Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Prometno-informacijski center

19. november 2019 ob 10:52

Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer.

Zaradi poškodovanega cestišča je zaprta cesta Mojstrana - Vrata.

Zaprte ceste, poplavljena cestišča:
- Cesta Ptuj - Zavrč je zaprta med Stojnci in Borlom. Obvoz preko prehoda Središče ob Dravi.
- Cesta Rateče - Planica.
- Cesta Krnica - Zgornja Radovna.
- Lokalna cesta Laze - Planina.
- Lokalna cesta Podkraj - Radeče.

Dela:
- Zaradi odstranjevanja zapore bo predvidoma do 14. ure na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu zaprt priključek Višnja Gora.
- Danes ponoči bo med 20. in 5. uro na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri. Obvoz bo po Celovški cesti.
- Zaradi poglobitve podvoza je zaprta cesta Branik - Štanjel, pri Lisjakih, predvidoma do 20. 1. 2020. Obvoz je urejen.
- Mejni prehod Imeno bo zaprt predvidoma do 25. novembra. Obvoz je možen preko prehoda Sedlarjevo.Mejni prehodi

19. november 2019 ob 10:52
A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila več kot 2 h pri vstopu.


Prometni klub Radia Slovenija

19. november 2019 ob 07:42

Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet med Krtino in Domžalami še vedno oviran zaradi prometne nesreče, daljših zastojev pa tam ni več.


19. november 2019 ob 07:30

Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet med Krtino in Domžalami oviran zaradi prometne nesreče, tam so zastoji, ki segajo do Lukovice in še naprej proti Blagovici. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Prav tako proti Ljubljani pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred priključkom Celje-vzhod.


19. november 2019 ob 06:44

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, tam je zastoj, ki sega do Lukovice in še naprej proti Blagovici. Potovalni čas je tam daljši za približno 35 minut. Gneča je tudi na vzporedni regionalni cesti Lukovica-Domžale.


18. november 2019 ob 09:40

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na krožišču Tomačevo.


18. november 2019 ob 08:10

Na glavni cesti Draženci-Ptuj je zaradi prometne nesreče oviran promet na Puhovem mostu.


18. november 2019 ob 06:48

Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brnik in Vodice.


18. november 2019 ob 06:10

Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Vrhnika in Logatec.

Na vipavski hitri cesti pa je proti Razdrtemu zaradi kosov pnevmatike na vozišču promet oviran pred priključkom Selo.


Zvočni posnetek zadnje prometne informacije

Stanje na državnih cestah

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 10:36)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Selo in počivališčem Šempas v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt vozni pas.

A4-E59, MP Gruškovje - Maribor: Delo na cesti (19. november 2019 ob 10:13)
A4, MP Gruškovje - Maribor, med razcepom Draženci in priključkom Hajdina v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

G2-101, Ljubelj - Bistrica : Delo na cesti (19. november 2019 ob 10:13)
G2-101, Tržič - Ljubelj, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlinja do 26. 11. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. V nedeljo del ne bo.

A5 , Lendava - Pince: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:59)
A5, Lendava - Pince, med priključkom Lendava in mejnim prehodom Pince v smeri Madžarske je zaradi del zaprt vozni pas.

R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:45)
R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, Cesta svobode, v križišču z Bizeljsko cesto, oviran promet zaradi ureditve križišča predvidoma do 24. 12. 2019.

R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:40)
R3-688, Žiče - Poljčane, v Ločah, Mlinska ulica, polovična zapora zaradi del predvidoma do 22. 11. 2019.

A4-E59, MP Gruškovje - Maribor: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:38)
A4, MP Gruškovje - Maribor, pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:35)
R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, v Selu, pomična polovična zapora zaradi ureditve javne razsvetljave predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:25)
RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, Bevkova ulica, polovična zapora zaradi rušenja objekta predvidoma do 14. ure.

R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:24)
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, pri Prilipah, polovična zapora zaradi popravila vozišča do 15. ure.

R3-672, Zavratec - Smednik: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:22)
R3-672, Zavratec - Smednik, v Podlipi, pomična polovična zapora zaradi del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Izredni dogodek (19. november 2019 ob 08:20)
H4, Nova Gorica - Razdrto, pred počivališčem Šempas v smeri Razdrtega sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:19)
G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, v Pivki, polovična zapora zaradi čiščenja cestišča do 15. ure.

RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:18)
RT-928, Mozirje - Golte, pomična polovična zapora zaradi čičenja vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Mozirje - Soteska: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:15)
R1-225, Mozirje - Soteska, v Mozirju, oviran promet zaradi vzdrževalnih del do 15. ure.

R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:16)
R3-647, Mlačevo - Rašica, Čušperk - Zdenska vas, pomična polovična zapora zaradi del predvidoma do 22. 11. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:07)
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med razcepom Dragučova in priključkom Zrkovci v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

A4-E59, Maribor - MP Gruškovje : Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:12)
A4, Maribor - MP Gruškovje , pred razcepom Draženci je zaradi del oviran promet.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:11)
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, pomična polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (19. november 2019 ob 09:29)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Kronovo in priključkom Dobruška vas v smeri Obrežja je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R2-447, Žalec - Šempeter: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:57)
R2-447, Žalec - Šempeter, v Žalcu, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:39)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - zahod, Cikava in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt vozni pas.

R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:37)
R2-440, Gederovci - Cankova, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure.

R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:34)
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Velikem Kamnu, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja do 17. ure.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:32)
A2, Obrežje - Ljubljana, v pokritem vkopu Karteljevo v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.

R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:31)
R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec, Žetale - Sv. Jurij, pomična polovična zapora zaradi krpanja vozišča predvidoma do 18. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:32)
R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec, Zgornje Ravno - Žetale, pomična polovična zapora zaradi popravila vozišča do 18. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (19. november 2019 ob 07:14)
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Višnja Gora v smeri Novega mesta je popolna zapora zaradi del.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (19. november 2019 ob 07:14)
A2, Ljubljana - Obrežje na izvozu Višnja Gora iz smeri Ljubljane popolna zapora zaradi del.

H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo na cesti (19. november 2019 ob 06:59)
H2, hitra cesta skozi Maribor, na izvozu Maribor, Pobrežje iz smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del oviran promet.

A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti (19. november 2019 ob 06:58)
A5, Lendava - Maribor, med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.

RT-904, Jezero - Savica: Delo na cesti (19. november 2019 ob 06:36)
RT-904, Ukanc - Savica, pomična polovična zapora zaradi sekanja drevja, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so možne kratkotrajne popolne zapore.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (19. november 2019 ob 05:40)
A1, Ljubljana - Maribor, v predoru Jasovnik v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Zaprta cesta (19. november 2019 ob 06:01)
R1-228, Ptuj - Zavrč, Stojnci - Borl, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz preko mejnega prehoda Središče ob Dravi.

RT-907, Krnica - Zg. Radovna: Zaprta cesta (18. november 2019 ob 12:13)
RT-907, Krnica - Zg. Radovna, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.

LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta (18. november 2019 ob 12:02)
LC, Podkraj - Radeče, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Izredni dogodek (18. november 2019 ob 16:46)
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.

RT-901, Rateče - Planica: Zaprta cesta (18. november 2019 ob 08:09)
RT-901, Rateče - Planica, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.

LC-226170, Laze - Planina: Izredni dogodek (18. november 2019 ob 06:00)
LC, Laze - Planina, popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Izredni dogodek (16. november 2019 ob 12:57)
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Gorenja Kanomlja - Spodnja Kanomlja, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-741, MP Škofije: Delo na cesti (16. november 2019 ob 05:37)
R3-741, Škofije - MP Škofije, pri Spodnjih Škofijah, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 22. 11. 2019.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (19. november 2019 ob 05:12)
A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Postojna v smeri Kopra je zaradi del oviran promet.

R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti (15. november 2019 ob 07:54)
R1-230, Vučja vas - Radenci - Gornja Radgona, v Radencih, polovična zapora zaradi ureditve priključka TC Radenci do 20. 11. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti (14. november 2019 ob 08:29)
R1-216, Soteska - Črmošnjice, Podhosta - Loška vas, pomična polovična zapora zaradi zamenjave drogov in vodnikov na NN omrežju predvidoma do 22. 11. 2019, dnevno med 8. in 14. uro. Občasne 10 minutne popolne zapore.

R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti (14. november 2019 ob 08:11)
R2-444, Podnanos - Manče - Vipava, pri Razdrtem, polovična zapora zaradi zamenjave dilatacije na objektu predvidoma do 22. 11. 2019.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Izredni dogodek (15. november 2019 ob 16:17)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, Godovič - Zala, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Zaprta cesta (18. november 2019 ob 13:07)
R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Lisjakih, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 1. 2020. Obvoz je možen po cesti Branik - Komen - Štanjel.

