Veliki admiral Anton Haus (1851-1917). Na fotografiji kot admiral leta 1913. Objavil Dom in svet. Foto: Arhiv NUK
Veliki admiral Anton Haus (1851-1917). Na fotografiji kot admiral leta 1913. Objavil Dom in svet. Foto: Arhiv NUK
Prva leta življenja je Anton Haus preživel v Tolminu. Na fotografiji reka Soča. Foto: Rok Omahen
Viceadmiral Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871), zmagovalec bitke pri Visu. Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
Pogled s puljske utrdbe proti morju. Na levi je viden obris ladjedelnice Uljanik. Foto: Rok Omahen
Zaliv Boke Kotorske. Foto: Rok Omahen
Zastava Avstro-Ogrske. Foto: Rok Omahen
Veliki admiral Anton Haus. Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
Pogled z morja proti Trstu. Foto: Rok Omahen
Pristanišče na Reki, okoli 1840. Hrani Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran. Foto: Rok Omahen
Admiral Hermann Freiherr von Spaun (1833-1919). Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
Cesar Franc Jožef I. (1830–1916). Hrani Muzej vojne zgodovine Dunaj. Foto: Rok Omahen
Cesar Franc Jožef I. Hrani Slovaški narodni muzej v Bratislavi. Foto: Rok Omahen
Veliki admiral Anton Haus. Hrani Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran. Foto: Rok Omahen
Pulj. Foto: Rok Omahen
Mornariški ovratnik in trakovi za kape. Hrani Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran. Foto: Rok Omahen
SMS Ferdinand Max. Hrani Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran. Foto: Rok Omahen
SMS Tegetthoff. Hrani Zgodovinski muzej Istre v Pulju. Foto: Rok Omahen
Ladijsko sidro iz 19. stoletja danes krasi krožišče v Novigradu na Hrvaškem. Foto: Rok Omahen

To je zgodba edinega častnika avstro-ogrske vojne mornarice, ki mu je bil za življenja podeljen čin velikega admirala.

Po napornem delovnem tednu je nedeljski počitek kar prav prišel. Še posebej je bil teden naporen za zakonca Haus. Idilično spokojnost v majhni vasici ob reki Soči pa je vsaj tisto zgodnjepoletno sredo daljnega leta 1851 za kratko pretrgal otroški jok. Toda brez skrbi; nič tragičnega se ni zgodilo, ravno nasprotno. Luč sveta je ugledalo že tretje dete v družini Haus. Po deklici Mathildi in dečku Augustu se je zakoncema Haus rodil še en fantek, ki sta ga poimenovala Anton. Kdo bi si mislil, da bo ta deček nekoč zrasel v prvega moža celotne avstro-ogrske mornarice in nosilca najvišjega mornariškega čina – velikega admirala.

Zgodnje otroštvo
Anton Haus je bil rojen v Tolminu, rodbina pa ni izvirala s tega območja. Antonov oče Josef Mathias Haus je bil rojen v Slovenj Gradcu, kamor se je njegov oče, Antonov ded, preselil iz Spodnje Avstrije, v času vladanja cesarice Marije Terezije (v drugi polovici 18. stoletja), natančneje z območja zgornjega toka reke Enns na območje Spodnje Štajerske, kjer se je dokončno ustalil v Slovenj Gradcu. Antonov oče je služboval kot upravnik na škofijski posesti v bližnjem Šentandražu (nemško Sankt Andrä) v Labotski dolini, na območju današnje avstrijske Koroške. S Koroškega ga je pot vodila v Tolmin, kjer je dobil zaposlitev kot graščinski oskrbnik. Po nekajletnem življenju v Tolminu se je družina, bogatejša še za enega člana, preselila v Belo krajino, kjer je oče Josef Mathias postal posestnik v Bubnjarcih pri Metliki (danes je vasica na hrvaški strani reke Kolpe). Josef Mathias je umrl že leta 1859, ko je bilo Antonu le osem let.

Antonova mati Maria, rojena Walter, je izhajala iz stare šlezijske družine, ki se je iz Freiburga (današnji kraj Swiebodzice na Poljskem) preselila v Olomouc (današnja Češka). Težke življenjske razmere, v katerih se je znašla družina Walter, so prisilile Mario in njeno sestro Mathilde, da sta odšli s trebuhom za kruhom. Iz Češke ju je pot vodila na Kranjsko, kjer sta našli delo pri meniškem redu trapistov v Pleterjah.

