Da bi našli žive pričevalce o dogajanju v Črnem vrhu nad Idrijo pred okroglim stoletjem, je nekaj desetletij prepozno. Foto: MMC RTV SLO
Da bi našli žive pričevalce o dogajanju v Črnem vrhu nad Idrijo pred okroglim stoletjem, je nekaj desetletij prepozno. Foto: MMC RTV SLO

ed in med prvo svetovno vojno.

Življenjska pot Korla Rudolfa iz Javornika, ki je za las ušel smrti med prvo vojno in se kot invalid izučil za brusača v bolnišnici na Dunaju, je spodbudila njegovega vnuka Ivana Rudolfa, da je začel zbirati ostaline velike vojne. Danes v domačem muzeju hrani več tisoč predmetov, ki pripovedujejo zgodbe domačih fantov v prvi svetovni vojni

Koliko fantov in mož iz Črnega Vrha je moralo obleči vojaško suknjo, ni znano. V pravkar izdani knjigi Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko pa je objavljen seznam 57 mož in fantov, ki se iz te vojne niso več vrnili. Živih prič življenja na planoti pred stoletjem ni več. Zato so se avtorji knjige naslonili na posredne pripovedi, odpravili so se v župnijske in javne arhive sosednjih krajev in pokukali celo v Državni arhiv na Dunaju.

Črni Vrh je bil med prvo svetovno vojno v zaledju, a je po spletu okoliščin postal zelo pomemben. V vas je pripeljala železnica, iz Črnega Vrha sta bili speljani žičnici za oskrbo vojakov na fronti. Avtorji zbornika so v knjigi objavili kopico zanimivih in doslej neznanih podatkov.

Muzejska zbirka Ivana Rudolfa in pravkar izdana knjiga o življenju planote pod Avstro-Ogrsko se dopolnjujeta. Kličeta pa tudi k novemu iskanju in zbiranju vsega, kar je ostalo od težkih in prelomnih časov pred okroglo stotimi leti. V opomin današnjim generacijam, da se zlo ne bi nikoli več ponovilo.

Črni vrh in prva vojna
Črni vrh in prva vojna