G2-102, Želin - Sp. Idrija : Delo na cesti (12. november 2019 ob 14:36)
G2-102, Želin - Sp. Idrija , Travnik - Sp. Idrija, polovična zapora zaradi poškodbe podpornega zidu do 12. 12. 2019.

R1-230, Vučja vas - Križevci: Delo na cesti (12. november 2019 ob 08:08)
R1-230, Vučja vas - Križevci, v Križevcih pri Ljutomeru, polovična zapora zaradi ureditve trga in parkirišča do 16. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (19. november 2019 ob 05:13)
A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.

R1-206, Vršič - Trenta: Zaprta cesta (15. november 2019 ob 23:01)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi zasneženega cestišča.

R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti (8. november 2019 ob 08:50)
R1-219, Mestinje - Podčetrtek, v Sodni vasi, oviran promet zaradi izvedbe priključka občinske ceste predvidoma do 29. 11. 2019.

R2-448, Ivančna Gorica - Grm: Delo na cesti (7. november 2019 ob 09:22)
R2-448, Ivančna Gorica - Grm, pri Šentvidu pri Stični, polovična zapora zaradi obnove vodovoda in kanalizacije predvidoma do 21. 12. 2019.

R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti (7. november 2019 ob 08:17)
R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Predstrugah, polovična zapora zaradi ureditve dostopne ceste predvidoma do 30. 11. 2019.

R2-448, Karteljevo - Priključek NM zahod: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:03)
R2-448, Mirna Peč - Karteljevo - Novo mesto, Selo pri Zagorici - Šentjurij na Dolenjskem, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije predvidoma do 14. 12. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne občasne 15 minutne popolne zapore.

R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice: Delo na cesti (6. november 2019 ob 07:43)
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Pogračenem, polovična zapora zaradi gradnje podpornega zidu do 6. 12. 2019.

R3-683, Imeno - meja RH: Zaprta cesta (15. november 2019 ob 14:13)
R3-683, Imeno - MP Imeno, MP Imeno, popolna zapora zaradi prenove predvidoma do 25. 11. 2019. Obvoz je možen preko mejnega prehoda Sedlarjevo/Plavić. V tem času deluje 24 ur.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Zaprta cesta (15. november 2019 ob 15:12)
H4, Razdrto - Nova Gorica na izvozu Šempeter iz smeri Podnanosa popolna zapora zaradi del.

R2-432, Apaški Križ - Kidričevo: Delo na cesti (4. november 2019 ob 09:40)
R2-432, Hajdina - Kidričevo - Majšperk, v Kidričevem, Tovarniška cesta, oviran promet zaradi izgradnje krožnega križišča predvidoma do 17. 4. 2020. Občasno polovična zapora.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (31. oktober 2019 ob 07:47)
RT-902, Strmec - Mangart, Cesta na Mangartsko sedlo, zaradi zimskih razmer cesta zaprta.

RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti (28. oktober 2019 ob 07:58)
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Legen - Golavabuka, polovična zapora zaradi sanacije prepusta v sklopu izvedbe deviacije do 1. 12. 2019.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (28. oktober 2019 ob 07:34)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Solkan - Plave, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin predvidoma do 15. 2. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so kratkotrajne do 5 minutne popolne zapore.

R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:29)
R3-634, Jesenice - Gorje, Kočna - Gorje, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 20. 11. 2019.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (26. oktober 2019 ob 07:10)
G2-106, Kočevje - Ljubljana, Kočevje - Stara Cerkev, polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 5. 2020.

G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti (23. oktober 2019 ob 09:41)
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Tolminko predvidoma do 12. 6. 2020.

R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Izredni dogodek (23. oktober 2019 ob 08:54)
R3-645, Ljubljana - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet zaradi poškodovega cestišča.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (21. oktober 2019 ob 12:46)
R2-414, Kamnik - Vransko, pri Buču, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti (19. november 2019 ob 08:54)
R2-409, Vrhnika - Brezovica, na Vrhniki, na Ljubljanski cesti,, oviran promet zaradi del predvidoma do 30. 11. 2019.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (23. oktober 2019 ob 11:20)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Plave - Solkan, pri Zagori, polovična zapora zaradi ureditve cestnih krivin predvidoma do 30. 11. 2019.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (20. oktober 2019 ob 20:59)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Šempeter in priključkom Vogrsko v smeri Razdrtega zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (21. oktober 2019 ob 07:11)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti (18. oktober 2019 ob 11:55)
R3-674, Zavratec - Škocjan, v Bučki, polovična zapora zaradi popravila ceste ter ureditve pločnika in avtobusnega postajališča do 31. 12. 2019.

