Foto: MMC
Foto: MMC

Zakaj potrebujete moje podatke in kaj z njimi počnete?

Vaše osebne podatke potrebujemo, da lahko vzdržujemo vaš uporabniški račun RTVSLO.si in vam zagotavljamo nekatere storitve. Če uporabljate dodatne storitve, pa tudi, da lahko preverimo, ali ste upravičeni do uporabe.
Vaše osebne podatke lahko skladno z zakonom uporabimo za reševanje morebitnih sporov, povezanih z vašo uporabo storitev (na primer v primeru prijav sovražnega govora).

Katere moje osebne podatke obdelujete?
O vas hranimo naslednje podatke: uporabniško ime, naslov elektronske pošte (e-naslov), geslo (šifrirano), spol (opcijsko), starost, sliko (opcijsko) ter podatke dnevniških datotek (IP-naslov, čas dostopa, različica brskalnika, naslov obiskane strani).

Če aktivirate dodatne storitve RTV Slovenija, se obdelujejo tudi podatki o davčni in sklicni številki zavezanca za plačilo RTV-prispevka, ki jih vnesete v okviru aktivacije dodatnih storitev. Storitev lahko aktivira zavezanec ali član gospodinjstva. Reševanje zahtevkov v povezavi z davčno in sklicno številko zavezanca izvaja Služba za obračun RTV-prispevka. Več o obdelavi podatkov v Službi za obračun RTV-prispevka.

Kako zbirate podatke o meni?
Podatke, ki so zahtevani za registracijo uporabniškega računa, nam zaupate v okviru registracije. Pri urejanju uporabniškega računa nam lahko zaupate tudi druge podatke. Podatke dnevniških datotek obdeluje računalniški sistem.

Kako dolgo hranite moje osebne podatke?
Osebne podatke RTV Slovenija obdeluje v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave. Dokler je to potrebno za dosego ciljev oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave navedenih osebnih podatkov oziroma kadar je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, jih RTV Slovenija hrani v skladu s predpisi.

Podatke, ki ste jih posredovali ob registraciji in urejanju uporabniškega računa, hranimo do izbrisa oz. dezaktivacije vašega uporabniškega računa. Osebne podatke, ki so del dnevniških datotek, hranimo tri mesece. Naslov elektronske pošte (e-naslov), davčna in sklicna številka zavezanca za plačilo RTV-prispevka in vse oblike zahtevkov, vezane na dodatne storitve, se hranijo za namen zagotavljanja dodatnih storitev in uveljavljanja zahtevkov v skladu s zakonodajo.

Ali moje osebne podatke delite z drugimi organizacijami?
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo zunaj RTV Slovenija, jih ne delimo z drugimi organizacijami, razen kadar to določajo pravni predpisi (npr. v sodnih postopkih). Osebnih podatkov ne izvažamo v tretjo državo.

Kdo ima dostop do mojih osebnih podatkov?
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe RTV Slovenija in pooblaščeno podjetje za vzdrževanje infrastrukture spletnih strani, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Skrb za moje osebne podatke
Podatki se hranijo izključno v elektronski obliki in so zavarovani v informacijskem sistemu v skladu z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in Krovno politiko varovanja informacij v javnem zavodu RTV Slovenija.

Kakšne so moje pravice in kako jih uveljavljam?
Vpogled, popravek in izbris osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali ob registraciji, so vam na voljo v okviru urejanja uporabniškega računa.

S pisno zahtevo, poslano na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana ali na spodaj navedene e-naslove, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, in zahteva prenos podatkov. Osebnih podatkov, ki jih moramo hraniti na podlagi zakona ali do preteka zakonsko obveznega roka hrambe, ne bomo smeli izbrisati.

Za uveljavljanje pravic, vezanih na uporabniški račun, se obrnite na mmc@rtvslo.si. Pravice v povezavi z osebnimi podatki, vezanimi na dodatne storitve, uveljavljate na e-naslovu
rtv.prispevki@rtvslo.si. Če menite, da so vaše pravice kršene, se lahko obrnete na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na e-naslov vop@rtvslo.si. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec.

Več o politiki varovanja osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija