Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Prometno-informacijski center

Prometno poročilo, ponedeljek 24.februar 2020 ob 04:03

Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 1 kilometer.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.

Dela:
- Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru promet poteka po dveh zoženih pasovih.
- Regionalna cesta Naklo - Podtabor bo zaprta v Podbrezjah predvidoma do 10. aprila. Obvoz je urejen po regionalnih cestah in deloma po gorenjski avtocesti, med priključkoma Naklo in Podtabor tudi za vozila brez vinjet.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila.Mejni prehodi

24. februar 2020 ob 04:08
A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu.

24. februar 2020 ob 03:00
A4 Jurovci-Gruškovje: Zastoj A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila do 1 h pri vstopu.


Prometni klub Radia Slovenija

23. februar 2020 ob 20:22

Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je zaradi razsutega tovora promet oviran med priključkom Brezje in počivališčem Radovljica.


23. februar 2020 ob 20:10

Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta regionalna cesta Maribor-Vurberk-Ptuj pri Grajeni.


23. februar 2020 ob 10:46

Na hitri cesti skozi Maribor je med priključkoma Pesnica in Maribor-center promet proti Ljubljani oviran zaradi predmeta na vozišču.


22. februar 2020 ob 16:20

Na južni ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana-center promet proti Dolenjski oviran zaradi prometne nesreče.

Na štajerski avtocesti proti Mariboru je pred razcepom Slivnica obtičal tovornjak.


22. februar 2020 ob 13:36

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti proti Mariboru promet oviran na uvozu Fram.

V Ljubljani na Celovški cesti promet pri Stari cerkvi proti centru mesta ni več oviran zaradi prometne nesreče.


Zvočni posnetek zadnje prometne informacije

Stanje na državnih cestah

A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj (24. februar 2020 ob 03:54)
A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije zaradi povečanega števila tovornih vozil nastaja zastoj. V dolžini 1 km.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zaprta cesta (23. februar 2020 ob 21:37)
A1, Ljubljana - Maribor na počivališču Polskava v smeri Maribora popolna zapora zaradi del.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (22. februar 2020 ob 22:39)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (22. februar 2020 ob 22:36)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.

A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo na cesti (22. februar 2020 ob 08:45)
A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu je zaradi del oviran promet.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (22. februar 2020 ob 08:43)
A2, Obrežje - Ljubljana, na razcepu Malence iz smeri Debeli hrib proti Golovcu je zaradi del oviran promet.

R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo na cesti (21. februar 2020 ob 09:01)
R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, v Žuničih, polovična zapora zaradi izgradnje telekomunacijskega omrežja do 29. 2. 2020, dnevno med 8. in 17. uro.

R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo na cesti (21. februar 2020 ob 08:32)
R1-205, Divača - Lokev - Lipica, pri Lokvi, polovična zapora zaradi prestavitve vodovoda do 19. 3. 2020.

R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Zaprta cesta (20. februar 2020 ob 08:02)
R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, pri Podturnu, popolna zapora zaradi izgradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 4. 2020. Obvoz po cesti Podturn - Soteska - Straža - Dolenjske Toplice - Podturn.

R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Delo na cesti (20. februar 2020 ob 06:47)
R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Sp. Kapli, polovična zapora zaradi izgradnje podpornega zidu do 28. 2. 2020, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti (19. februar 2020 ob 08:43)
R1-229, Ptuj - Lenart, med Gočovo in AC priključkom Sv. Trojica, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Pesnico do 20. 4. 2020.

R3-640, Rakek - Logatec: Delo na cesti (21. februar 2020 ob 08:47)
R3-640, Logatec - Laze - Rakek, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 26. 2. 2020, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Med vikendom zapora ni predvidena.

R2-411, Polica - Podtabor: Zaprta cesta (19. februar 2020 ob 06:48)
R2-411, Podtabor - Naklo, v Podbrezjah, popolna zapora zaradi gradnje sekundarne kanalizacije predvidoma do 10. 4. 2020. Obvoz po regionalnih cestah in deloma po gorenjski avtocesti, med priključkoma Podtabor in Naklo, tudi za vozila brez vinjet.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (18. februar 2020 ob 08:21)
R1-207, Godovič - Črni vrh - Col, v Godoviču, oviran promet zaradi ureditev površin za kolesarje in pešce predvidoma do 29. 6. 2020.

G2-105, Novo mesto - Metlika: Delo na cesti (21. februar 2020 ob 07:30)
G2-105, Novo mesto - Metlika, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 28. 2. 2020, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo na cesti (17. februar 2020 ob 08:44)
R2-439, Dobrovnik - Renkovci, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi del na elekto omrežju do 10. 3. 2020.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (17. februar 2020 ob 08:18)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Godoviču, oviran promet zaradi ureditve površin za kolesarje in pešce do 26. 6. 2020.