G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti (16. oktober 2019 ob 08:08)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Volčah, polovična zapora zaradi izgradne pločnika in javne razsvetljave do 30. 11. 2019.

R3-641, Ljubljanica - Ljubljana : Delo na cesti (16. oktober 2019 ob 07:48)
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana , pri Logu pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 10. 2020.

R1-212, Unec: Delo na cesti (11. november 2019 ob 07:26)
R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 29. 11. 2019.

R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti (15. oktober 2019 ob 10:36)
R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, polovična zapora zaradi izgradnje dostopne ceste do 8. 1. 2020.

R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti (15. oktober 2019 ob 10:12)
R2-454, Miklavž - Hajdina, v Miklavžu na Dravskem Polju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 13. 12. 2019.

R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti (15. oktober 2019 ob 09:55)
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Štefanu pri Trebnjem, polovična zapora zaradi dograditve pločnika do 12. 12. 2019, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (14. oktober 2019 ob 15:46)
R2-414, Kamnik - Vransko, pri Srednji vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije.

R1-210, Preddvor - Kr : Delo na cesti (30. oktober 2019 ob 15:04)
R1-210, Kranj - Preddvor, v Tupaličah, oviran promet zaradi izgradnje krožišča do 9. 2. 2020. Promet poteka dvosmerno ob gradbišču.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (8. november 2019 ob 15:27)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (24. oktober 2019 ob 06:51)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Vipava in predorom Podnanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (16. oktober 2019 ob 13:31)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-209, Soteska - Bitnje: Delo na cesti (12. oktober 2019 ob 07:01)
R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Bitnjah, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča do 30. 11. 2019.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (9. november 2019 ob 06:25)
A1, Maribor - Ljubljana, na počivališču Lopata v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (28. oktober 2019 ob 07:29)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin predvidoma do 15. 2. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so kratkotrajne do 5 minutne popolne zapore.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (4. november 2019 ob 06:06)
R2-428, Luče - Sestre Logar, Sestre Logar - Solčava, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 30. 11. 2019, od ponedeljka do petka, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (24. oktober 2019 ob 06:51)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med predorom Podnanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (6. oktober 2019 ob 20:47)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (6. oktober 2019 ob 20:31)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-724, Domanjševci - Berkovci: Delo na cesti (19. november 2019 ob 07:56)
R3-724, Domanjševci - Berkovci, pri Domanjševcih, polovična zapora zaradi popravila poškodovanega vozišča do 22. 11. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-724, Berkovci - Kobilje: Izredni dogodek (4. oktober 2019 ob 08:42)
R3-724, Berkovci - Kobilje, na Kobilju, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.

R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti (4. oktober 2019 ob 07:54)
R1-231, Razkrižje - Gibina, pri Gibini, dve polovični zapori zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 12. 2019.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (1. oktober 2019 ob 07:54)
R1-228, Spuhlja - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi gradnje steze za pešce in kolesarje, do 10. 4. 2020.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo na cesti (30. september 2019 ob 09:10)
R3-605, Kambreško - Livek, Livške Ravne - Livek, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2019.

R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti (30. september 2019 ob 13:15)
R1-209, Lesce - Bled, delna zapora zaradi del postavitve protihrupne ograje do 30.11.2019. Dela bodo potekala med ponedeljkom in petkom. Promet proti Bledu bo potekal po obstoječem vozišču, za promet proti AC pa bo urejen obvoz po lokalnih in državnih cestah.

RT-903, Idrsko - Livek: Delo na cesti (27. september 2019 ob 09:46)
RT-903, Idrsko - Livek, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 11. 2019.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (18. november 2019 ob 21:53)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti (26. september 2019 ob 07:51)
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, pri Puževcih, polovična zapora zaradi izgradnje nadomestnega mostu do 20. 12. 2019.

