Zdravje
Poliamorija
Ali lahko ljubimo več oseb hkrati? Psihoterapevt Zoran Milivojevć odgovarja: "Smo bitja, ki zmoremo ljubiti več, a moramo ljubiti le enega." Foto: BoBo
       V resnici ni tako pomembno, kdo vse sestavlja družino, pač pa to, kakšni so odnosi znotraj nje.       
 Alja Fabjan
Poliamorija
Poliamorijo lahko prepoznamo po njenih treh simbolih; poligamni zastavi, simbolu neskončne ljubezni in papigi. Modra barva na poligamni zastavi simbolizira odprtost in odkritost med partnerji, ki so vpleteni v poliamorno razmerje, rdeča simbolizira ljubezen in strast, črna pa solidarnost do tistih, ki morajo svojo poliamorno zvezo zaradi socialnih pritiskov skrivati. Foto: BoBo
       Medtem ko se nezvestoba prikriva in je večkrat razlog za prekinitev partnerske zveze, poliamorija temelji na iskrenosti, ki je v funkciji potrditve povezanosti med partnerjema.       
 Alja Fabjan
Poliamorija
Kljub pojavom novih nemonogamnih praks po mnenju Alenke Švab klasična monogamija vsaj v zahodnih družbah ohranja vlogo objektivne oz. edino normalne partnerske zveze. Foto: BoBo
       Pri poliamoriji gre za več zunajzakonskih partnerjev, pri poligamiji pa za več zakonskih partnerjev. Druga je osnovana na tradiciji in religiji, prva pa nov, poznomoderen pojav. Drugo zaznamuje dominantnost moškega nad žensko (tudi glede monogamije – tam ženska ne sme imeti več partnerjev), pri poliamoriji pa gre za enakovrednost spolov.       
 Alja Fabjan
Poliamorija
V Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Kanadi in nekaterih državah ZDA je registracija poliamoristov že mogoča. Foto: BoBo
       Monogamijo lahko razumemo kot strukturno utemeljeno; zakonodaja o zakonski zvezi/partnerstvih in družinsko pravo poliamorije ne predvidevajo in v tem trenutku verjetno ni države, ki bi bila pripravljena tovrstna partnerstva sprejeti oz. zakonsko urediti. Seveda pa ne moremo delati projekcij v prihodnost. Verjetno je to odvisno predvsem od tega, kakšna bo pojavnost takšnih zvez v prihodnosti.       
 Alenka Švab

Dodaj v

Poliamorija: bi lahko ljubili več kot enega partnerja?

Sodobne smernice seksualnih in ljubezenskih odnosov
21. september 2014 ob 07:39,
zadnji poseg: 21. september 2014 ob 07:50
MMC RTV SLO

"Konec koncev pa je pomembno, kako mi trije gledamo drug na drugega. Obe ljubim neskončno, obe spoštujem, se z obema ujemam. Obe mene ljubita."

Tako je na enem izmed znanih slovenskih forumov Med.over.net o svojem poliamornem odnosu spregovoril uporabnik, ki odkrito ljubi dve ženski. Skupaj prakticirajo poliamorijo – sorazmerno novo obliko partnerske zveze.

Kaj je poliamorija?
Pri poliamoriji gre za obliko partnerstva, temelječega na širšem krogu dolgotrajnih ljubezenskih stikov, ki so organizirani na iskren in sporazumen način. Poliamorni odnosi temeljijo na tehtnem in (po navadi dolgoročnem) vzdrževanju intimnih in seksualnih odnosov z več partnerji istočasno. V takšni zvezi posameznik v določenem obdobju ljubi več kot eno osebo, z njo pa lahko ima različen odnos; seksualnega, emocionalnega ali različne kombinacije.

Poliamorna razmerja torej vključujejo več partnerjev, ne tolerirajo pa neiskrenosti, prekrivanja partnerjev, laži in prevar. Zasnovana so odkrito in s privolitvijo vseh partnerjev. Prav iskrenost je ena ključnih razlik med poliamornimi praksami in nezvestobo: "Medtem ko se nezvestoba prikriva in je večkrat razlog za prekinitev

partnerske zveze, poliamorija temelji na iskrenosti, ki je v funkciji potrditve povezanosti med partnerjema," razloži integrativna psihoterapevtka Alja Fabjan in dodaja, da se poliamorija predvsem zaradi dalj časa trajajočega razmerja ključno razlikuje tudi od svingerstva, kjer gre za občasna srečanja dveh parov, ki jih najpogosteje družijo le spolni odnosi.