R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo na cesti (14. februar 2020 ob 08:14)
R2-418, Dobruška vas - Šentjernej, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 13. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Delo na cesti (18. februar 2020 ob 13:46)
R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, popolna zapora zaradi izvedbe nadomestnega mostu do 31. 5. 2020. Promet poteka ob gradbišču.

R1-210, Trebija - Sovodenj: Izredni dogodek (13. februar 2020 ob 12:30)
R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, polovična zapora zaradi poškodovanega zidu.

R3-645, Ljubljana - Zadvor: Delo na cesti (19. februar 2020 ob 08:05)
R3-645, Ljubljana - Zadvor - Šmartno pri Litiji, avtocestni priključek Bizovik - konec naselja Sostro, pomična polovična zapora zaradi dograditve TK kanalizacije do 29. 2. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti (11. februar 2020 ob 07:09)
R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, Družinska vas - Šmarješke Toplice, pomična polovična zapora zaradi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 16. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-466030, Stara cesta: Zaprta cesta (21. februar 2020 ob 08:23)
Vrhnika, Stara cesta, popolna zapora zaradi del do 28. 2. 2020.

R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti (10. februar 2020 ob 07:14)
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, polovična zapora zaradi sanacije kabelske kanalizacije, predvidoma do 10. 3. 2020.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (14. februar 2020 ob 13:20)
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, oviran promet zaradi zavarovanja ceste pred možnostjo padanja kamenja z brežine.

R2-429, Odcep v Dobrno: Delo na cesti (7. februar 2020 ob 08:07)
R2-429, Odcep v Dobrno, na Dobrni, polovična zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča predvidoma do 6. 5. 2020.

G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti (6. februar 2020 ob 07:32)
G2-108, Ljubljana - Litija, v Litiji, na Zasavski cesti, oviran promet zaradi izvedbe pločnika in kolesarske steze do 2. 3. 2020.

R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti (5. februar 2020 ob 08:49)
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, v Maharovcu, polovična zapora zaradi obnove križišča do 23. 3. 2020.

G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti (4. februar 2020 ob 08:18)
G2-112, Prevalje - Ravne na Koroškem, na Prevaljah, oviran promet zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema predvidoma do 1. 3. 2020.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (4. februar 2020 ob 08:20)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 29. 2. 2020.

LG-243580, Koroška cesta: Zaprta cesta (31. januar 2020 ob 06:43)
Maribor, Koroška cesta, Glavni trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije do 30. 4. 2020.

R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti (27. januar 2020 ob 09:22)
R2-426, Pesje - Gorenje, pri Lokovici, polovična zapora zaradi sanacije plazu predvidoma do 28. 8. 2020.

R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:59)
R1-209, Lesce - Bled, v Lescah, na Alpski cesti, oviran promet zaradi rekonstrukcije krožišča do 29. 2. 2020.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (27. januar 2020 ob 08:34)
R2-428, Luče - Sestre Logar, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlinja do 29. 2. 2020, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne občasne, kratkotrajne popolna zapore.

LC-295220, Ratež - Gumberk - Otočec: Zaprta cesta (13. februar 2020 ob 07:22)
LC Ratež - Gumberk - Otočec, pri Otočcu, popolna zapora mostu čez Krko zaradi obnove do 13. 3. 2020. Obvoz za vozila do skupne teže 3 ton je urejen po regionalnih cestah in lokalnih cestah mimo gradu Otočec, za težja vozila je obvoz po regionalni cesti Kronovo - Novo mesto - Šentjernej.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (20. januar 2020 ob 09:44)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi popravila brežin do 17. 7. 2020.

R3-639, Ljubljana - Vodice: Delo na cesti (5. februar 2020 ob 08:40)
R3-639, Ljubljana, Tacen - Brod , oviran promet zaradi popravila mostu do 5. 3. 2020.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (25. januar 2020 ob 06:35)
G2-106, Kočevje - Ljubljana, Dolnje Ložine - Kočevje, pomična polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze in obnove cestišča do 30. 5. 2020.

R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti (13. januar 2020 ob 08:05)
R3-688, Poljčane - Majšperk, v Pečkah, polovična zapora zaradi obnove ceste skozi naselje do 3. 8. 2020.

R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Prepoved za tovornjake (10. januar 2020 ob 05:56)
R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, leseni most čez Krko, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t. Obvoz po cesti Kostanjevica na Krki - Podbočje.

R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Zaprta cesta (24. januar 2020 ob 08:52)
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, med Štefanom in Zidanim Mostom, popolna zapora zaradi dograditve pločnika, predvidoma do 30. 3. 2020. Obvoz po cesti Breza - Trebnje in po lokalnih cestah.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (27. januar 2020 ob 08:11)
R2-425, Poljana - Šentvid, pri Žerjavu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2020. polovična zapora zaradi obnove ceste do 27. 1. 2020.