R2-430, Višnja vas - Celje: Delo na cesti (10. november 2019 ob 10:40)
R2-430, Celje - Slovenske Konjice, Škofja vas - Celje, pri Šmarjeti pri Celju, oviran promet zaradi rekonstrukcije in prestavitve cevovoda predvidoma do 15. 6. 2020. Med 7:30 in 14:30 je promet urejen izmenično enosmerno s semaforjem vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (23. september 2019 ob 09:06)
R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Štanjelu, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 3. 2020.

G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti (23. oktober 2019 ob 05:49)
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Šentjur - Šmarje pri Jelšah, polovična zapora zaradi preureditve cestnega priključka do predvidoma 22. 11. 2019.

R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti (17. september 2019 ob 07:32)
R1-203, Predel - Bovec, Predel - Strmec na Predelu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2019.

G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti (16. september 2019 ob 11:11)
G2-106, Kočevje - Ljubljana, Rašica - Žlebič, pri Malih Laščah, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnih postajališč do 20. 12. 2019.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (4. november 2019 ob 05:42)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja predvidoma do 31. 3. 2020.

R3-643, Podpeč - Rakitna: Zaprta cesta (13. september 2019 ob 08:55)
R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, popolna zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019. Obvoz preko Kamnika pod Krimom.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (13. september 2019 ob 07:54)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Podpeči, polovična zapora zaradi preureditve križišča do 30. 11. 2019.

A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo na cesti (15. november 2019 ob 18:56)
A1, Šentilj - Maribor, med priključkom Šentilj in krožiščem Pesnica v smeri Maribora zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Delo na cesti (15. november 2019 ob 18:56)
A1, Maribor - Šentilj, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (11. september 2019 ob 09:24)
R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi del do 5. 5. 2020, občasno popolna zapora. polovična zapora zaradi sanacije zidov in ceste predvidoma do 5. 5. 2020. Med 8:00 in 17:00 so možne 15 minutne popolne zapore.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (13. november 2019 ob 13:18)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Vrhnika in priključkom Logatec v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.

R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti (10. september 2019 ob 08:35)
R2-438, Šentilj - Trate, v Šentilju na Sladkogorski cesti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve komunalne infrastrukture predvidoma do 31. 3. 2020.

R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice: Delo na cesti (17. oktober 2019 ob 07:44)
R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice, v Slovenskih Konjicah, delna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-688, Slovenske Konjice - Žiče: Zaprta cesta (17. oktober 2019 ob 07:46)
R3-688, Slovenske Konjice - Žiče, v Slovenskih Konjicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča do 20. 12. 2019. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti (3. september 2019 ob 10:28)
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Ilirski Bistrici, polovična zapora zaradi gradnje krožišča in nove povezovalne ceste do 1. 2. 2020.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (11. september 2019 ob 07:37)
G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje podvoza kolesarske steze do 30. 11. 2019.

G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti (2. oktober 2019 ob 06:14)
G1-7, Starod - Kozina, v Markovščini, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča in ureditve ceste do 4. 2. 2020.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (17. november 2019 ob 18:47)
A2, Obrežje - Ljubljana, med počivališčem Podsmreka in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti (22. avgust 2019 ob 07:49)
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, polovična zapora zaradi ureditve pešpoti predvidoma do 29. 11. 2019.

LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Zaprta cesta (22. avgust 2019 ob 06:14)
LZ, Bazara - Šempeter, pri krožišču pri HC priključka Šempeter, popolna zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 29. 11. 2019.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (29. oktober 2019 ob 08:28)
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 11. 2019. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.

LZ-414080, Vrtojbenska ulica: Zaprta cesta (7. november 2019 ob 10:59)
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta, na prehodu čez železniško progo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda. Obvoz je urejen.

R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Zaprta cesta (14. avgust 2019 ob 15:20)
R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, popolna zapora mostu čez Krko zaradi ogrožene varne uporabe. Obvoz za vsa vozila je urejen skozi Kostanjevico ob Krki, za vozila do skupne mase 3,5 ton je obvoz možen tudi čez Cerklje ob Krki.

R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta (20. oktober 2019 ob 16:51)
R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije do 29. 11. 2019. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.

G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti (30. september 2019 ob 10:47)
G2-108, Litija - Zagorje, pri Spodnjem Logu, oviran promet zaradi obnove lesenega mostu preko Save predvidoma do 30. 11. 2019.