Poliamorija ima – tako kot večina novih pojavov – določene zagate tudi z definicijo. Etimologija besede navaja na grški 'poly' (mnogo, veliko) in latinski 'amor' (ljubezen), kar se dobesedno prevaja v 'mnogo ljubezni'. Med najpogostejše oblike poliamornih odnosov po klinični psihologinji, soustanoviteljici enega izmed poliamornih gibanj in avtorici sodobnih knjig o poliamoriji Deborah Anapol, štejemo odprto zvezo ali zakon, kjer sta partnerja dogovorjena, da lahko vsak izmed njiju naveže čustvene in/ali seksualne stike z drugimi, medtem pa primarnemu odnosu posvečata največ pozornosti. Druga najpomembnejša oblika poliamornih odnosov so t. i. trojke; trije partnerji, ki so v medsebojnem emocionalnem in seksualnem odnosu in si neredko delijo tudi dom in družino. Znana sta še skupinski zakon - ta vsebuje najmanj tri partnerje, ki živijo v dolgotrajnem in predanem odnosu - in pa 'polizvestoba', kjer se več partnerjev dogovori za čustveno in seksualno zvestobo. Poliamorni odnos lahko zajema tudi več dalj časa trajajočih sekundarnih partnerstev; nekakšno intimno mrežo.

Poliamorijo se večkrat neupravičeno zamenja za bolj poznano poligamijo, vendar med njima obstajajo ključne razlike. "Pri poliamoriji gre za več zunajzakonskih partnerjev, pri poligamiji pa za več zakonskih partnerjev. Druga je osnovana na tradiciji in religiji, prva pa nov, poznomoderen pojav. Drugo zaznamuje dominantnost moškega nad žensko (tudi glede monogamije – tam ženska ne sme imeti več partnerjev), pri poliamoriji pa gre za enakovrednost spolov," razliko med poliamorijo in poligamijo razloži Alja Fabjan.

Ali lahko ljubimo več kot enega partnerja naenkrat?
Eno izmed prepričanj tistih, ki poliamorije ne odobravajo, je, da "tak odnos v praksi ni mogoč – da torej ne gre za ljubezen, ker ne moreš ljubiti več kot enega partnerja v enem obdobju". Pa to drži? Alja Fabjan odgovori: "Menim, da je mogoče ljubiti več kot eno osebo v enem obdobju. To podpira tudi antropološki vidik človeka, naš socialno-kulturni vidik pa zapoveduje, da se tega ne sme. Če citiram Milivojevića: Smo bitja, ki zmoremo ljubiti več, a moramo ljubiti le enega. To nasprotje seveda vodi v notranji konflikt, če se nam ali našemu partnerju zgodi to, da v določenem obdobju ljubi še nekoga. Če je torej nekdo prepričan, da monogamija izhaja iz ljubezni in je zato mogoče ljubiti le eno osebo, potem nova ljubezen pomeni, da si prenehal ljubiti prvega partnerja, kar pa ni nujno res, takšno razmišljanje pa lahko vodi v nepremišljene prekinitve zvez. Zvestoba in partnerstvo sta torej stvar izbire."

So poliamorne zveze pokazatelj emancipacije spola?
Tako kot vseh nemonogamnih in 'alternativnih' partnerskih zvez, ki so nove in malo poznane, se tudi poliamorije drži nekaj predsodkov in zgrešenih predstav. Ljudje mislijo, "da gre vseeno pri večini primerov za nadvlado moškega, za neenakopravnost", pravi Alja Fabjan in dodaja, da nekateri poliamorni odnosi verjetno res temeljijo na hierarhiji med spoloma, ne velja pa to za vse poliamorne odnose.

Podobno razmišlja tudi sociologinja Alenka Švab: "Mogoče je, da take zveze vsaj delno (ali pa v celoti) zapadejo v klasične patriarhalne vzorce oz. jih ohranjajo (morda še toliko verjetneje, ker se je treba o vsem dogovarjati – v tem primeru je še celo verjetneje, da se bodo take zveze zatekale potem k ustaljenim spolnim vlogam in delitvi dela, ker je sicer na splošno potrebno veliko usklajevanja –, čeprav se v principu klasična delitev vlog in dela ne sklada s poliamorno partnersko ureditvijo). Zavedati se moramo, da so spolne neenakosti strukturno pogojene in jih je težko spreminjati."

Največ pomislekov pri poliamoriji se po opažanjih Alje Fabjan pojavlja glede vzgoje otrok v poliamornih družinah, saj imajo v takšnih družinah otroci lahko več kot dva starša. "V resnici ni tako pomembno, kdo vse sestavlja družino, pač pa to, kakšni so odnosi znotraj nje," na ugovore odgovarja Fabjan.

Poliamorni resničnostni šovi
Popularnost poliamorije spodbujajo tudi različne komercialne televizijske hiše, ki na svojih kanalih vrtijo poliamorne resničnostne šove. Ameriška televizijska mreža Showtime tako v seriji Polyamory: Married & Dating (Poliamorija: poročeni in na zmenkih) spremlja dve poliamorni družini iz južne Kalifornije. Na YouTubu lahko spremljamo tudi poliamorno družino, ki jo sestavljajo Jaiya in njena partnerja Jon in Ferguson. Skupaj vzgajajo Jaiyjinega in Fergusonovega sina Eamona – javno so predvajali tudi njegovo rojstvo.

