1. "JOKER" je televizijski kviz znanja, v katerem mora tekmovalec odgovoriti na dvanajst vprašanj, pri vsakem ima na voljo štiri možne odgovore. Samo en odgovor je pravilen. Nujno je, da tekmovalec odgovori na vsa vprašanja in šele po zadnjem, dvanajstem vprašanju, dobi nagrado. Zgolj za zadnje (dvanajsto) vprašanje veljajo drugačna pravila, ki so opisana v poglavju FINALE KVIZA.

2. Od prvega do četrtega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 30 sekund časa.
Od petega do osmega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 40 sekund časa.
Od devetega do dvanajstega vprašanja ima tekmovalec za odgovor na voljo 50 sekund časa.
Za pomoč ima tekmovalec že od prvega vprašanja na voljo 7 jokerjev.

3. Vsak joker omogoča tekmovalcu, da odstrani enega od nepravilnih odgovorov in ob uporabi jokerja dobi 15 sekund dodatnega časa za razmislek (sekunde se prištejejo preostalim sekundam v času pritiska na gumb).
Tekmovalec zmeraj sam navede dva odgovora, med katerima naj izbira joker in enega izloči (v primeru, da sta napačna oba, je odločitev naključna). Tudi če se odloči za uporabo več jokerjev med istim vprašanjem, zmeraj dobi dodatnih 15 sekund časa.
Tekmovalec ima 10 sekund časa, da sporoči, med katerima odgovoroma naj joker izbira. V primeru, da ne upošteva časovne omejitve, računalnik po preteku sam izbere naključni napačni odgovor in ga izbriše.
Če želi tekmovalec uporabiti jokerja, mora vedno pritisniti gumb, ki tudi ustavi čas.
Pri istem vprašanju lahko tekmovalec uporabi 0, 1, 2 ali 3 jokerje. Z uporabo 3 jokerjev pri istem vprašanju si tekmovalec zagotovi pravilni odgovor.

4. Pri vsakem pravilnem odgovoru se tekmovalec povzpne za eno stopnjo na denarni lestvici, ki je sestavljena takole: 0 €; 200 €; 500 €; 1.000 €; 3.000 €; 7.000 €; 20.000 €.

5. Če je tekmovalec na denarni lestvici na najvišji stopnji (za 20.000 €) in odgovori pravilno na zastavljeno vprašanje, dobi dodatnega, posebnega (zlatega) jokerja, ki mu prinese denarno (ali praktično) nagrado. Tekmovalec lahko zbere največ 4 (štiri) take jokerje od sedmega do vključno enajstega vprašanja. Če je tekmovalec pri predzadnjem vprašanju na denarni lestvici na najvišji stopnji (za 20.000 €) in na zadnje zastavljeno vprašanje odgovori pravilno, posebnega (zlatega) jokerja ne dobi. Pridobljene nagrade z zlatim jokerjem v primeru zdrsa z najvišje stopnje ne more izgubiti. Kaj prinaša ta nagrada, je objavljeno med snemanjem oddaje ali najkasneje na družbenih omrežjih po koncu predvajanja.

6. Če tekmovalec ponudi nepravilni odgovor, izgubi tri jokerje (dokler jih ima).
Če nima več jokerjev, začne padati na denarni lestvici. Padanje po denarni lestvici poteka po naslednjem sistemu:
Če ima tekmovalec npr. 4 jokerje in napačno odgovori, izgubi 3 jokerje in ostane na isti ravni na denarni lestvici.
Če ima tekmovalec še samo 3 jokerje in napačno odgovori, izgubi svoje zadnje 3 jokerje in ostane na isti ravni na denarni lestvici.
Če ima tekmovalec le dva jokerja in napačno odgovori, izgubi svoja zadnja 2 jokerja in pade za eno stopnjo na denarni lestvici.
Če ima tekmovalec le enega jokerja in napačno odgovori, izgubi še zadnjega jokerja in pade za dve stopnji na denarni lestvici.
Če tekmovalec nima več jokerjev in napačno odgovori, pade za tri stopnje na denarni lestvici.
Če tekmovalec ne odgovori ali pa pritisne gumb za uporabo jokerja po preteku časa, ki je na voljo za razmislek o vprašanju, se to šteje za napačni odgovor z vsemi posledicami.
Padanje na denarni lestvici se ustavi na zadnji stopnji (0 €). Če je tekmovalec že pred napačnim odgovorom bil na tej stopnji, padanja ni in ostane na tej stopnji, od koder nadaljuje igro pri naslednjem vprašanju.

