V Socialistični partiji Slovenije so prepričani, da je za mir v našem prostoru nujno potreben izstop iz Nata. Foto: Twitter Socialistična partija Slovenije
V Socialistični partiji Slovenije so prepričani, da je za mir v našem prostoru nujno potreben izstop iz Nata. Foto: Twitter Socialistična partija Slovenije

V politiki bi prepovedali delovati vsem, ki so bili dejavni od osamosvojitve, "ne glede na to, ali gre za Kučanov F21, Janševo SDS ali druge politične struje".

SPS
Socialistična partija Slovenije je bila ustanovljena leta 2016. Foto: Facebook Socialistična partija Slovenije

Socialistična partija Slovenije, ki je liste vložila v vseh volilnih enotah razen volilne enote Maribor, je svoj program strnila v 44. točk. V SPS-ju poudarjajo, da je glas za njih glas za vrednote Josipa Broza - Tita.

Program Socialistične partije Slovenije
SPS opozarja, da sta se šolstvo in zdravstvo po odcepitvi Slovenije liberalizirala oziroma privatizirala, zato se zavzemajo za nacionalizacijo obeh področij. Zavzemajo se tudi za ureditev področja alternativnega komplementarnega zdravljenja in psihoterapije, saj sta ti dve področji po mnenju SPS-ja popolnoma neurejeni.

.

Minimalna plača bi morala znašati 1.000 evrov, razmerja plač pa bi omejili na ena proti pet. Znižali bi davek na delo in zvišali davek na dobiček. Uzakonili bi, da so nedelje in prazniki dela prosti dnevi. Pokojnine bi se usklajevale z letno stopnjo inflacije, starostno mejo za upokojitev pa bi znižali.

Najprej polpredsedniški, nato skupščinski sistem
Prepričani so, da je za mir v našem prostoru nujno potreben izstop iz Nata, Slovenija pa naj za svojo varnost znova poskrbi z naborniškim sistemom. Prav tako se zavzemajo za izstop iz Evropske unije.

Spremenili bi ustavo in uvedli polpredsedniški sistem, zaradi katerega bi lahko "zadeve reševali odločneje in hitreje, saj ni potrebno soglasje političnih strank". Po stabilizaciji države pa v SPS-ju predlagajo uvedbo skupščinskega sistema. "V skupščinskem sistemu bi tako vsak okraj volil poslanca iz svojih vrst, torej v Kopru bi volili predstavnika iz Kopra. Le tak poslanec bo najbolje vedel, kaj njegov kraj potrebuje, in bo odgovoren pred volivci, ki so ga izvolili, za rezultate."

Iz državnih podjetij bi umaknili vse politično nastavljene kadre. V politiki pa bi prepovedali delovati vsem, ki so bili dejavni od osamosvojitve, "ne glede na to, ali gre za Kučanov F21, Janševo SDS ali druge politične struje".

SDK bi se vrnil
SPS bi uvedel nekdanji SDK (Služba družbenega knjigovodstva) in finančno policijo, FURS pa bi lahko zasegel premoženje nezakonitega izvora. V partiji se zavzemajo za izenačitev premoženjskega standarda, "kar pomeni, da bi premožni, ki presegajo cenzus premoženja, plačevali poseben davek". Uvedli bi tudi poseben davek za tretjo nepremičnino in za plovila, daljša od šestih metrov.

Šolski sistem bi reformirali tako, da bi namesto točkovnega sistema uvedli sprejemne izpite. Študentsko delo bi se ukinilo, študentom pa bi se za čas študija zagotovile štipendije. Proti begu možganov bi se borili tako, da bi moral študent po koncu študija vsaj toliko časa delati v Sloveniji, da bi povrnil finančna sredstva, vložena v svojo izobrazbo. "Npr., strošek za izobrazbo zdravnika je v Sloveniji od 250.000 evrov, kar pomeni, da bo moral zdravnik v Sloveniji delati tako dolgo, da se strošek povrne," so pojasnili v programu.

Zavzemajo se tudi za samooskrbo s hrano in ekološko kmetijstvo, za zaščito domačih proizvajalcev pa bi poskrbeli z uvedbo carin. Usmerili bi se v zeleno energijo, ukinili Teš 6 in oživili gradbeništvo.

Kratka zgodovina
Socialistična partija Slovenije je bila ustanovljena leta 2016. Temelji na vrednotah NOB-ja, panslavizma, antiimperializma in antikolonializma. Kot so zapisali, so "edini in neposredni naslednik ideje Josipa Broza - Tita in jugoslovanstva v slovenskem prostoru".
Vodenje
Leta 2016 je bil na kongresu za generalnega sekretarja izvoljen Tadej Trček, za generalnega podsekretarja pa Igor Nemec.

V politiki bi prepovedali delovati vsem, ki so bili dejavni od osamosvojitve, "ne glede na to, ali gre za Kučanov F21, Janševo SDS ali druge politične struje".