Matej Tonin, ki je vajeti stranke prevzel letos, je prepričan, da je čas za menjavo generacij. Foto: BoBo
Matej Tonin, ki je vajeti stranke prevzel letos, je prepričan, da je čas za menjavo generacij. Foto: BoBo

Stranka programsko že od vsega začetka v ospredje postavlja popolno privatizacijo državnih podjetij, za doseganje gospodarske rasti pa kot nujni ukrep vidijo zmanjšanje davkov.

NSi
Nova Slovenija se letošnjih volitev udeležuje pod sloganom "NSi misli resno". Foto: NSi
NSi
Nekdanja predsednica Ljudmila Novak je stranko leta 2011 znova popeljala v parlament. Foto: BoBo

V NSi-ju so program oblikovali z željo, da bi v prihodnjem štiriletnem mandatu dosegli tri cilje - pravično domovino, močno gospodarstvo in varno življenje. Kot je v uvodu programa zapisal predsednik stranke Matej Tonin, v NSi-ju stavijo na odgovorno politiko. V parlamentu bodo še naprej zastopali delavne in poštene ljudi, katerim je program "15 za 15" tudi namenjen.
Program Nove Slovenije
Med prednostnimi cilji stranke je hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. V NSi-ju ocenjujejo, da je v Sloveniji zdravstveni sistem v slabšem položaju kot drugod po Evropi, kot razlog za takšno stanje vidijo tudi v pomanjkanju ključnih reform. Do boljših in dostopnejših zdravstvenih storitev bi pripomogli z odpravo monopola Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s svobodno izbiro izvajalca zdravljenja in s tem, da bi stroške zdravljenja krila zavarovalnica.

Nižji davki in okrepitev zaupanja v pravno državo
Ena od glavnih točk programa so tudi nižji davki, ki bi po mnenju NSi-ja posledično pripeljali do višjih plač. Zavzemajo se za višjo splošno dohodninsko olajšavo, razvojno kapico in za ukinitev 50-odstotne dohodninske stopnje.

Na področju pravosodja bi radi okrepili zaupanje v pravno državo, to naj bi dosegli tudi s tem, da bi se hujše oblike gospodarskega kriminala, oškodovanje javnih sredstev in procesi proti javnim osebam reševali prednostno. Sodnike bi razbremenili administrativnih ovir, uvedli bi poskusni mandat in spremenili sestavo sodnega sveta.

Preveč toga ureditev trga dela
V Slovenijo želijo privabiti nove naložbe. To bi bilo po njihovem mnenju mogoče med drugim doseči s poenostavitvijo gradbene zakonodaje, z izdajo gradbenega dovoljenja v 30 dneh in umikom politike iz gospodarstva.

Uredili bi tudi področje zaposlitev, kjer po njihovem mnenju vlada pretoga ureditev najemanja in odpuščanja delavcev ter previsoka davčna obremenitev prejemkov iz dela.

Vzgoja v duhu domoljubja
Na področju demografskih trendov kot ključno vidijo vzpostavitev razmer za več otrok, med drugim bi uvedli univerzalni temeljni dohodek za vsakega otroka. Program se dotika tudi upokojencev, minimalna pokojnina bi po predlogu NSi-ja znašala 617 evrov.

Zavzemajo se tudi za kakovostno šolstvo, otroke bi med drugim vzgajali v duhu domoljubja. Uvedli bi tudi formalne in neformalne programe, namenjene izobraževanju na področju podjetništva.

Programske prioritete NSi-ja so še manj birokracije, verodostojna zunanja politika, kjer bodo okrepili sodelovanje z državami Srednje Evrope in sosednjimi državami, okrepljena vojska in policija, spremembe na področju kmetijstva in gozdarstva in spodbujanje razvoja lokalne samouprave.
Kratka zgodovina
Nova Slovenija se opredeljuje kot stranka vrednot, ki deluje po načelih krščanske demokracije. Kot je izpostavila nekdanja predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, želijo "ohraniti slovenstvo in spodbujamo domoljubje. Za nas je družina velika vrednota in temelj zdrave družbe".

Stranka, ki je bila ustanovljena leta 2000, izhaja iz dediščine krščanskega socialnega gibanja na Slovenskem z začetki v 19. stoletju, torej iz dosežkov zgodovinske Slovenske ljudske stranke na čelu z Janezom Evangelistom Krekom ter njene naslednice, stranke Slovenskih krščanskih demokratov, ki jo je ustanovil Lojze Peterle.

Stranko sta pred 18 leti v Ljubljani ustanovila Andrej Bajuk in Lojze Peterle, Bajuk pa je postal tudi njen prvi predsednik. Stranka programsko že od vsega začetka v ospredje postavlja popolno privatizacijo državnih podjetij, za doseganje gospodarske rasti pa kot nujni ukrep vidijo zmanjšanje davkov.
Sodelovanje v koalicijah
NSi je bil vse od ustanovitve stalnica v slovenskem parlamentu, izjema so bile državnozborske volitve leta 2008, ko se Nova Slovenija ni uvrstila v parlament, takratnega predsednika Bajuka pa je na čelu stranke zamenjala Ljudmila Novak, ki je stranko leta 2011 znova popeljala v parlament. Tokrat gre stranka na volitve z novim predsednikom Matejem Toninom, ki vztrajno ponavlja, da je čas za menjavo generacij.
Nova Slovenija je bila sicer večino mandatov v opoziciji, v koaliciji je sodelovala v prvi Janševi vladi od leta 2004 do 2008, in v drugi Janševi vladi od 2011 do 2013.
Vodenje
Danes je predsednik stranke Matej Tonin. Rodil se je leta 1983, po izobrazbi je politolog. Na političnem parketu je prisoten od leta 2001, ko se je vključil v občinski odbor NSi-ja Kamnik. V parlament je bil prvič izvoljen na predčasnih volitvah leta 2011 in nato znova leta 2014, v obeh mandatih je bil imenovan tudi za vodjo poslanske skupine.
Prejšnji predsedniki stranke:
- Andrej Bajuk (2000-2008)
- Ljudmila Novak (2008-2018)

Stranka programsko že od vsega začetka v ospredje postavlja popolno privatizacijo državnih podjetij, za doseganje gospodarske rasti pa kot nujni ukrep vidijo zmanjšanje davkov.