Martin Ivec je najprej vodil Sindikat delavcev migrantov Slovenije, ko je bil izvoljen za predsednika stranke ReSET, se je vodenju sindikata odpovedal. Foto: za-reset.si
Martin Ivec je najprej vodil Sindikat delavcev migrantov Slovenije, ko je bil izvoljen za predsednika stranke ReSET, se je vodenju sindikata odpovedal. Foto: za-reset.si

Posledice slabe zakonodaje, nesposobnih in pokvarjenih ljudi na položajih občutimo vsi.

Martin Ivec
ReSET
Stranka ReSET poudarja, da se od drugih strank razlikuje po tem, da jo sestavljajo ljudje, ki so prerasli ideološke delitve. Foto: za-reset.si

Stranka ReSET poudarja, da se od drugih strank razlikuje po tem, da jo sestavljajo ljudje, ki so prerasli ideološke delitve. Zatrjujejo tudi, da v njej ne bomo našli ne nekdanjih ne sedanjih politikov, so se pa stranki pridružili ljudje z izkušnjami v gospodarstvu.

Program stranke
V stranki ReSET so pripravili program, ki ga, kot so zapisali, "pišejo ljudje". Na spletni strani stranke lahko namreč vsak predlaga spremembe.

Stranka se na volitve sicer odpravlja s programom, ki se v 50 točkah dotika plačnega, davčnega, sodnega, pokojninskega in zdravstvenega sistema.

Na področju pravosodja želijo vzpostaviti politično neodvisen in odgovoren sodni sistem. Izkoreninili bi korupcijo, klientelizem in nepotizem, poimensko bi naznanili ljudi, ki so odgovorni za slabo poslovanje državnih podjetij in nastanek bančne luknje. Kam je izginil denar iz naših bank, bi ugotavljali z neodvisnimi, če je treba, tudi s tujimi raziskovalci.

Stranka ReSET kot nujno vidi spremembo volilnega sistema, zavzemajo se za uvedbo instituta odpoklica poslanca in večjo udeleženost državljanov pri sprejemanju zakonov.

Poslanske plače odvisne od gospodarstva
Spremembe bi uvedli pri poslanskih plačah, ki bi morale biti usklajene z razmerami v gospodarstvu. Od teh pa bi morale biti odvisne tudi plače v javnem sektorju. Šolstvo bi povezali z gospodarstvom, država pa bi morala "omejiti financiranje programov, kjer so možnosti za zaposlitev po končanem študiju minimalne".

Poudarjajo plačno disciplino, po zgledu Avstrije bi radi povišali splošno olajšavo za vse, izplačilo 13. in 14. plače bi moralo biti manj obdavčeno, spremenili bi tudi dohodninske razrede. Delavce bi, kjer bi bilo to mogoče, plačali po učinkovitosti, direktorjem pa bi onemogočili bogatenje na račun slabo plačanih delavcev. Zavzemajo se, da se dohodki delavcev obdavčijo le v državi izvora dohodka.

Kratka zgodovina
Stranka je marca 2017 nastala iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije. Za politično pot so se odločili, ker so nad stanjem v državi razočarani. "Politiki so skupaj z njihovimi svetovalci v 26 letih vladanja pokazali in dokazali, kaj so sposobni narediti za državo in ljudi. Posledice slabe zakonodaje, nesposobnih in pokvarjenih ljudi na položajih občutimo vsi," je izpostavil predsednik Martin Ivec.

Vodenje
Na kongresu so za predsednika stranka izvolili Martina Ivca, sicer doktorja s področja biokemije in molekulske biologije. Ivec je pred tem vodil Sindikat delavcev migrantov Slovenije, a se je, potem ko je bil izvoljen za predsednika stranke, vodenju sindikata odpovedal. Za takšno potezo se je odločil, ker si ne želi, da se stranka v javnosti povezuje zgolj s problematiko delavcev migrantov.

Posledice slabe zakonodaje, nesposobnih in pokvarjenih ljudi na položajih občutimo vsi.

Martin Ivec