Foto: BoBo
Foto: BoBo

Projekt Nex Aid – Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč – se odvija od januarja lani, in sicer v okviru programa Interreg Italija – Slovenija.

V projektu sodelujejo partnerji iz italijanskega in slovenskega obmejnega prostora. Vodilni partner je bolnišnica iz Mester (Azienda ULSS 3 Serenissima). Na italijanski strani v projektu sodelujeta še Občina Benetke in univerzitetna bolnišnica s sedežem v Trstu, na slovenski pa splošni bolnišnici na Jesenicah in v Izoli ter Zdravstveni dom Nova Gorica.

Kot so sporočili partnerji projekta, so povezovanje, medsebojna pomoč, predaja pomembnih informacij in prenos znanja nujno potrebni za pravočasno, kakovostno in uspešno spopadanje z dejavniki, ki ogrožajo življenja večje množice prebivalstva. Ustrezna pripravljenost zdravstvenih ustanov pa je pogoj za kakovostno in varno obravnavo poškodovancev oziroma obolelih.

Načrtovane spremembe so se v epidemiji pokazale za nujno potrebne

Načrtovane spremembe, ki bodo dosežene z vzpostavitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih čezmejnih protokolov in sporazumov, se v času epidemije kažejo kot nujno potrebne in več kot dobrodošle. "Brez načrta ni ustrezne pripravljenosti, brez ustrezne pripravljenosti pa ni učinkovitega ukrepanja," so izpostavili.

Kot poudarjajo partnerji projekta, je čezmejni pristop nujen zaradi zagotovitve potreb zdravstvenega varstva prebivalcev tega območja, zlasti za patologije, pri katerih je odločilen odzivni čas, in za primere nujne medicinske pomoči v množičnih nesrečah.

Glavni cilji projekta sta zato izvajanje čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva z oblikovanjem in izvajanjem skupnih protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči ter oblikovanje optimalnih skupnih rešitev za uskladitev koordinacije nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju.

Načrtovano je tudi izvajanje tečajev zdravstvenega usposabljanja s certifikatom ECM za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske pomoči.

Kot so zagotovili, se vsi partnerji trudijo, da bi kljub specifični situaciji projekt izvajali v skladu z načrti. "Cilje projekta dosegamo, čeprav trenutno v nekoliko prilagojenih okoljih," so zapisali. Glede na potrebe izvajanja nekaterih sklopov projekta, zlasti glede izobraževanj, pa so veseli, da je projekt, ki bi se prvotno moral skleniti konec tega leta, podaljšan do konca junija 2022.