Spopadi pri mejnem prehodu Rožna Dolina. Foto: Peter Božič
Spopadi pri mejnem prehodu Rožna Dolina. Foto: Peter Božič
Spopadi pri mejnem prehodu Rožna Dolina
Napad je presenetil vojake in občane. Občani so se ob napadu razbežali, v spopadu je bilo ranjenih tudi šest občanov. Foto: Peter Božič
Spopadi pri mejnem prehodu Rožna Dolina
Teritorialci so s protitankovskim orožjem armbrustom zadeli tank v križišču in delovno vozilo. Foto: Peter Božič

Na mejnem prehodu je bilo samo nekaj miličnikov, ki so opravljali redno delo, enota PEM (posebna enota milice) je zapustila prehod že ob 12. uri, pripadnikov TO (teritorialna obramba) pa ni bilo na prehodu. Tanki in vojaki so se ustavili pred mejnim prehodom. Ob 19.30 je iz vojašnice Ajševica s tovornjakom na prehod prišlo še 20 zveznih miličnikov. Vodil jih je inšpektor, ki je od slovenskih miličnikov zahteval, da mu predajo mejni prehod. Po pogajanjih so miličniki ob 22. uri predali in zapustili mejni prehod. Dogajanje so z žvižganjem in glasnim neodobravanjem pospremili občani, ki so se zbrali v Rožni Dolini.

Naslednji dan, 28. junija, je v Rožni Dolini pred mejnim prehodom protestiralo še več občanov, v popoldne jih je bilo približno od tristo do štiristo. Promet čez mednarodni mejni prehod je potekal normalno, prav tako tudi promet po Rožni Dolini.

Vojaki niso bili seznanjeni s položajem, v katerem so se znašli. V vojašnicah so jim dejali, da gredo na mejo zaradi obrambe pred zunanjim sovražnikom. Kriminalista Dušica Birsa in Julij Levpušček sta naredila letake, jih dopoldne razdelila med vojake in jih tako seznanila z njihovo resnično vlogo.

Dne 28. 6. 1991 popoldne so bili v Rožno Dolino poslani štirje kriminalisti z UNZ-ja Nova Gorica, ki so neuspešno poskušali odstraniti občane, ki so protestirali. Koordinacijska podskupina za severno Primorsko se je pred napadom v Rožni Dolini umaknila s sedeža UNZ-ja v Novi Gorici na tajno lokacijo ob tovarni Gostol v Novi Gorici v bližini državne meje.

Za napad na enoto JLA je bila v Rožni Dolini poslana skupina devetih teritorialcev, ki jih je vodil major Srečko Lisjak. Oddelek PEM (posebna enota Milice) pod vodstvom inšpektorja Franca Šumandla je zavaroval smer proti 500 metrov oddaljeni karavli Rafut. Teritorialci so zavzeli položaje za hišami severno od Vipavske ceste v Rožni Dolini in ob 19.20 napadli vojake na mejnem prehodu.

Napad je presenetil vojake in občane. Občani so se ob napadu razbežali, v spopadu je bilo ranjenih tudi šest občanov.

Teritorialci so s protitankovskim orožjem armbrustom zadeli tank v križišču in delovno vozilo. Tank je pozneje zagorel, goreča nafta s tanka pa je zažgala še tank v bližini. Presenečeni in demoralizirani vojaki niso streljali. Tanka na Vipavski cesti pri bencinski črpalki sta po treh minutah prižgala motorja in začela obračati kupoli, z mitraljezoma sta večkrat rafalno ustrelila. Tank bliže križišču je usmeril kupolo proti položajem teritorialcev in izstrelil več rafalov. Zatem so se teritorialci umaknili za hiše.

Med občani v Rožni Dolini se je najbolj znašel občan Drago Kosmač. Izkoristil je presenečenje in zmedo med vojaki JLA, vpadel v prostore milice na mejnem prehodu, kjer je bilo poveljstvo enote JLA, zajel in razorožil poveljstvo enote in zvezne miličnike. Ko je streljanje ponehalo, je z zajetim pripadnikom JLA, ki je imel belo zastavo, odšel v križišče. Tu sta pripomogla, da se je predala posadka tanka, ki je še edini deloval. Nato je Kosmač v križišču zbral zajete vojake in jih odpeljal 100 metrov stran od križišča, kjer jim je ukazal, da so polegli.

Nekaj občanov je prišlo v križišče, pomagali so ranjenim vojakom, ko so teritorialci ponovno začeli streljati v križišče. Po vpitju občanov, da je že konec spopada in da so se vojaki že predali, so teritorialci spoznali svojo napako in prenehali streljati ter se napotili v križišče. Takrat sta tudi pripeljali dve reševalni vozili, reševalci so oskrbeli ranjence in jih odpeljali v bolnišnico Šempeter pri Gorici. Kosmač pa je zbral še pripadnike JLA iz poveljstva enote in zvezne miličnike in jih odpeljal k preostalim že zajetim vojakom. Občani, ki so se oborožili z orožjem vojakov, so zajete vojake JLA in zvezne miličnike odvedli na dvorišče do 400 metrov oddaljene vulkanizerske delavnice Grča.

V Rožno Dolino je prispel še del enote PEM in nekaj miličnikov PM-ja Nova Gorica. Zajete vojake so z avtobusi odpeljali v Novo Gorici na UNZ. V spopadu so padli trije vojaki, ranjenih je bilo 16 vojakov JLA in šest občanov.