Nova pravila se tičejo tudi volilnih skrinjic. Foto: BoBo
Nova pravila se tičejo tudi volilnih skrinjic. Foto: BoBo


V skladu s sveže sprejetim sklepom Državne volilne komisije (DVK) bodo namreč volilni odbori tedaj lahko šele začeli šteti glasovnice.

Na dozdajšnjih volitvah in referendumih so bili namreč izidi predčasnega glasovanja, ki poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij med torkom in četrtkom v tednu pred volitvami, znani že takoj po zaprtju volišč po 19. uri.

DVK pa se je na seji odločil spremeniti to prakso ter s sklepom o ugotavljanju izida predčasnega glasovanja določil, da lahko začnejo volilni odbori šteti glasovnice šele po koncu glasovanja, torej v nedeljo po 19. uri.

Novost pri volilnih skrinjicah
Prav tako so člani DVK-ja volilnim organom naložili, naj za vsak dan predčasnega glasovanja uporabijo drugo volilno skrinjico, ki potem ostane zapečatena do konca nedeljskega glasovanja.

Z navodilom volilnim komisijam volilnih enot, v katerih volijo poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, je DVK predpisal, kako naj te komisije ugotavljajo izid glasovanja.

Poslanca narodnih skupnosti se namreč volita po drugačnem sistemu kot preostalih 88 poslancev. Volivec namreč glasuje tako, da pred imeni kandidatov označi prednostni vrstni red kandidatov s številkami od 1 naprej.

Volilna komisija volilne enote pa nato prednostni vrstni red kandidatov točkuje. Kot določa zakon o volitvah v DZ, se mu za vsako prvo mesto dodeli toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici, za vsako naslednje mesto pa točko manj. Točke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo, na poslansko funkcijo pa je izvoljen tisti z največ točkami.

Ker je na dosedanjih volitvah pri ugotavljanju izida tega glasovanja veljala različna praksa, je DVK izdal natančna navodila, kako naj volilni organi ugotavljajo izid in v kakšnih primerih so glasovnice veljavne oziroma neveljavne.