Anton Haus je preživel otroštvo v Novem mestu, kjer je obiskoval ljudsko šolo. Že v mladosti je kazal zanimanje za pomorstvo, saj je rad risal ladje in se kot otrok igral pri mestnem mlinu ob reki Krki. Voda, ki je tako zelo privlačila mladega Antona, pa bi bila zanj skoraj usodna; trenutek nepazljivosti oziroma otroške živosti je bil dovolj, da je Antonu med igro spodrsnilo in da je padel v reko Krko. Močan tok ga je nosil proti mlinskim kolesom, toda na njegovo srečo in na veselje njegovih staršev je bil v bližini neki vojak, stotnik po činu, ki ga je rešil iz vode. Kakšna je bila očetova kazen za mladeničevo nespametnost, ni pomembno, se je pa dogodek mlademu Antonu usidral globoko v spomin. Moč vode je tako na lastni koži spoznal že v rani mladosti, zato je v vsej svoji nadaljnji karieri pomorščaka ravnal preudarno in vselej spoštljivo do sil narave.

Materina sestra Mathilde se je poročila na bližnje posestvo, tako da so njeni otroci imeli stik z bratranci in sestričnami. Štirje Hausovi otroci (Mathilde, August, Anton in Katharina, ki so jo ljubkovalno imenovali Kitty) so se družili s šestimi otroki svoje tete Mathilde in njenega moža Ferdinanda Trenza. Z eno od Trenzevih hčera, svojo sestrično Anno, se je Anton Haus tudi poročil.

Vstop v mornarico
Prvih pet razredov srednje šole je Anton Haus opravil z odliko v Novem mestu, šestega pa je končal v Ljubljani, prav tako z odliko. Kot petnajstletnega dečka, ki se je že sicer zanimal za pomorstvo, je nanj vplivala tudi vest o avstrijskem zmagoslavju v pomorski bitki pri otoku Visu, v kateri je šibkejša avstrijska mornarica premagala tehnološko bistveno naprednejšo italijansko mornarico in ji prizadela hude izgube. Čez tri leta, 1. novembra 1869, ko je bilo Antonu osemnajst let, se je odločil za vstop v mornarico. Z vstopom v cesarsko-kraljevo vojno mornarico (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine) v Trstu je finančno razbremenil svojo družino, saj je država materialno poskrbela za vse potrebe, kot so obleka, prehrana in namestitev.

Bitka pri Visu, 1866. Zapis v časniku Ilirski Primorjan, 22. julija 1866

"Po nesrečnej bitvi pri Kraljevem gradcu [nemško Königgrätz, češko Hradec Králové – mesto dobrih sto kilometrov vzhodno od Prage, op. a.] odstopil je naš cesar laško deželo francoskemu cesarju i ukazal vojakom, naj jo zapuste, le v trdnjavah je ostalo vojakov potrebno število. Zato z Laškega nej posebno važnih vojnih novic. Le Garibaldci silijo na Tirolsko i bili so uže večkrat krvavo tepeni. Ker je naša armada zapustila Laško, udarili so Lahi na Beneško i stoje uže blizu Vidma. Tudi laške vojne ladije so začele 18. t. m. Liso [Vis, op. a.] na Dalmatinskem bombardirati, pa nejso nič opravile. 19. t. m. jim je šel admiral Tegethof naproti, i jih je drugi dan, to je pretekli petek napadel i slavno zmagal. Eno železom okovano veliko ladijo je na dno pogreznol, druga je v zrak zletela. Naše ladije so nepoškodovane, samo linejna ladija `Kaiser´ je izgubila en jambor. To je prva velika i slavna zmaga, ktero je dobila Avstrija na morji. Slava!"