7. Ko se tekmovalec in voditelj sporazumeta glede izbranega odgovora in je le-ta v računalniškem sistemu sprejet in ‘zaklenjen’, odločitve ni več mogoče spremeniti ne glede na preostanek razpoložljivega časa. Ob morebitnem nesporazumu ali napaki o nadaljevanju igre odloči uredništvo, v skrajnem primeru se vprašanje zamenja in igra ponovi.

8. Tekmovalec ima med snemanjem oddaje spremljevalca/sotekmovalca, ki spremlja tekmovanje na tablici pred seboj. Zaželeno je, da je sotekmovalec družinski član ali dober prijatelj, vsekakor mora biti s tekmovalcem osebno povezan.

BONUS JOKER
9. V oddaji se izvedeta dva kroga bonus jokerja, po četrtem in po osmem vprašanju. Izvedbi obeh krogov bonus jokerja se med seboj razlikujeta.
V prvem krogu bonus jokerja ima tekmovalec možnost dobiti dva dodatna/bonus jokerja.
V drugem krogu pa ima tekmovalec možnost dobiti največ štiri dodatne/bonus jokerje.
V primeru, da ima tekmovalec po prvih štirih vprašanjih na zalogi še vseh sedem jokerjev, se kljub temu izvede prvi krog bonus jokerja.
V primeru, da ima po osmih vprašanjih tekmovalec na zalogi sedem jokerjev ali več, se tekmovanje za nove bonus jokerje ne izvede.
V nobenem trenutku v oddaji tekmovalec ne more imeti več kot devet jokerjev.

10. Potek prvega kroga bonus jokerja: tekmovalec ima na voljo 60 sekund, v tem času zastavlja sotekmovalcu vprašanja. Vsa vprašanja imajo ponujena dva možna odgovora, ki ju tekmovalec tudi prebere, sotekmovalec se odloči za enega. Voditelj potrdi, ali je odgovor pravilen ali ne. Tekmovalec lahko v tem krogu pridobi največ dva dodatna jokerja. Po petih pravilnih odgovorih pridobi tekmovalec enega novega jokerja (največ dva). Med potekom drugega kroga bonus jokerja se ura po pridobljenem jokerju ne ustavi.
Sotekmovalec si po prvi odločitvi za enega od ponujenih odgovorov ne more premisliti. Tekmovalec lahko prebere naslednje vprašanje šele potem, ko sotekmovalec odgovori na zastavljeno vprašanje. Sotekmovalec ne more odgovoriti na vprašanje, dokler tekmovalec ni v celoti prebral obeh odgovorov. Ni nujno, da je eden od obeh ponujenih odgovorov edini možni odgovor na zastavljeno vprašanje, pomembno je zgolj izbrati pravilni odgovor med obema ponujenima.
Novo vprašanje se tekmovalcu na zaslonu prikaže šele potem, ko voditelj potrdi in sistem ‘sprejme’ odgovor sotekmovalca. Sotekmovalec med potekom bonus jokerja na zaslonu ne vidi vprašanj.
Tekmovalec mora vprašanja in odgovore brati z enako jakostjo glasu, brez poudarkov ali drugih načinov pomoči, ki bi sotekmovalcu pomagali odgovarjati na vprašanja. V primeru kršitve tega pravila se igra prekine in se BONUS JOKER ponovi z novimi vprašanji višje težavnostne stopnje.

11. Potek drugega kroga bonus jokerja: tekmovalec ima na voljo 90 sekund, voditelj mu zastavlja vprašanja brez ponujenih odgovorov, ko tekmovalec ponudi odgovor (ki ga mora voditelj potrditi, voditelj prav tako v primeru napačnega odgovora pove pravilni odgovor) ali izreče besedo: NAPREJ (tudi v tem primeru voditelj pove pravilni odgovor), sledi novo vprašanje. Po tem, ko je voditelj odgovor potrdil ali zavrnil, si tekmovalec ne more več premisliti. Po petih pravilnih odgovorih pridobi tekmovalec enega novega jokerja (največ štiri). Po vsakem pridobljenem jokerju se ura ustavi, igra pa se nadaljuje na ukaz voditelja. Tekmovalec ne sme odgovoriti na vprašanje, dokler voditelj ni v celoti prebral vprašanja. Če to vendarle stori, mora odgovor po koncu prebranega vprašanja ponoviti.
Med potekom bonus jokerja tekmovalec ne vidi vprašanj na svojem zaslonu.
Tekmovalec se lahko odloči, da izkoristi super jokerja in namesto njega na vprašanja odgovarja sotekmovalec.