Poleg poliamornih so dokaj popularni tudi poligamni resničnostni šovi; eden najbolj znanih in aktualnih je vsekakor TLC-jeva zgodba Sister Wives (Sestre žene) o verni poligamni družini: spremljamo zgodbo, v kateri Kody Brown živi s svojimi štirimi ženami in sedemnajstimi otroki. Kljub želji, da bi serija pomagala odpraviti predsodke o poligamnih družinah, je Brownova družina v primerjavi s poliamornimi še vedno dokaj konservativna in hierarhično urejena; Brownove žene pa v nasprotju z njim drugih mož ne smejo imeti.

Združenja, knjige in filmi
Če se v Sloveniji zdi, da je poliamorija tujek iz druge galaksije, v tujini poznajo celo ženitne posredovalnice za poliamorijo; ena takšnih je recimo PolyMatchMaker. Obstajajo še različna druga združenja, ki povezujejo posameznike, živeče po načelih poliamorije. Nekatere izmed njih so: Polyamory Advocacy Association (Združenje za zagovor poliamorije), Loving More (Ljubiti več, ZDA), The Polyamory Society (Družba za poliamorijo, ZDA) in World Polyamory Association (Svetovno združenje poliamorije).

Za podrobno poznavanje poliamorije lahko prelistamo tudi knjigo že omenjene avtorice Deborah Anapol Polyamory in the 21st Century: Love and Intimacy with Multiple Partners (Poliamorija v 21. stoletju: ljubezen in intimnost z več partnerji) ali pa si pogledamo film Questioning Monogamy (Preizpraševanje monogamije) britanske umetnice Connie Rose.

Poliamorne zveze po mnenju sociologinje Alenke Švab niso tako popularne, kot se lahko zazdi na prvi pogled, saj je medijska pozornost, ki jim je namenjena, lahko zavajajoča: "Občutek popularnosti in razširjenosti poliamornih zvez po mojem mnenju dajejo mediji, ki o temi pišejo (o njej pa pišejo seveda zaradi eksotičnosti/izjemnosti, ne pa zato, ker bi bile to običajne oz. razširjene zveze) – če že kaj, bi lahko rekli, da gre za fenomen v nastajanju."

BDSM, FWB, DADT?
Danes lahko prakticiramo barvito paleto različnih načinov partnerskih, romantičnih ali seksualnih zvez. Poleg poznanih praks, kot so recimo bigamija, endogamija, eksogamija, svingerstvo, BDSM in odprta zveza, na spletu najdemo še kopico novih in zanimivih praks.

Med njimi je recimo LDR – Long distance relationship; ki pomeni zvezo, kjer partnerja ne živita skupaj oz. velikokrat živita v različnih mestih ali celo državah. Tu so poliamoristi, ki se poročijo, tvorijo t. i.' group marriage' (skupinski zakon). 'Seksualni prijatelji' so poznani pod kratico FWB – Friends with benefits, ki pomeni zvezo dveh ali več prijateljev, ki prakticirajo tudi seksualne odnose, a brez romantične ljubezni ali pričakovanj od partnerja. V razmerju DADT – Don't ask, don't tell sta partnerja dogovorjena, da lahko prakticirata dodatne seksualne ali romantične zveze pod pogojem, da drugi partner o tem ne ve ničesar oz. da o tem ne govorita. Odrasli, ki jih bolj kot seksualna razmerja zanimajo drugačna, se lahko udeležijo Cuddle partyja, kjer lahko prakticirajo recimo crkljanje in masažo.

Facebook: v odprtem razmerju
Vsak, ki ima profil na Facebooku, je najverjetneje že kdaj pomislil, kaj pomenita možnosti 'zapleteno je' in 'v odprtem razmerju', ki ju lahko izberemo med mogočimi opcijami, ki opisujejo status našega razmerja. Alenka Švab meni, da Facebookova možnost odprtega razmerja ni primerljiva s poliamornimi razmerji, saj "odprto zvezo bolj opredeljuje dogovor med partnerjema, da lahko imata oba – predvsem seksualne – zveze (predvsem krajše, občasne, začasne, priložnostne) z drugimi (zunaj zveze), medtem ko naj bi bile poliamorne zveze trajnejše, po nekaterih opredelitvah ni tolikšen poudarek na seksualnem vidiku zveze, kot pa je na partnerskem in na čustveni zvezi". Predvideva še, da Facebookova različica odprte zveze mogoče odraža fenomen, ki je značilen za eksperimentiranje mladih.

Konec monogamije?
Ob (navidezni?) poplavi 'alternativnih' seksualnih in ljubezenskih razmerij – k razvoju katerih so v zgodovinski perspektivi pripomogli tudi hipiji in seksualna revolucija – je razumljivo, da se preizprašuje tudi najbolj razširjena praksa – monogamija. Čeprav danes še vedno prevladuje prepričanje, da smo ljudje v osnovi monogamna bitja, pa odstotek ločitev iz leta v leto narašča; vse bolj se prakticira serijska poligamija (več zaporednih partnerjev); prav tako se viša število zunajzakonskih spolnih razmerij. Kaj pomeni tak trend? Deborah Anapol odgovarja, da smo ljudje v svojem jedru poliamorni, zato serijsko monogamijo vidi kot korak bližje k temu.

