai történet 80 évvel ezelőttről

Ezúttal is túlnyomórészt a második világháborúval összefüggő eseményekre és élményekre összpontosítunk. Akiknek élményeit ezúttal felidézzük, olyan személyek, akik még néhány hete, illetve egy-két hónapja közöttünk éltek. A közelmúltban azonban sajnos eltávoztak az élők sorából, így e műsorral tisztelgünk az emlékük előtt.


17.09.2022

A rettegés napjai Kámaházán és Göntérházán

Mai műsorunkban folytatjuk a II. világháború tájegységünkkel és a Mura menti emberekkel összefüggő eseményeinek felidézését, mégpedig – amint azt eddig is tettük – a történeteket megélő személyek visszaemlékezéseinek ismertetése alapján. Mai műsorunknak két hetési származású, közülünk nem túlságosan régen távozó személy lesz a főszereplője.


20.08.2022

Augusztus 20., illetve a Muravidék ünnepléséről

Szent István napja ünneplésének a felidézésére térünk ki Muravidék vonatkozásában az elmúlt száz esztendőben, főképpen olyan időszakokra fókuszálva, mint az 1919-ben bekövetkező impériumváltás, azaz az állami hovatartozás megváltozása, továbbá a második világháború időszaka, majd a szlovén önállósulás utáni esztendők. Kitérünk még a 2006-ban szlovén állami ünneppé nyilvánított ún. muravidéki ünnep történelmi előzményeire, valamint időszerű kihívásaira.


23.07.2022

Fordán József és Géczi Kálmán története nyolcvan évvel ezelőttről…

Fordán József Pincén, míg Géczi Kálmán katolikus család sarjaként Szentlászlón vészelte át a második világháború sorsdöntő hónapjait. Hogy mit láttak, miként álltak helyt, arról vallottak az érdeklődő történésznek életük őszén.


18.06.2022

Bevonultatások, megaláztatások, kétségek és nélkülözés a Mura mentén

Soós Gyula, Marton Ferenc, Kaszás Erzsébet. Völgyifalu három visszaemlékezője is megerősítette, hogy e kedves kis falu mindennapjait is tönkre tette az Európában mindent felemésztő második világháború.


Stran 1 od 2
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov