Alojz Kovšca, predsednik stranke GAS Foto: Stranka GAS
Alojz Kovšca, predsednik stranke GAS Foto: Stranka GAS

Stranka GAS je bila doslej politično navzoča predvsem v mestni občini Novo mesto, v kateri ima dva občinska svetnika. V stranki so prepričani, da državna blaginja, šolstvo, zdravstvo, pokojnine, kultura, sociala izhajajo predvsem iz primernega delovanja gospodarstva. Zato se nameravajo posvečati ukrepom na tem področju: "Kajti samo s primernimi pogoji in ustreznim delovnim okoljem bo gospodarstvo zaživelo in le tako bomo imeli gospodarsko rast," so zapisali v prvi točki programa.

Med ključne spremembe, ki jih nameravajo vnesti v zakonodajo, spada tudi ureditev problema plačilne nediscipline, kar pomeni, da bi bil naročnik blaga ali storitve kazensko odgovoren, če naroči blago ali storitev in v tistem trenutku nima zagotovljenega finančnega pokritja za omenjeno naročilo. GAS meni, da bi se gospodarstvo tako hitro otreslo "gnilih jajc", ki hromijo in uničujejo zdrave gospodarske subjekte. Zavzemajo se tudi za pocenitev goriva, znižanje davka na oddajanje nepremičnin in uveljavljanje fleksibilnejših oblik zaposlovanja.

Trikratni predsednik Alojz Kovšca
Alojz Kovšca
opravlja tri predsedniške funkcije: je predsednik stranke Gospodarsko aktivna Slovenija, od leta 2017 je predsednik državnega sveta, hkrati je tudi predsednik Območne-obrtno podjetniške zbornice Ljubljana Bežigrad. Kot državni svetnik je od leta 2007 zastopal interese obrtnikov in podjetnikov, po izobrazbi je obramboslovec, sicer pa urarski mojster. Po izvolitvi za predsednika DS-ja je dejal, da ne skriva, da je nagovarjal tako levo- kot desnonazorske svetnike, a se nagiba k desnemu političnemu polu. Ko je bil leta 2010 na listi Rad imam Grosuplje izvoljen za občinskega svetnika, je kmalu prestopil v stranko SDS, a iz nje dve leti kasneje tudi izstopil. Je zagovornik pravne države in kritik državnih podjetij. "Namesto državne uravnilovke želi odprto družbo, ki bo zagotavljala enake možnosti za vse državljane. Humanost družbe ne temelji na državnih zakonih, temveč na visoki družbeni zavesti svobodnih državljanov," je v predstavitvi predsednika zapisano na spletni strani stranke GAS.

Zdravstvo, šolstvo in kultura
GAS bi takoj ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvedel prostovoljna zavarovanja, zavzema se za enakost v zdravstvu, a hkrati dopušča zasebno zdravstvo, ki pa mora biti ločeno od državnega: "Nesprejemljivo je, da zdravniki delajo na obeh področjih," pravijo. Zavzemajo se za brezplačno šolanje, ki je po njihovem temelj delovanja države, ki dolgoročno vlaga v gospodarski razvoj. Hkrati je stranka odprta vsem oblikam zasebnega šolstva, ki pa mora biti strogo ločeno od državnega. Vlogo slovenske kulture razumejo predvesem kot ohranjanje tradicije, slovenstva in državljanskega ponosa. Kulturno delovanje bi po njihovem moralo postati del slovenskega turizma. Stranka GAS bo kandidirala v vseh osmih volilnih enotah po Sloveniji.