Spomenik ubiti grofici Christalnigg na Srpenici. Foto: Wikipedija
Spomenik ubiti grofici Christalnigg na Srpenici. Foto: Wikipedija
Slovenec, 14. 8. 1914 (ob kliku se fotografija poveča). Foto: dLib.si
Edinost, 12.8.1914
Edinost, 12. 8. 1914. Foto: dLib.si
Prva žrtev 1. svet. vojne pri nas

10. avgust 1914 je bil tragičen dan za dobrodelno dejavnost na Slovenskem. Po Evropi se je že razplamtevala vojna iskra, domači fantje so bili vpoklicani in so odhajali na bojišča, predvsem v Galicijo, življenje v zaledju pa se je prav tako hitro spreminjalo. Država je bila v vojni in pojavljale so se različne omejitve, prepovedi in uredbe.

Nesporazum pripeljal do streljanja
Pozno ponoči se je iz Celovca s svojim avtomobilom v Gorico peljala priljubljena grofica Lucija (Lucy) Christalnigg, ki je bila znana po svoji dobrodelnosti. Bila je pomembna članica Rdečega križa in tudi tokrat se je na pot odpravila, da bi prepeljala nekatere potrebščine. Grofica je imela svoj avtomobil, ki ga je tudi sama vozila, za njo pa se je v drugem avtomobilu peljal njen šofer.

Pred Srpenico sta naletela na cestno zaporo. Na straži sta bila domača vojaka iz Trnovega ob Soči, ki sta zavpila povelje, naj se avtomobila ustavita. A grofica ni zmanjšala hitrosti, saj je imela pri sebi dovoljenje za prevoz in prosto pot. Vojaka sta ob neupoštevanju povelja streljala in grofico zadela v glavo. Umrla je na kraju dogodka, njen avtomobil pa se je zaletel v zid.

Članki v časopisih
Vesti o tragediji so objavili vsi slovenski časopisi. "Strašna nesreča - grofica Christalnigg ustreljena", "Vojaška straža ustrelila grofico Christalnigg!", "Grofica Christalnigg ustreljena!" in "Tragična smrt grofice Christalnigg".

"Ustreljena grofica je soproga grofa Oskarja Christalnigga, naslednika ene najimenitnejših koroških plemenskih rodbin, ki je zaveden Slovenec, ki obvlada slovenski jezik popolnoma in se živo zanima za razvoj in napredek našega naroda," so v sporočilu dodali v Slovenskem narodu.

"Vojaška straža je zaklicala grofici, da naj obstoji. Mogoče, da je zaradi motorjevega šuma grofica preslišala klic, ker je vozila z brzino, ki je v bližbi utrdb sploh prepovedana. Bilo je ob polnoči, straža je izpolnila le svojo dolžnost, ker je 'Halt!' klicu sledil takoj strel. Vojak je tudi storil svojo dolžnost, ker je dobro meril in ker je tudi dobro zadel," opisuje časopis Slovenec.

Poziv, naj vsi upoštevajo povelja
Vojaka sta bila poklicana pred vojaško sodišče, a ker sta le sledila navodilom, sta bila oproščena.

Tudi časopisi poročajo o tem, da je straža streljala, ker se avtomobil na poziv ni ustavil. "Straže imajo stroga navodila, zato pozor!" opozarja Slovenec, ki prinaša še vest, da je bil zaradi podobnega primera obstreljen tudi nadzornik markize Obbizzi v Gorici. Naslednji dan pa zapišejo še: "Nesrečno grofico, katere smrt je povzročila veliko izgubo glede na karitativna stremljenja monarhije, vse obžaluje, a ta slučaj dokazuje, da se mora v teh razburjenih časih vsak natančneje pokoriti poveljem, ki jih izda vojaška oblast, ker to zahteva tudi korist vsakega posameznika."

Prva žrtev 1. svet. vojne pri nas