1. "JOKER" je televizijski kviz znanja, v katerem mora tekmovalec odgovoriti na dvanajst vprašanj, pri vsakem ima na voljo štiri možne odgovore. Samo en odgovor je pravilen. Nujno je, da tekmovalec odgovori na vsa vprašanja in šele po zadnjem, desetem vprašanju, dobi nagrado. Zgolj za zadnje (dvanajsto) vprašanje veljajo nekoliko drugačna pravila, ki so opisana v poglavju FINALE KVIZA.

2. Od prvega do četrtega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 30 sekund. Od petega do osmega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 40 sekund. Od devetega do dvanajstega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 50 sekund. Za pomoč ima tekmovalec na voljo 7 jokerjev.

3. Vsak joker omogoča tekmovalcu, da odstrani enega od nepravilnih odgovorov in ob uporabi jokerja dobi 15 sekund dodatnega časa za razmislek (sekunde se prištejejo preostalim sekundam v času pritiska na gumb). Tekmovalec zmeraj sam navede dva odgovora, med katerima naj izbira joker in enega izloči (v primeru, da sta napačna oba, je odločitev naključna). Tudi če se odloči za uporabo več jokerjev med istim vprašanjem, zmeraj dobi dodatnih 15 sekund časa. Tekmovalec ima 10 sekund časa, da sporoči, med katerima odgovoroma naj joker izbira. V primeru, da ne upošteva časovne omejitve, računalnik po preteku sam izbere naključni napačni odgovor in ga izbriše. Če želi tekmovalec uporabiti jokerja, mora vedno pritisniti gumb, ki tudi ustavi čas. Pri istem vprašanju lahko tekmovalec uporabi 0, 1, 2 ali 3 jokerje. Z uporabo 3 jokerjev pri istem vprašanju, si tekmovalec zagotovi pravilni odgovor.

4. Pri vsakem pravilnem odgovoru se tekmovalec povzpne za eno stopnjo na denarni lestvici, ki je sestavljena takole: 0 €; 200 €; 500 €; 1.000 €; 3.000 €; 7.000 €; 20.000 €.

5. Če tekmovalec ponudi nepravilni odgovor, izgubi tri jokerje (dokler jih ima). Če nima več jokerjev, začne padati na denarni lestvici. Padanje po denarni lestvici poteka po naslednjem sistemu: Če ima tekmovalec npr. 4 jokerje in napačno odgovori, izgubi 3 jokerje in ostane na isti ravni na denarni lestvici. Če ima tekmovalec še samo 3 jokerje in napačno odgovori, izgubi svoje zadnje 3 jokerje in ostane na isti ravni na denarni lestvici. Če ima tekmovalec le dva jokerja in napačno odgovori, izgubi svoja zadnja 2 jokerja in pade za eno stopnjo na denarni lestvici. Če ima tekmovalec le enega jokerja in napačno odgovori, izgubi še zadnjega jokerja in pade za dve stopnji na denarni lestvici. Če tekmovalec nima več jokerjev in napačno odgovori, pade za tri stopnje na denarni lestvici. Če tekmovalec ne odgovori ali pa pritisne gumb za uporabo jokerja po preteku časa, ki je na voljo za razmislek o vprašanju, se to šteje za napačni odgovor z vsemi posledicami. Padanje na denarni lestvici se ustavi na zadnji stopnji (0 €). Če je tekmovalec že pred napačnim odgovorom bil na tej stopnji, padanja ni in ostane na tej stopnji, od koder nadaljuje igro pri naslednjem vprašanju.

6. Ko se tekmovalec in voditelj sporazumeta glede izbranega odgovora in je le-ta v računalniškem sistemu sprejet in ‘zaklenjen’,odločitve ni več mogoče spremeniti ne glede na preostanek razpoložljivega časa. Ob morebitnem nesporazumu ali napaki o nadaljevanju igre odloči uredništvo, v skrajnem primeru se vprašanje zamenja in igra ponovi.

7. Tekmovalec ima v občinstvu spremljevalca/sotekmovalca, ki spremlja tekmovanje na tablici pred seboj. Zaželeno je, da je sotekmovalec družinski član ali dober prijatelj, vsekakor mora biti s tekmovalcem osebno povezan.

BONUS JOKER

8. V oddaji se izvedeta dva kroga bonus jokerja. Po četrtem vprašanju ima tekmovalec možnost dobiti dva dodatna/bonus jokerja. Prav tako ima tekmovalec možnost dobiti dva dodatna/bonus jokerja po osmem vprašanju. V primeru, da ima tekmovalec po prvih štirih vprašanjih na zalogi še vse jokerje, se kljub temu izvede krog za bonus jokerje. V primeru, da ima po osmih vprašanjih tekmovalec na zalogi še 8 ali 9 jokerjev, se tekmovanje za nove bonus jokerje ne izvede.

9. Tekmovalec ima na voljo 1 minuto, med katero zastavlja sotekmovalcu vprašanja. Vsa vprašanja imajo dva možna odgovora, ki ju tekmovalec tudi prebere.

10. Po zaslugi sotekmovalca oz. njegovih pravilnih odgovorov lahko tekmovalec pridobi dva dodatna jokerja v enem bonus krogu.

11. Če sotekmovalec pravilno odgovori na 5 vprašanj, dobi tekmovalec enega dodatnega jokerja.

12. Če v določenem času pravilno odgovori na 10 vprašanj, dobi tekmovalec 2 jokerja.

13. Sotekmovalec se mora odločiti za enega od dveh ponujenih odgovorov, po prvi odločitvi si ne more premisliti. Tekmovalec lahko prebere naslednje vprašanje šele potem, ko sotekmovalec odgovori na zastavljeno vprašanje. Sotekmovalec ne more odgovoriti na vprašanje, dokler tekmovalec ni v celoti prebral obeh odgovorov. Ni nujno, da je eden od obeh ponujenih odgovorov edini možni odgovor na zastavljeno vprašanje, pomembno je zgolj izbrati pravilni odgovor med obema ponujenima.

14. Novo vprašanje se tekmovalcu na zaslonu prikaže šele potem, ko voditelj potrdi in sistem ‘sprejme’ odgovor sotekmovalca.

15. Tekmovalec mora vprašanja in odgovore brati z enako jakostjo glasu, brez poudarkov ali drugih načinov pomoči, ki bi sotekmovalcu pomagali odgovarjati na vprašanja. V primeru kršitve tega pravila se igra prekine in se BONUS JOKER ponovi z novi vprašanji višje težavnostne stopnje.

SUPER JOKER

16. Tekmovalec ima tudi možnost dodatne pomoči, ki se imenuje SUPER JOKER, za kar izkoristi svojega sotekmovalca. Če ga želi uporabiti, mora pritisniti gumb (kot za navadnega jokerja). Uporaba super jokerja ne izključuje uporabe navadnih jokerjev pri istem vprašanju.

17. Tekmovalec uporabi za super jokerja svojega sotekmovalca, ki spremlja kviz za njegovim hrbtom s pomočjo ekrana pred seboj.

18. Ko se za to pomoč tekmovalec odloči, se sotekmovalec pridruži pri igri oz. določenem vprašanju.

19. Kot pri sedmih glavnih jokerjih bo uporaba sotekmovalca oz. super jokerja dala tekmovalcu dodatnih 15 sekund časa za odgovor na vprašanje.

20. Tekmovalec se lahko na glas posvetuje s sotekmovalcem. Kot pri vseh drugih vprašanjih bo tekmovalec v družbi sotekmovalca moral izbrati enega od ponujenih odgovorov pred potekom časa.

21. Super joker se lahko uporabi le enkrat med tekmovanjem, tekmovalec se sam odloči, kdaj ga bo uporabil (če sploh), ne more pa ga uporabiti pri zadnjem vprašanju.

22. Pred odločitvijo (ali bo porabil super jokerja ali ne) se s sotekmovalcem ne sme posvetovati, ampak se mora odločiti sam.

FINALE KVIZA

23. Tekmovalec mora zmeraj priti do zadnjega (dvanajstega) vprašanja, pri katerem ima naslednje možnosti:

  • da ne odgovori na vprašanje (v tem primeru, tekmovalec 'pade' za eno stopnjo na denarni lestvici in se vrne na raven tik pod položajem, na katerem je bil ob koncu prejšnjega vprašanja)
  • izbere odgovor (v primeru, če se odloči za pravilni odgovor, se tekmovalec dvigne za eno stopnjo na denarni lestvici oz. ostane na najvišji stopnji; če odgovori narobe, tekmovalec izgubi tri jokerje (če jih ima) oz. tri položaje na denarni lestvici – kot pri običajnih odgovorih).

24. Tekmovalec mora sporočiti svojo odločitev pred iztekom časa (po tem, ko vidi vprašanje in odgovore). Če svoje odločitve ne sporoči pravočasno, se šteje, da je odgovoril napačno.

25. Če se tekmovalec odloči za uporabo jokerja (s pritiskom na gumb) pri zadnjem vprašanju, mora nanj obvezno odgovoriti in se ne more odločiti, da ne bo odgovarjal, tudi če ima še dovolj časa.