Sprejem programov RTV Slovenija s prizemnih omrežij je možen povsod tam, kjer je omogočena vidnost do oddajnikov, informacijo o vidnosti je mogoče preveriti prek povezave https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/oddajniki-in-zveze.

Radijski programi

FM-oddajniki
Ob zahodni meji so na frekvencah oddajnikov radijskih programov RTV SLO prisotne motnje italijanskih radijskih postaj, zato je sprejem lahko zelo moten. Podrobnosti o omrežju FM-oddajnikov so na voljo na spletnem naslovu https://www.rtvslo.si/fm/moznost_sprejema

T-DAB+ omrežje
Podrobnosti o omrežju oddajnikov multipleksa R1 in o programih so na voljo na spletnem naslovu
https://www.rtvslo.si/dab/moznost_sprejema. S 15. oktobrom 2020 bomo začeli z oddajanjem radijskih programov v omrežju multipleksa R2. Na zahodu sta to programa Radio Koper in Radio Capodistria, na vzhodu pa Radio Maribor in MMR.

Televizijski programi

DVB-T omrežje
Podrobnosti o DVB-T omrežju oddajnikov in o programih so na voljo na spletnem naslovu:
https://www.rtvslo.si/dvb-t/moznost_sprejema

Radijski in televizijski programi prek satelita

Preko satelita Eutelsat 16A, na poziciji 16° vzhodno, je možno sprejemati tri televizijske programe in štiri radijske programe RTV Slovenija. Podrobnosti o satelitskem sprejemu in programih so na voljo na spletnem naslovu https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/oddajniki-in-zveze/satelit/475003

Radijski in televizijski programi prek kabelskih operaterjev

Potrebno je preveriti, če programska shema vašega lokalnega kabelskega operaterja vsebuje tudi radijske in televizijske programe RTV Slovenija. V času, ko za program veljajo omejitve avtorskih pravic, programi niso vidni.

Nekaj primerov za pregled ponujenih programov:
https://www.kabelplus.at/privat/service/downloads
https://www.a1.hr/privatni/televizija/popis-programa
https://www.hrvatskitelekom.hr/televizija/programski-paketi/maxtv

Radijski in televizijski programi prek spleta in aplikacij

Preko interneta je mogoče vse televizijske in radijske programe spremljati preko spletnih portalov radia in televizije, mobilnih aplikacij ter aplikacije za androidne TV-sprejemnike.

Spletna portala Radia in Televizije Slovenija sta https://www.rtvslo.si/radio in https://www.rtvslo.si/tv ter spletni portal RTV 365.

Mobilne aplikacije in aplikacije za TV-sprejemnike najdete v knjižnicah aplikacij (Google Play, Apple Store, Huawei App Gallery) pod imenom »RTV Slovenija« in »RTV 365«.

OPOMBA: V primeru prenosa TV-programa, za katerega veljajo omejitve avtorskih pravic na območje Slovenije, je ta del programa za uporabnike zatemnjen, izjema so zavezanci za plačilo RTV-prispevka, ki jim po predhodni registraciji omogočamo ogled na območju celotne EU – več informacij na povezavi https://www.rtvslo.si/uporaba/uporabniski-racun-rtvslo-si/455921.