Traffic hotline 080 80 15

27. May 2020 at 08:24 Events

A third of Slovenians listen to Radio Slovenija

Foto: Radio Si/Zoran Borovšak
Foto: Radio Si/Zoran Borovšak

According to a survey by Mediana RM, every week in the past year (May 2019 – April 2020) all the programs of Radio Slovenija were listened to an average of 37,6% or 645,000 listeners aged between 15 and 85 years. During the same period the Radio Prvi, Val 202, and Ars radio stations were listened to 31,6% or 542,000 different listeners every week. On a daily basis, the three programs of Radio Slovenija were listened to 21,2% or 365,000 different listeners.
Radio SI, which is prepared in three languages, has a weekly listening audience of 59,000, according to a survey from April 2020.
_________________________________________
Source: RTV Slovenija based on a survey by Mediana RM, on a size sample of 4,800 individuals aged between 15 and 85 years.
*Radio Slovenija prepares three national radio programs (Radio Prvi, Val 202 and Ars), two regional programs (Radio Koper and Radio Maribor), two national minority programs (Radio Capodistria and the Hungarian Radio of Pomurje MMR) and and one program for foreign audiences (Radio Si).


Tretjina Slovencev spremlja Radio Slovenija


Vse programe Radia Slovenija je po raziskavi Mediana RM v zadnjem letu (maj 2019 - april 2020) vsak teden poslušalo v povprečju 37,6 % oz. 645.000 različnih poslušalcev med 15. in 85. letom starosti. Radio prvi, Val 202 in program Ars je v enakem obdobju prav tako vsak teden poslušalo 31,6 % oz. 542.000 različnih poslušalcev. Vsak dan pa je te tri programe Radia Slovenija poslušalo 21,2 % oz. 364.000 različnih poslušalcev.

Radio SI, ki ga pripravljamo v treh jezikih, glede na raziskavo o poslušanosti iz aprila 2020 tedensko posluša 59.000 različnih poslušalcev.
_________________________________________
Vir: RTV Slovenija iz raziskave Mediana RM, velikost vzorca 4.800 posameznikov, starost 15-85 let.
*Radio Slovenija pripravlja tri nacionalne radijske programe (Radio Prvi, Val 202 in Ars), dva regionalna programa (Radio Koper in Radio Maribor), dva programa za narodnostne manjšine (Radio Capodistria in Pomursko madžarski radio) in en program za tujo javnost (Radio SI).


D. P.