Temperature morja in jezer,
   RTC KRVAVEC - sonèno, 6, do 50 cm
   snega. Veè na: 031/041 182501
   ROGLA - sonèno, 5, do 50 cm
   snega. Veè na: 031/041 182503
   RTC KRANJSKA G. - jasno, -6. Veè
   informacij na spletni strani
   www.kr-gora.si
 
   V Kranjski Gori
   smo zaèeli sezono 30.11.2013; na
   ostalih delih prog še intenzivno
   izdelujemo kompaktni sneg.
   Vabljeni! Veè na: 031/041 182504
   ŽIÈNICE VOGEL - jasno, 4.
   Obratuje samo nihalka od 9h do
   16h, do 60 cm snega. Naprave na
   smuèišèu ne obratujejo. Veè na:
   031/041 182506
    Aktualne informacije na Snežnem
     telefonu 031/041 18 25 00.
 
   SORIŠKA PLANINA - sonèno, 3,
   Naprave na smuèišèu ne obratujejo.
   Veè na: 031/041 182508
   GTC KOPE - sonèno, 5, Naprave na
   smuèišèu ne obratujejo. Veè na:
   031/041 182509
   RTC GOLTE - pretežno jasno, 0, do
   60 cm snega. Naprave na smuèišèu
   ne obratujejo. Veè na: 031/041
   182510
   ŠC RUDNO V SELŠKI D. - jasno, -7.
    Smuèišèe ne obratuje. Veè na:
   031/041 182534
 
 
 
 
 
    Aktualne informacije na Snežnem
     telefonu 031/041 18 25 00.
 
Sonce in luna
  Vzhod: Zahod:
Sonce 6.04 19.58
Luna 2.03 12.17
Kazalo