Kljub pojavom novih nemonogamnih praks pa po mnenju Alenke Švab klasična monogamija vsaj v zahodnih družbah ne izgublja svoje vloge objektivne oz. edino normalne partnerske zveze: "Monogamijo lahko razumemo kot strukturno utemeljeno; zakonodaja o zakonski zvezi/partnerstvih in družinsko pravo poliamorije ne predvidevata in v tem trenutku verjetno ni države, ki bi bila pripravljena tovrstna partnerstva sprejeti oz. zakonsko urediti. Seveda pa ne moremo delati projekcij v prihodnost. Verjetno je to odvisno predvsem od tega, kakšna bo pojavnost takšnih zvez v prihodnosti."

Sicer pa poliamorija mogoče ni niti toliko nova praksa, kot je novo njeno ime. Med eno izmed različic poliamorne zveze bi najverjetneje lahko uvrstili tudi razmerje, ki sta ga v prejšnjem stoletju skovala francoski eksistencialistični filozof in pisatelj Jean-Paul Sartre ter filozofinja, politična aktivistka in feministka Simone de Beauvoir. Njuna zveza naj bi temeljila na intelektualnem partnerstvu, ki mu je dodano še seksualno razmerje in dogovor, da lahko pod pogojem iskrenosti oba sprejemata še druge partnerje in ljubimce.

Pravni status poliamornih zvez
Nekateri teoretiki se strinjajo, da je monogamija politično, ekonomsko in socialno vsiljena; mediji in kulturna industrija monogamijo promovirajo kot 'naravno', davčne olajšave so vezane recimo na par, in ne na samske oz. poliamorne družine, določene socialne pravice lahko pridobimo le kot heteroseksualni zakonci monogamnih partnerskih zvez. Na drugi strani obstajajo zakoni, ki prepovedujejo poligamijo, izrekajo kazni za prešuštvovanje, in socialna politika, ki odvzema službe in otroke staršem, ki živijo v katerikoli izmed oblik nemonogamne zveze. Tudi pravni status poliamorije v svetu večinoma ni urejen. Alja Fabjan pove, da je v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Kanadi in nekaterih državah ZDA registracija poliamoristov že mogoča in doda, da jih je največ registriranih v ZDA, Kanadi in Avstraliji, število v teh državah pa še narašča, najverjetneje pa narašča tudi v Evropi.

Bomo o poliamoriji govorili tudi v Sloveniji?
Zdi se, da poliamorija v Sloveniji še ni prišla do točke, kjer bi se o takšnih praksah lahko odkrito pogovarjali. To je najverjetneje tudi razumljivo, še posebej če upoštevamo, da se burne debate razvnamejo že ob debati o statusu istospolnih zvez. Alenka švab meni, da bo več govora o takšnih zvezah verjetno takrat, ko se bodo bolj pojavljale v javnosti, da pa bo odziv javnosti, "če sklepamo iz odzivov na druge partnerske/družinske oblike/aranžmaje, ki odstopajo od t. i. tradicionalne predstave (ki jo podpira Katoliška Cerkev – torej heteroseksualna zakonska zveza), znan". Vsekakor pa zanjo to ni razlog, "da fenomena ne bi raziskovali in o njem javno govorili, še predvsem v kontekstu zagotavljanja pravic na področju partnerstva in družinskih razmerij". Alja Fabjan razloge za počasne premike na tem področju vidi predvsem v odnosu do homoseksualnosti, pa tudi v tem, da je lobi poliamoristov še vedno precej šibak.

Prihodnost poliamorije
Bo poliamorija v prihodnosti bolj razširjena? Alenka Švab o tem dvomi: "Razlogov za to je več – zagotovo najpomembnejši so zakonodaja, ki jih ne predvideva, prevladujoča monogamija v zahodnih družbah, navsezadnje pa tudi to, da zahteva vzdrževanje takšne partnerske zveze – da ne govorimo o družinskih razmerjih – zaradi odsotnosti uveljavljenih oz. družbeno predpisanih vzorcev vedenja, vlog ipd. izjemno veliko usklajevanja, dogovarjanja, visoko sposobnost reševanja konfliktov, odprtih vprašanj, visoko stopnjo prilagodljivosti praktično na vsakdanji ravni. Velika večina tega pri uveljavljeni monogamni zvezi poteka samoumevno, tekoče, ker obstajajo vzorci, zato je delovanje v vsakdanjem življenju bistveno lažje."

Čeprav se torej v teoriji strinjamo z vrednotami poliamorije, ni nujno, da nam bo v praksi takšen odnos tudi uspel. Tudi psihoterapevtka Alja Fabjan meni, je uspešnost poliamornih razmerij velik izziv, "saj takšne zveze zahtevajo zelo zrelo osebnost, še pomembneje pa je, da so partnerji pozorni na svoje občutke in da jih znajo na primeren način in ob primernem času tudi deliti s partnerji".

