1920 januárja sem hoz már jelentősebb változást, a végeredmény egyre inkább letisztul, a revíziónak még az esélye sem merülhet fel…

Foto: MMR
Foto: MMR

Foto: MMR
Foto: MMR

Apponyi Albert (1846-1933), neves magyar politikus, miniszter, diplomata, az első világháború utáni magyar békedelegáció elnöke. Forrás: Wikipédia (2020. jan. 14-i letöltés)

Foto: MMR
Foto: MMR

Strausz Flórián (1863-1952), alsólendvai esperesplébános, c. kanonok, 1919-től 1923-ig püspöki helynök az alsólendvai esperesség területén. Az „alsólendvai ütközet” után túszként Szerbiába szállítottak érdekében több alkalommal eljárt, és később is a magyar kisebbség jogainak egyik meghatározó szószólója volt, azonban a szlovén káplán alkalmazását is támogatta Alsólendván. Forrás: Göncz László: A Muravidéki magyarság 1918. 2001.

Foto: MMR
Foto: MMR

Klekl Jožef (1874-1948) – Muravidéki szlovén római katolikus pap, politikus, a Novine c. hetilap főszerkesztője, a szlovén közösség egyik meghatározó egyinésége az első világháború utáni változások időszakában. Forrás: Pokrajinski muzej Murska Sobota (Muraszombati Területi Múzeum)