V stranki ReSET menijo, da je prepoved objavljanja javnomnenjskih raziskav, ki merijo politično podporo, za demokratičen proces nujna. Foto: MMC RTV SLO
V stranki ReSET menijo, da je prepoved objavljanja javnomnenjskih raziskav, ki merijo politično podporo, za demokratičen proces nujna. Foto: MMC RTV SLO

Pobudo volivcem za vložitev omenjenega predloga zakona je vložila stranka ReSET - Rešimo Slovenijo elite in tajkunov. Podana je bila skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, zato je predsednik DZ-ja določil rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev. Za prvi dan šestdesetdnevnega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev je določil 9. maj, zadnji dan pa je 7. julij.

Če bo pobudnik v DZ vložil zadostno število podpisov, torej najmanj 5.000, bo predsednik DZ-ja o vložitvi predloga zakona obvestil poslanke in poslance, predlog zakona bo tudi javno objavljen, z dnem objave pa se bo začel (redni) zakonodajni postopek. Če podpisov ne bo dovolj, bo postopek končan, so pojasnili na spletni strani državnega zbora.

"Javnomnenjske raziskave vplivajo na podzavest volivcev"
V stranki ReSET menijo, da je prepoved objavljanja javnomnenjskih raziskav, ki merijo politično podporo, za demokratičen proces nujna. Kot opozarjajo, javnomnenjske raziskave vplivajo na podzavest volivcev in s tem na njihovo odločitev na volitvah.

V stranki celo ugotavljajo, da so rezultati teh anket neverodostojni, saj niti dve anketi, izvedeni v istem časovnem obdobju, ne ponudita enakih rezultatov. Menijo pa tudi, da je s statističnega vidika reprezentativnost vzorcev vprašljiva, saj ankete ne morejo zajeti vseh motečih spremenljivk, interval zaupanja na tako majhnih vzorcih, na katere se opira večina anket, pa je prevelik, da bi bil odločilen.

"Skrb vzbujajoče je, da živimo v družbi, kjer se oblikuje politični prostor z informacijami, ki jih je mogoče prirediti. Rezultati anket namreč nato služijo kot priročen izgovor za medijsko pozornost samo določenim strankam in politikom. Vse to postavlja v deprivilegiran položaj preostale stranke," so ob vložitvi pobude v DZ v stranki navedli besede predsednika stranke ReSET Martina Ivca.