Opozori še, da so nekateri psihoterapevti do poliamornih razmerij precej kritični – psihično zdrava osebnost naj bi bila namreč zadovoljna z diadičnim odnosom. Drugi pa pravijo, da je mogoče hkrati ohranjati več ljubezni, čeprav se kmalu pojavi notranji konflikt (ki temelji na družbenih normah) in se dolgoročno ohrani le eno partnerstvo.

Najverjetneje pa je prava pot – monogamna, poliamorna ali kakšna druga – tista, ki jo svobodno izberemo sami zase. "Sama ne želim posploševati, vsak ima svoje razloge, zakaj si oblikuje ravno določen tip odnosa, pomembno je le, da je z njim zadovoljen (in tudi vsi drugi vpleteni). Pri poliamoriji mi je všeč strogo zasledovanje vrednote iskrenosti, ki je, če se v partnerskem odnosu krši, lahko izvor ogromne bolečine. Ne zdi se mi prav, da se vse, kar odstopa, lahko hitro označi kot "čudno" in "narobe" – ne smemo pozabiti, da je bil pred petdesetimi leti velik greh in "hudo narobe", če je zanosila neporočena ženska ali če sta dva živela v zunajzakonski zvezi, danes pa je to nekaj povsem normalnega. Upoštevajoč tako hitre spremembe ne smemo izključevati možnosti, da so vedno bolj "odprte" zveze del naše prihodnosti," še sklene Alja Fabjan.

Nina Meh

Iz našega arhiva:

- NOČNI OBISK: POLIAMORIJA, Radio Slovenija, 1. program, 10. 09. 2014


- IZLIVI, ODDAJA O SPOLNOSTI, Radio Slovenija, 1. program, 29. 07. 2009

Prijavi napako
Komentarji
zapatist
# 21.09.2014 ob 09:08
Tudi psihoterapevtka Alja Fabjan meni, je uspešnost poliamornih razmerij velik izziv, "saj takšne zveze zahtevajo zelo zrelo osebnost,

Se v žensko psiho ne bom vtikal..ampak dvomim, da je znak neke osebostne zrelosti pri moškem ta, da mirno gleda in sprejema, kako nek drug moški seksa z njegovo ljubljeno.

Torej..vsak po svoje, kot komur paše in izbere, se mi zdi pa ljudi v tskih zvezah definirati kot posebno zrele pa pretirano..
Krimsky
# 21.09.2014 ob 08:13
Prvi korak je spoznanje, da partnerka/partner ni naša lastnina.
~
Drugi korak je spoznanje, da nas medosebni odnosi (kakršnikoli!) ne siromašijo, ampak bogatijo.
~
Tretji korak je spoznanje, da imaš samo tisto, česar nimaš več (kar si podaril ...).
asterisk
# 21.09.2014 ob 10:53
Malo za šalo, malo za res ... prosto po I. Mlakarju.

Velik del Slovencev je že v poliamorni zvezi: doma žena, v gostilni flaša.
ti-ne
# 21.09.2014 ob 09:51
"V resnici ni tako pomembno, kdo vse sestavlja družino, pač pa to, kakšni so odnosi znotraj nje,"

...in to je bistvo vsega
zapatist
# 21.09.2014 ob 09:19
@pika in ševerov
A oni tudi rabijo pravico do poroke, kot geji?

V kolikor bi v prihodnosti take veze postale običajne v določenem odstotku prebivalstvs, sam ne vidim racionalnih argumentov zakaj jih ne bi še uradno pofočkal, če bi si to ti ljudje želeli.
Vision
# 21.09.2014 ob 11:33
Ja in? Ena ženska, 7 moških. En moški, 3 Ženske. Itd. Naj živijo kakor hočejo.
Skippy
# 21.09.2014 ob 10:55
Ne vem, zakaj bi to bilo vprašanje drugih. To je samo vprašanje tisith, ki tako hočejo in tako živijo. Ampak po slovensko je, da moraš najprej vprašati vsakega posameznega Slovenca, če smeš živeti po svoje.
Samo Zakes
# 21.09.2014 ob 22:07
Morm dat tale prispevk svoji ženi za prebrat. Aja, je nimam več, ni marala une tadruge ženske... :)
mocco
# 22.09.2014 ob 13:01
tako je, kdo smo mi, da bomo sodili. Dokler ne škodujejo meni (torej ljudem), vsako stvar podprem. istosplone partnerje, poliamoriste, samske (če se tako odločijo), .... al bomo tut tiste, ki nimajo otrok kritizirali, kako ne skrbijo za nataliteto...