R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti (9. avgust 2019 ob 09:46)
R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Šentjurju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča predvidoma do 25. 1. 2020.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (24. oktober 2019 ob 05:43)
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu predvidoma do 25. 11. 2019. Občasno popolne zapore.

R3-644, Ljubljana - Šentjakob: Zaprta cesta (6. avgust 2019 ob 10:46)
R3-644, Ljubljana - Sneberje - Šentjakob, Šmartinska cesta, v Sneberju med križiščema s Snebersko cesto in Trbeže, popolna zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2019. Obvoz je urejen, po štajerski avtocesti in ljubljanski severni obvoznici brez vinjete proti Ljubljani med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, iz Ljubljane med priključkoma Nove Jarše in Šentjakob.

R3-633, Jereka - Jezero: Delo na cesti (20. oktober 2019 ob 16:53)
R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 28. 11. 2019.

R3-725, Martjanci - Sebeborci: Delo na cesti (14. november 2019 ob 05:43)
R3-725, Martjanci - Sebeborci, pri Sebeborcih, polovična zapora zaradi izvedbe pločnika in javne razsvetljave do 24. 11. 2019.

R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta (7. oktober 2019 ob 11:51)
R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Šentrupertu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 12. 2019. Obvoz je urejen.

G2-103, Nova Gorica : Delo na cesti (28. avgust 2019 ob 19:22)
G2-103, Nova Gorica - Šempeter pri Gorici - Bazara, na območju krožišča pri HC priključku Šempeter, delna zapora zaradi ureditve krožišča do 29. 11. 2019.

R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti (23. julij 2019 ob 07:47)
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru na Prešernovi ulici, oviran promet zaradi rekonstrukcije in energetske sanacije objekta do 30. 11. 2019.

G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti (15. julij 2019 ob 06:29)
G1-5, Celje - Krško, v Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del predvidoma do 29. 1. 2020.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (30. september 2019 ob 11:53)
RT-927, Pavličevo sedlo - Podolševa, v Logarski Dolini, polovična zapora zaradi sanacije plazu in brežin do 30. 11. 2019.

R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti (10. oktober 2019 ob 05:44)
R3-674, Zavratec - Škocjan, v Dolenjih Raduljah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika, do 31. 12. 2019. Promet poteka ob gradbišču.

R3-602, Staro selo - Breginj - most: Zaprta cesta (26. september 2019 ob 12:28)
R3-602, Staro selo - Breginj - most, pri Borjani, popolna zapora zaradi popravila cestišča. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti (26. avgust 2019 ob 18:11)
R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (1. september 2019 ob 16:49)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi gradnje galerije Jelični Vrh do 29. 12. 2019, občasne kratkotrajne popolne zapore .

R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti (10. maj 2019 ob 07:58)
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Novi vasi, polovična zapora zaradi ureditvedo 20. 12. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-917, Kočevje - Željne: Zaprta cesta (23. oktober 2019 ob 12:31)
RT-917, Kočevje - Željne, popolna zapora zaradi modernizacije vozišča. Obvoz je urejen.

R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti (2. september 2019 ob 07:11)
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 1. 2020.

RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti (23. oktober 2019 ob 12:37)
RT-917, Kočevje - Željne, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti (30. september 2019 ob 08:18)
R3-701, Rogla - Pesek, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 1. 12. 2019.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (1. april 2019 ob 07:57)
R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, Polena - Žerjav, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 20. 12. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (8. november 2019 ob 08:20)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve predvidoma do 3. 12. 2019.

RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake (20. maj 2019 ob 07:23)
RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.

R1-210, Kr : Prepoved za tovornjake (15. april 2019 ob 12:31)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .

R1-210, Kr : Delo na cesti (23. marec 2019 ob 12:11)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (8. november 2019 ob 08:19)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitev do 3. 12. 2019.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (22. avgust 2019 ob 09:23)
R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, oviran promet zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 23. 12. 2019.

LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta (20. avgust 2019 ob 14:37)
LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta in cesta Trebeže, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 20. 12. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (11. december 2018 ob 11:02)
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.

LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta (20. avgust 2018 ob 10:13)
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta (14. november 2019 ob 09:25)
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 15. 7. 2020. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (31. maj 2019 ob 07:56)
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek (31. december 2018 ob 07:45)
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (14. november 2019 ob 09:35)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (29. marec 2019 ob 08:15)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.