Foto:
Foto:

Televizija Slovenija se tudi letos loteva zelo zanimivega projekta, ki se je pravzaprav razvil iz, zdaj lahko rečemo, dolgoletnega projekta z vizijo. Village folk je zdaj dobil svojo mlajšo različico, Young Village Folk. Za kaj gre in s kakšno vizijo bo polnil slovenski, pa tudi evropski multimedijski svet celo televizijsko sezono?

Projekt Village Folk, zgodbe ljudi ki nam pridelujejo hrano v različnih evropskih državah, ki se ga je TV Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo lotila pred nekaj leti je bil odmeven med gledalci. V času snemanja projekta smo srečevali tudi mlade zanimive evropske kmete, ki so me prepričali da je z idejami in pogumom mogoče odpirati nova zelena mesta v kmetijstvu. Tako smo se ob zadnjem evropskem razpisu odločili da pripravimo zgodbe o mladih inovativnih evropskih kmetih - Young Village Folk, ki bodo spodbujale ideje mladih v pridelavi hrane.

Oddaja Village Folk je bila nagrajena z medijsko nagrado Evropske komisije v kategoriji najboljše komunikacije z najširšo javnostjo o temah povezanih s pridelavo hrane, a bo mlajšo generacijo najbrž treba nagovarjati drugače. Kaj ste si zadali za izziv, da boste dosegli tudi ciljno mlajšo populacijo?

Za projekt Village Folk smo pred leti dobili pomembno evropsko priznanje na področju komunikacije z najširšo javnostjo. Vse nacionalne televizije v EU imajo trenutno velike težave kako nagovoriti in pritegniti mlade. Komunikacijski kanali se danes hitro razvijajo in spreminjajo, televizija brez nadgradnje na spletu in socialnih omrežjih ne more več doseči gledalcev , seveda še posebej mladih. Tako da bodo Young Village Folk prisotni tako na spletni platformi in socialnih omrežjih. Skupaj s Finskimi partnerji projekta, finska oglaševalska podjetja imajo razvite zelo natančne strategije kako doseči določene ciljne javnosti, se bomo še posebej potrudili da bodo informacije , sporočila projekta dosegla mlado generacijo.

Tudi tokrat bo projekt evropski, kar pomeni, da bomo skozi zgodbe povezani s širšim evropskim prostorom. Kje vse bomo raziskovali našo hrano prihodnosti?

Projekt pripravljamo s Finskimi in Hrvaškimi partnerji,zgodbe mladih, ki nam pridelujejo hrano pa bomo poiskali v 8 evropskih državah. Poleg Finske in Hrvaške še v Bolgariji, Avstriji, Italiji, Franciji ter na Švedskem in v Estoniji.

Prihodnost naše hrane raziskujete že vrsto let, zakaj kot urednica izobraževalnega programa Televizije Slovenija ne le dajete prostor temu konkretnemu projektu, pač pa ga tudi vodite kot idejni vodja in ustvarjalka že toliko časa?

Kljub temu, da imam kot urednica Izobraževalnega programa dnevno kar veliko zadolžitev , se pripravi predlogov za evropske projekte kar ne morem odpovedati, ker v tem vidim priložnost , da program Nacionalne televizije obogatimo z vsebinami iz širšega prostora Evrope. Evropska kmetijska politika me pri mojem novinarskem delu spremlja že kar nekaj časa, prepričana sem , da prinaša priložnosti za prihodnost še posebej za mlade. In če kot novinar vidiš vse te priložnosti , ti ne da miru, da nebi aktivno sodeloval pri pripravi zgodb Young Village Folk. To je neke vrste strast, ki je ne moreš izkusiti zgolj z uredniškim delom v pisarni.

Kako nam kaže, v slovenskem in evropskem prostoru s pridelavo hrane? Kam gredo po vašem smernice, kako po vašem dolgoletnem raziskovanju izgleda slika bližnje prihodnosti?

Veliko priložnost oziroma velike zaslužke v pridelavi hrane vedno bolj vidijo globalna multinacionalna podjetje, ki povsod po svetu šibijo položaj kmetov. Vedno bolj investirajo v nakup rodovitne zemlje, pritiskajo na cene hrane, tudi na račun kakovosti . Hrana postaja velik biznis. Vendar pa se na drugi strani vedno več ljudi obrača spet »h koreninam«, želijo kakovostno, pravično hrano in tukaj se odpirajo priložnosti za mlade.

V času stiskanja finančnega pasu je vsaka odločitev, čemu nameniti energijo, prostor in sredstva v program, močno pretehtana. Nadaljevanje projekta s še bolj osredotočenim sporočilom ni samemu sebi namen. Kaj si želite, da bi pustil za sabo?

Young Village Folk so zgodbe iz življenja, so resnične in želim da bi spodbudile čim več mladih in odprle čim več zelenih delovnih mest v pridelavi hrane. V Evropi ne bi smelo biti brezposelnih mladih ljudi, za to nosijo veliko odgovornost vlade in politike. In zato je projekt, ki ozavešča mlade v povezavi s to tematiko zagotovo tesno povezan z javnim poslanstvom nacionalne TV Slovenija.