prihaja čas, ko tovrstnih tabujev ne bo več!
PONOS
# 22.09.2014 ob 07:38
Okvir in vrednostni sistem kako živeti in ljubiti so nam privzgojili že od otroštva od države,šole,cerkev,vera,kapital, medijev itd...
Menim da je možno ljubiti več oseb, kajti vsaka oseba je unikum.Možno je živeti v sistemu brez denarja,brez fosilnih energentov,izkoriščanja itd..možno je sobivati z naravo pa vendarle uživati vse prednosti napredka posrednik je tehnologija,možno je živeti brez obrestnega in kreditnega sistema vse jeto za nekatere utopija celo greh ker so jih naučili živeti tako kot živijo....
stewie
# 21.09.2014 ob 11:04
Na faksu nam je profesor za kazensko pravo pri predavanju omenil, da je dvojna zakonska zveza v Sloveniji kazniva, vendar je sam ne bi uvrstil med kazniva dejanja, češ da je tak revež že itak dovolj kaznovan, ker ima dve tašči in ju mora prenašat.
neo321
# 21.09.2014 ob 09:29
Pred parimi leti sem na tem forumu napovedal kaj je naslednja stopnja po zahtevi, da so homoseksualni pari v vsem izenačeni z hetero, tudi glede "pravice" do otrok. Sedaj smo skoraj tu - priznati bo treba kot enakopravno zvezo, če se gremo liberalizem, vsako zvezo - 2+1, 3+2, 5+2, 5 moških, karkoli že v vsaki kombinaciji, saj če za ene velja svobodna izbira, zakaj ne za vse?
ZETAC
# 22.09.2014 ob 09:37
Zna biti zanimiva ta poliamorna veza npr. ob delitvi premoženja, ali če eden od partnerjev postane invalid ter potrebuje kašno pomoč, nego itd....
tihomir
# 21.09.2014 ob 10:23
Cerkev se zahvaljuje za mamo in očeta, življenje pa gre po svoje.
tilenson
# 21.09.2014 ob 09:37
"V takšni zvezi posameznik v določenem obdobju ljubi več kot eno osebo, z njo pa lahko ima različen odnos; seksualnega, emocionalnega ali različne kombinacije."
O kakšni ljubezni tu govorimo, če gre vse to samo za "določeno obdobje". Dokler nama pač paše? Ali je to ljubezen ali le privlačnost/zaljubljenost?

"[Poliamorija] zahteva ... izjemno veliko usklajevanja, dogovarjanja, visoko sposobnost reševanja konfliktov, odprtih vprašanj, visoko stopnjo prilagodljivosti praktično na vsakdanji ravni."
Vsak zrel ljubezenski odnos zahteva vse to. Prava ljubezen v vsakem primeru zahteva zrelo osebnost. Ravno ker nam manjka tega (zrelih osebnosti), imamo tako veliko ločitev in varanja, ne pa ker bi bilo z monogamijo nekaj narobe.
pido in ševorov
# 21.09.2014 ob 09:16
A oni tudi rabijo pravico do poroke, kot geji?
kozorog1973
# 21.09.2014 ob 20:10
biti zaljubljen v več oseb hkrati je logično, negovati ljubezen pa ne.
beli golob
# 21.09.2014 ob 10:43
@tron:

Po moje, ti preveč podcenjuješ ženske. Na skoraj vseh področjih, nas prehitevajo, po desni.
tihomir
# 21.09.2014 ob 10:42
Iskrenost, spoštovanje, sprejemanje, ljubezen, so najvišje krščanske vrednote.
Če oseba tega nima v sebi, ne more preživeti poliamorne zveze.
Sledi, da je poliamorizem ultimativni test, kakšen kristjan v resnici si. :P
lakiluzer
# 21.09.2014 ob 10:29
Tudi meni tole deluje kot ponovno odkrivanje tople vode, nova hipsterska fascinacija, nova tema za medije, za nekaj kar obstaja ze od pamtiveka. Poliamorija - novo pakovanje za isto sranje.
Moski imajo v sebi evolucijski nagon, razsiriti svoje gene cimsirse v populaciji, zato se hocejo pariti s cimvec zenskami. Zenske odbirajo najboljse gene, zato izbirajo alfa samce.
Vec ko imajo moski testosterona (alfa samci), manj imajo empatije, manj so custveni navezani na doloceno partnerko, z lahkoto jih "ljubijo" vec.
Mnoge zenske si raje dominantega moskega delijo z drugo/drugimi, kot da bi pristale na slabse gene. Danes pa sploh ko je socialni pritisk na "samske", "ljubice", vse manjsi in so taki odnosi vse bolj sprejemljivi.
fuckwad
# 21.09.2014 ob 09:42
Če ljudem tako paše, jih je treba podpreti in to tudi pravno urediti. Zavistneži pa naj na forumih še naprej izživljajo svoje frustracije.
pido in ševorov
# 21.09.2014 ob 09:19
Čimveč reklame jim dajte, pa še kakšno parado in bo vse več ljudi spoznalo, da so že od rojstva poliamorni, samo zavedali se niso.
Hudomuh
# 22.09.2014 ob 17:58
A nas počasi pripravljate na poligamijo, kot je to navada v muslimansko-arabskem svetu?
SharkAA
# 22.09.2014 ob 14:22
Poliamorija je pravzaprav paradoks. Da si sposoben LJUBITI 2 ali več oseb, je laž. Tukaj se gre le in samo za kemijo med osebami in sex, kar pa nima kaj dosti veze z ljubeznijo.
zemljemerec
# 22.09.2014 ob 07:09
v muslimanskem svetu je bigamija ( kot smo jo včasih imenovali ) povsem običajna družinska skupnost, moški ima toliko žena kolikor jih lahko vzdržuje..
sicer pa preden slovenska mati izpusti svojega Janeza iz naročja, je sosedova Micka že v menopavzi...
klemen62
# 21.09.2014 ob 07:59
Temu smo včasih rekli da je jebač
Majora
# 21.09.2014 ob 11:37
Na TLC-ju je zanimiva oddaja o Američanu, ki je poročen s petimi ženskami in ima z njimi 24 otrok. Skupaj živijo v ogromni hiši in se odlično razumejo. Vsako noč spi pri drugi, tako so dogovorjeni, hehe.
fafaron
# 21.09.2014 ob 10:21
Končno beseda še o eni skupini ljudi, ki je ni zaobjel niti družinski zakonik. Po moje njegova edina napaka (če upoštevamo prvo varianto in ne od levičarjev oskrunjen "kompromis").