12. V primeru, ko voditelj/tekmovalec ob koncu odmerjenega časa prebere vprašanje in tekmovalec/sotekmovalec nanj odgovori takoj potem, ko se je čas že iztekel, se ta odgovor prizna v primeru, če je z njim tekmovalec pridobil dodatnega jokerja.

13. Uredništvo lahko kadar koli zamenja zaporedje obeh krogov bonus jokerja, o čemer obvesti tekmovalca pred pričetkom snemanja.

VLOGA SOTEKMOVALCA IN SUPER JOKER
14. Tekmovalec ima dvakrat v oddaji možnost dodatne pomoči sotekmovalca, ki se imenuje SUPER JOKER, za kar izkoristi svojega sotekmovalca. Če ga želi uporabiti, mora pritisniti gumb kot za navadnega jokerja (razen v primeru uporabe pri prvem bonus jokerju). Uporaba super jokerja ne izključuje uporabe navadnih jokerjev pri istem vprašanju.

15. Tekmovalec ima možnost enega super jokerja zamenjati za sodelovanje sotekmovalca v drugem krogu bonus jokerja. Sotekmovalec v tem primeru namesto njega odgovarja na vprašanja.

16. Tekmovalec uporabi za super jokerja svojega sotekmovalca, ki spremlja kviz za njegovim hrbtom (ali je kako drugače dislociran) s pomočjo ekrana pred seboj.

17. Ko se za to pomoč tekmovalec odloči pri navadnem vprašanju, je sotekmovalcu omogočeno, da se pridruži pri igri oz. sodeluje pri iskanju odgovora pri določenem vprašanju.

18. Kot pri običajnih jokerjih uporaba sotekmovalca oz. super jokerja tekmovalcu prinese dodatnih 15 sekund časa za odgovor na vprašanje.

19. Tekmovalec se lahko na glas posvetuje s sotekmovalcem. Kot pri vseh drugih vprašanjih bo tekmovalec v družbi sotekmovalca moral izbrati enega od ponujenih odgovorov pred potekom časa.

20. Super joker se lahko uporabi dvakrat med tekmovanjem, tekmovalec se sam odloči, kdaj ga bo uporabil (če sploh), pri tem pa veljata dve omejitvi: vsaj enega super jokerja je potrebno izkoristiti najkasneje do 8 vprašanja (vključno z morebitno uporabo pri drugem bonus jokerju). Če ga do takrat ne izkoristi, ima na voljo samo še enega), prav tako super jokerja ni mogoče uporabiti pri zadnjem vprašanju.

21. Pred odločitvijo (ali bo porabil super jokerja ali ne) se s sotekmovalcem ne sme posvetovati, ampak se mora odločiti sam.

FINALE KVIZA
22. Tekmovalec mora zmeraj priti do zadnjega (dvanajstega) vprašanja, pri katerem ima naslednje možnosti:
- da ne odgovori na vprašanje
(v tem primeru, tekmovalec 'pade' za eno stopnjo na denarni lestvici in se vrne na raven tik pod položajem, na katerem je bil ob koncu prejšnjega vprašanja),
- izbere odgovor
(v primeru, če se odloči za pravilni odgovor, se tekmovalec dvigne za eno stopnjo na denarni lestvici oz. ostane na najvišji stopnji; če odgovori narobe, tekmovalec izgubi tri jokerje (če jih ima) oz. tri položaje na denarni lestvici – kot pri običajnih odgovorih).
23. Tekmovalec mora sporočiti svojo odločitev pred iztekom časa (po tem, ko vidi vprašanje in odgovore). Če svoje odločitve ne sporoči pravočasno, se šteje, da je odgovoril napačno.

24. Če se tekmovalec odloči za uporabo jokerja (s pritiskom na gumb) pri zadnjem vprašanju, mora nanj obvezno odgovoriti in se ne more odločiti, da ne bo odgovarjal, tudi če ima še dovolj časa.