R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Izredni dogodek (6. januar 2020 ob 09:56)
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, polovična zapora zaradi elementarja.

R3-724, Berkovci - Kobilje: Izredni dogodek (1. januar 2020 ob 08:25)
R3-724, Prosenjakovci - Kobilje, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.

R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti (23. december 2019 ob 08:52)
G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, Radgonska cesta, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 15. 3. 2020.

R3-601, Borjana - Robidišče: Delo na cesti (23. december 2019 ob 07:37)
R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 20. 4. 2020, dnevno med 8. in 17. uro. Občasno kratkotrajna popolna zapora, do 15 min.

R3-630, Obrov - Golac: Izredni dogodek (18. december 2019 ob 05:56)
R3-630, Obrov - Golac, Golac - meja s Hrvaško, cesta v zimskem času ni vzdrževana.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta (18. december 2019 ob 05:48)
RT-915, Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Kozarišče, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2020.

RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta (18. december 2019 ob 05:42)
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2020.

R1-210, Sovodenj - Cerkno: Delo na cesti (30. december 2019 ob 08:56)
R1-210, Sovodenj - Cerkno, pri Čeplezu, oviran promet zaradi sanacije usadov predvidoma do 20. 4. 2020.

R3-618, Branik - Komen: Delo na cesti (24. januar 2020 ob 07:44)
R3-618, Branik - Komen, v Komnu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika predvidoma do 24. 2. 2020.

R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta (13. december 2019 ob 08:27)
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R2-433, Trate - Most čez Muro: Delo na cesti (12. december 2019 ob 07:42)
R2-433, Trate - Most čez Muro, polovična zapora zaradi sanacije plazu »Trate« do 30. 6. 2020 do 15. ure.

R3-716, Grad - Kuzma: Delo na cesti (30. december 2019 ob 09:57)
R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet zaradi popravila vozišča do 30. 5. 2020.

R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:41)
R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, pri Šklendrovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 28. 5. 2020.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta (31. december 2019 ob 08:28)
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti (27. januar 2020 ob 09:42)
R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Velika Ligojna - Vrhnika, polovična zapora zaradi novogradnje mostov predvidoma do 30. 6. 2020.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo na cesti (2. december 2019 ob 08:52)
RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozariščah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 10. 6. 2020.

RT-912, Zali Log - Davča: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:29)
RT-912, Zali log - Davča, pomična polovična zapora zaradi popravila vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-201, Dovje - Mojstrana - Kraje: Delo na cesti (8. februar 2020 ob 08:52)
R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, pri Dovjem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 8. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.

RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti (25. november 2019 ob 08:06)
RT-935, Fram - Cestnik - Areh, pri Framu, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča do 15. 4. 2020.

R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti (25. november 2019 ob 07:33)
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, Križni Vrh - Zgornja Brežnica, polovična zapora zaradi izgradnje TK kanalizacije do 30. 3. 2020.

R1-212, Cerknica - Bloška Polica: Delo na cesti (21. november 2019 ob 08:00)
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, pri Martinjaku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 18. 3. 2020.

LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta (6. januar 2020 ob 14:23)
LC, Podkraj - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.

LZ-212370, Letališka cesta: Delo na cesti (16. januar 2020 ob 07:38)
Ljubljana, Letališka cesta, oviran promet do 31. 3. 2020 zaradi rekonstrukcije ceste. Dela potekajo v več fazah.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Izredni dogodek (31. januar 2020 ob 07:30)
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Gorenja Kanomlja - Spodnja Kanomlja, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (17. januar 2020 ob 17:09)
R1-204, Branik - Štanjel, pri Lisjakih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 25. 3. 2020.

R1-206, Vršič - Trenta: Izredni dogodek (11. februar 2020 ob 14:12)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, prevozno samo za osebna vozila.

R2-432, Apaški Križ - Kidričevo: Zaprta cesta (23. februar 2020 ob 17:03)
R2-432, Apaški Križ - Kidričevo, v Kidričevem, popolna zapora zaradi izgradnje krožnega križišča. Obvoz po glavni cesti Hajdina - Šikole in po lokalnih cestah.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (31. oktober 2019 ob 07:47)
RT-902, Strmec - Mangart, Cesta na Mangartsko sedlo, zaradi zimskih razmer cesta zaprta.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (14. februar 2020 ob 07:38)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin, predvidoma do konca marca 2020, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti (23. oktober 2019 ob 09:41)
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Tolminko predvidoma do 12. 6. 2020.

R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Izredni dogodek (29. november 2019 ob 10:16)
R3-645, Ljubljana - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet zaradi poškodovega cestišča.