V resnici bi nujno poleg istospolnih zvez in zakonov morali priznati še te, o katerih piše ta članek! Ampak povej to tem, ki s to svastiko v obliki srca (simbol, ki v srcu slika "nuklearno" družino v njem) sejejo sovraštvo in vere jih celo podpirajo tako močno, da še družinski zakonik, pardon, ostanki družinskega zakonika, niso šli čez referendum.

Močno upam, da pri ponovnem poskusu demokratizacije družinskega življenja vseh družin ne bomo znova padli pol ideologijo izključevanja in porivanja čez rob!

Njihovo ime "za družine in pravice otrok" je naravnost gnusno, če vemo, da se v resnici borijo proti družinam in pravicam otrok in uporabijo vsa sredstva, ki jih poznajo, da bi taka diskriminacija obveljala! Pri čemer v množici "vsa sredstva" srečamo tudi sredstvo imenovano "laž"!
Bivši uporabnik
# 21.09.2014 ob 10:17
....in ženske bodo še bolj zmedene...
zemljemerec
# 23.09.2014 ob 08:44
če pogledamo resnici v obraz vidimo, da še tisti moški v Sloveniji, ki so kdaj ljubili samo eno žensko, le to niso znali vzdrževati in negovati zato za njim ostane strto srce otroka, ki se preko sodišča borijo z njim za tisto prekl..preživnino.
zato pravim, ni problem v številu teles, problem je neodgovornost po paritvenem plesu.
Neprostovoljec
# 21.09.2014 ob 16:23
Sliši se kot legalna krinka za razvrat brez posledic.

Razvrat ? Stvar definicije... Posledice ? Kakšne in zakaj bi jim želela posledice ?
galoper
# 23.09.2014 ob 15:35
Harem v novi obliki?
pjandura
# 22.09.2014 ob 16:58
Pa kako naj bi imeli recimo 2 moška in 2 ženski nek resen odnos skupaj? Če nekoga ljubiš, se mu posvečaš in si kaj sam sebi odrečeš, sprejemaš kompromise. Pripravljen si dati tudi življenje za nekoga, ki je že dolgo ob tebi. Ne moreš dva ali več partnerjev enako ljubiti, morda navidez, v resnici pa gledaš za svojo rit. Na dolgi rok ne gre tako, se strinjam s komentarjem od SharkAA.
braun
# 21.09.2014 ob 09:35
Poliamorija prihaja z obsodbo na svobodo. Svoboda je najbolj razširjena in najmanj razumljena kultura današnjega časa. Razumeti pomeni vstopiti v iracionalnost in tam dojeti obzorja drugega. Ja, za to se moraš zelo potruditi in že to bi zadostovalo za bistveno boljši odnos med partnerji.

Življenje mimo, z vsakodnevno zgrešenim ... , poraja egoizem, posestništvo, ljubosumje, nasilje. Poliamorija je dobra priložnost za manj napak v medsebojnih odnosih in boljše razumevanje partnerja.
Že dejstvo, da je prisotna, vzpostavi terapijo, ki premošča razdalje.
Lupo
# 21.09.2014 ob 09:19
Tisti ki imajo zunajzakonske partnerje so praviloma zakompleksani slabiči in do svojega partnerja posesivni in ljubosumni.
sifamora
# 24.09.2014 ob 11:16
@zapatist
"Morebiti bo moja trditev temeljila na predsodkih, vendar menim, da je več in da so bolj stabilne tiste poliamorne veze, v katerih ima moški več žensk kot pa obratno."

Tvoja trditev temelji na predsodkih iz privzetih prevladujočih družbenih normah in pravilih.
dalibor188
# 23.09.2014 ob 13:40
Jaz ne vidim razloga zakaj bi zraven svoje ženske imel še no, če se imata neizmerno rada in se dobro ujemata in dopljnjujeta. Tu gre v večini primerov da v drugi iščeš tisto kar pri prvi ne dobiš. Ljubezenski plamen se ugaša in iščeš nekoga da ti ga ponovno zaneti.
kozorog1973
# 22.09.2014 ob 15:43
Sharkaa, bravo!
Binder Dandet
# 22.09.2014 ob 07:23
Dokler govorimo o konsezualnih odnosih, to ni stvar okolice, da bi se morala ukvarjati z njimi.
janezdolzan
# 21.09.2014 ob 23:09
mormoni so poligamni, ampak deluje predvsem, če so že vzgojeni tako...

no pa muslimanov ne smemo pozabit, tam imajo ženske malenkost manjše pravice - ali je to napredek ali ne pa presodite sami
kozorog1973
# 21.09.2014 ob 20:12
iz filozofkega stališa je poliamorija nelogična., razen če zaljubljenost in ljubezen pač ne mečete v isti koš kot jabolka in hruške, no sej pa naj še družboslovci kaj povedo na to temo:)
ASUSfan
# 21.09.2014 ob 19:41
To ni neka hudo nova novica, na zahodu so vsi ti koncepti ze nekaj casa znani.

Sicer je zadeva vedno obstajala (no, razmerja na daljavo mogoce ne toliko, ker ni bilo komunikacijskih moznosti), samo so ljudje skrivali. Danes je odnos do alternativcev bolj sproscen, pa si lahko to javno.
Guliarth
# 21.09.2014 ob 08:20
Nekdo želi ljubiti nekdo pa želi menjavati partnerje, nič novega, pračlovek je brez težav izvajal tole. Iz enega komentarca, Caveman, če se ne motim, katerega romantične duše skoraj ne morejo gledati.
evaevi
# 23.09.2014 ob 15:42
Zato se pa jaz ne bom poročil.:)

binder,
na smrtni postelji se menda še nihče ni kesal za nič drugega kot samo za tisto,
česar si v življenju ni upal poskusiti :)

in kot smo tu izvedeli,
se ti lahko zgodi celo poliamorija in te bosta dve nerazdružni ženski oboževali in družno žgoleli okrog tebe :)

osebno sicer v obstoj takih trap ne verjamem :D
dalibor188
# 23.09.2014 ob 13:50
To je laganje samemu sebi. Imata se neizmerno rada, se med sabo ujemata in dopolnjujeta in ker nam je v dvoje zelo lepo ti predstavim novo partnerko kjer nam bo še lepše. Ja očitno nekaj ne štima če poleg nje hočeš imeti drugo. V večini primerov gre da v drugi si našel tisto, ki pri prvi ne najdeš. Ljubezenski plamen ugaša in naj bi ti druga spet prižgala.
menitosi
# 22.09.2014 ob 22:42
Vsekakor je to del vsakdanjika. meni se je zgodilo večkrat, bilo je iskreno. bilo je istočasno, ne govorim o fizični interakciji pač pa resničnih čustvih. na koncu zaradi družbene sprejemljivosti vedno izbereš le eno, ampak je popolnoma normalna zadeva.
pjandura
# 22.09.2014 ob 18:57
Kaj pa je spornega pri bordelih? Naprimer kot je regulirano v Avstriji in Nemčiji?

Drugače pa, Nuetrifem said it.
Park
# 22.09.2014 ob 18:18
ok, bolano. Dajmo uzakonit še bordele no. Prav, pa se žgimo vse počez, pa imejmo po 2-3 partnerke/je, pa živimo vsi skupaj v enem stanovanju, otrokom pošiljajmo bolana sporočila, da bodo tudi sami zrastli v paciente...
Ah ljudje, žal mi je, če vam je v vaših vezah skrajno dolgčas. Ubogi v duši. Sej ste bogi. Meni je lepo, ker si tako znava narediti. Bolj globoka kot je veza, boljši je spolni odnos, bolje se razumeva, uživava v stvareh, ki jih počneva skupaj...
Če pa ne znaš imeti koga rad, če te nihče nima rad - bi se pa vprašal kak človek si... in v tem primeru ti 100 parteric v zakonski zvezi ne bo pomagalo.
nuetrifem
# 22.09.2014 ob 17:59
Nekateri niso razumeli, da imajo v takih skupnostih tudi zenske praviloma vec partnerjev in da je bistvo full disclosure. Moski in zenske med sabo so ponavadi prijatelji. Tukaj ne gre za varanje, ker je velik poudarek na etiki. Niti ne gre za poligamijo in manjse pravice zensk, ker so zenske enako angazirane pri izbiri vec zivljenskih partnerjev (primary, secondary itd).

Moram pa reci, da meni to ne bi ustrezalo. Ko sem z nekom, se mu povsem posvetim, zato si ne predstavljam vec oseb v mojem zivljenju. Ne verjamem, da je ravno nujno v cloveski naravi to veckratno zapletanje :). In tudi mislim, da bo poliamorija ostala relativno redek pojav. Varanje pa na zalost ni redko, vendar pa tu pomaga le pretehtana izbira partnerja (ali se to ne).
klara76
# 22.09.2014 ob 09:57
V Sloveniji je itak 3/4 takšnih odnosov...takšnih ali drugačnih trikotnikov...samo da vsi to skrivajo..eni bolj eni manj...na videz pa je seveda vse v najlepšem redu...Ne poznam niti enega zakonskega para, kjer ne bi eden od zakoncev skakal čez plot...
Kazalo