R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti (30. december 2019 ob 07:28)
R3-674, Zavratec - Škocjan, v Bučki, polovična zapora zaradi popravila ceste ter ureditve pločnika in avtobusnega postajališča do 30. 5. 2020.

R3-641, Ljubljanica - Ljubljana : Delo na cesti (16. oktober 2019 ob 07:48)
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana , pri Logu pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 10. 2020.

R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti (7. februar 2020 ob 08:11)
R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, polovična zapora zaradi izgradnje dostopne ceste predvidoma do 31. 3. 2020.

R1-210, Preddvor - Kr : Delo na cesti (7. februar 2020 ob 08:34)
R1-210, Kranj - Preddvor, v Tupaličah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 4. 2020.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (8. november 2019 ob 15:27)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (24. oktober 2019 ob 06:51)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Vipava in predorom Podnanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti (16. oktober 2019 ob 13:31)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (24. oktober 2019 ob 06:51)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med predorom Podnanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (6. oktober 2019 ob 20:47)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (6. oktober 2019 ob 20:31)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (1. oktober 2019 ob 07:54)
R1-228, Spuhlja - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi gradnje steze za pešce in kolesarje, do 10. 4. 2020.

RT-903, Idrsko - Livek: Delo na cesti (30. januar 2020 ob 08:33)
RT-903, Idrsko - Livek, pri Idrskem, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 30. 11. 2020.

R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti (20. december 2019 ob 09:28)
R3-715, Murska Sobota - Skakovci, pri Puževcih, polovična zapora zaradi del do 26. 3. 2020.

R2-430, Višnja vas - Celje: Delo na cesti (10. november 2019 ob 10:40)
R2-430, Celje - Slovenske Konjice, Škofja vas - Celje, pri Šmarjeti pri Celju, oviran promet zaradi rekonstrukcije in prestavitve cevovoda predvidoma do 15. 6. 2020. Med 7:30 in 14:30 je promet urejen izmenično enosmerno s semaforjem vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (23. september 2019 ob 09:06)
R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Štanjelu, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 3. 2020.

R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti (29. november 2019 ob 08:37)
R1-203, Predel - Bovec, Predel - Strmec na Predelu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2020.

R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:37)
R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, oviran promet zaradi del do 2. 3. 2020. oviran promet zaradi preureditve križišča.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:37)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Podpeči, oviran promet zaradi del do 2. 3. 2020. oviran promet zaradi preureditve križišča.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (11. september 2019 ob 09:24)
R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi del do 5. 5. 2020, občasno popolna zapora. polovična zapora zaradi sanacije zidov in ceste predvidoma do 5. 5. 2020. Med 8:00 in 17:00 so možne 15 minutne popolne zapore.

R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 14:21)
R2-438, Šentilj - Trate, v Šentilju na Sladkogorski cesti, oviran promet zaradi vzpostavitve krožišča do 31. 3. 2020.

G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti (10. februar 2020 ob 07:29)
G1-7, Starod - Kozina, v Markovščini, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča in ureditve ceste, predvidoma do 31. 3. 2020.

R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Izredni dogodek (9. januar 2020 ob 15:37)
R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, leseni most čez Krko, prevozen samo za vozila do 3,5 ton. Nad 3,5 ton je možen po lokalni cesti Kostanjevica na Krki - Podbočje.

R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta (30. november 2019 ob 06:43)
R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije, predvidoma do 10. 4. 2020. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (25. november 2019 ob 09:12)
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu predvidoma do 31. 5. 2020. Občasno popolne zapore.

R3-633, Jereka - Jezero: Delo na cesti (29. november 2019 ob 10:11)
R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 30. 6. 2020.

G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti (6. januar 2020 ob 08:59)
G1-5, Celje - Krško, v Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del predvidoma do 31. 3. 2020.

R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti (26. avgust 2019 ob 18:11)
R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (23. december 2019 ob 07:35)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi gradnje galerije Jelični Vrh do 30. 11. 2020, občasne kratkotrajne popolne zapore .

R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti (31. januar 2020 ob 07:52)
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 5. 2020.

R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti (15. januar 2020 ob 10:59)
R3-701, Ruta - Pesek, pri Puščavi, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 4. 2020.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (6. januar 2020 ob 08:39)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet zaradi del.

RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake (30. december 2019 ob 09:30)
RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.

R1-210, Kr : Prepoved za tovornjake (15. april 2019 ob 12:31)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .

R1-210, Kr : Delo na cesti (23. marec 2019 ob 12:11)
R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (6. januar 2020 ob 08:38)
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet zaradi del.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (11. december 2018 ob 11:02)
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta (14. november 2019 ob 09:25)
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 15. 7. 2020. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (30. december 2019 ob 10:00)
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek (30. december 2019 ob 10:02)
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (14. november 2019 ob 09:35)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (29. marec 2019 ob 08:15)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.

Prijavite se na e-novice