Avstrija in bitka pri Visu
Avstrijsko cesarstvo (do 1804 Habsburška monarhija, po 1867 Avstro-Ogrska) je imelo od leta 1853 glavno mornariško oporišče v Pulju. Okoli pristanišča so zgradili sistem utrdb, ki je, poleg naravne zaščite, ki jo je omogočal okoliški relief (gre za zaprt zaliv), varoval mornarico pred napadom. Pomen vojne mornarice se je pokazal med sedemtedensko avstrijsko-prusko vojno leta 1866. V bitki pri Visu je sicer šibkejša avstrijska mornarica pod vodstvom v Mariboru rojenega admirala Wilhelma von Tegetthoffa premagala italijansko mornarico. Vojna se je končala z avstrijskim porazom; poleg teritorialnih sprememb v korist zmagovalcev je bil oslabljeni dunajski dvor prisiljen v kompromis z Madžari, ki so si že pred tem prizadevali za večjo veljavo znotraj cesarstva. V letu 1867 so dosegli personalno unijo v odnosu z Dunajem, kar je pomenilo, da je Budimpešta postala enakovredna Dunaju – država je postala dualistična oz. dvojna monarhija. Po ustavnih spremembah v istem letu se je Avstrijsko cesarstvo preimenovalo v Avstro-Ogrsko, ki je v taki obliki ostalo do konca I. svetovne vojne (1918).


V prvih dveh letih po vstopu v mornarico je Anton Haus opravil šolanje za mornariškega kadeta. V tem času je služil na fregati Bellona, korveti Minerva in korveti Helgoland. V letu 1871 je kratko služil na oklepni fregati Habsburg, nato pa na topniški ladji Velebit. Kmalu po vstopu v mornarico so se pokazali njegovi številni talenti. Kljub mladosti je deloval odgovorno in preudarno, zato je hitro napredoval znotraj mornariške hierarhije. Konec julija 1873 je tedaj dvaindvajsetletni Anton Haus postal praporščak linijske (bojne) ladje. Leta 1875 je opravil tečaj za topniškega častnika in naslednje leto postal navigacijski častnik na prenovljenem parniku Andreas Hofer. Leta 1879 je služboval na artilerijski šolski ladji Dandolo.

Korveta Minerva je bila ena izmed starejših ladij avstrijske mornarice (1833), ki je za pogon uporabljala moč vetra. Fregata Bellona je bila nekoliko mlajša jadrnica (iz leta 1842), SMS Helgoland (1867) pa je bila v tistem času med novejšimi ladjami, ki so poleg jader uporabljale tudi parne stroje. Artilerijska šolska ladja Dandolo (1858) je bila po svoji zasnovi manjša korveta, ki je za pogon poleg jader uporabljala tudi ladijski vijak.

Nekoliko poznejši zapis v Kmetijskih in rokodelskih novicah o sprejemu ladijskih gojencev v mornarico iz oktobra 1902:
"Kot ladjiški gojenci se v c. in kr. vojno mornarico sprejemajo mladeniči, ki so dovršili 15. leto, a niso prekoračili 17. leta. Prosilci morajo biti avstrijsko-ogrski državljani, starosti primerne, razviti, brez telesne napake, zdravi, neomadeževanega vedenja in imeti morajo dobro oko. Kdor nima navedenih lastnosti, se ne sprejme. Prošnje za sprejem kot ladjiški gojenec so nekolekovane uposlati potom najbližjega nadomestnega okrajnega poveljstva c. in kr. pristaniškemu admiralatu v Pulju. Do kompletiranja predpisanega števila se ladjiški gojenci sprejemajo vsikdar, osobito pa se sprejemajo gojenci vsako leto meseca julija. Prošnjam je priložiti: a) domovnico, b) zdravniško spričevalo, c) rojstni list, d) nravnostno spričevalo, e) reverz politične oblasti, f) šolsko izpustnico ali obrtno spričevalo, g) rodbinsko polo."


Ulcinjska kriza

Oktobra 1880 je takrat devetindvajsetletni častnik začel enoletno služenje na ladji SMS Prinz Eugen, ki je bila nameščena v zalivu Boke Kotorske. Med tako imenovano ulcinjsko krizo, ko so črnogorske sile zavzele mesto Ulcinj (danes zadnji večji kraj na črnogorski obali pred albansko mejo, slabih sto kilometrov južno od Bokokotorskega zaliva), ki je bilo do takrat pod turško državo, so avstro-ogrske ladje s svojo prisotnostjo demonstrirale moč in pomorsko prevlado v podporo črnogorskemu kralju.

Ladje cesarsko-kraljeve vojne mornarice (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine) so pred imenom nosile oznako »SMS« (npr. SMS Viribus Unitis), kar je bila v nemškem jeziku okrajšava za "Seiner Majestät Schiff" in v slovenščini pomeni "ladja Njegovega veličanstva".

Prinz Eugen je bila rečni monitor razreda Kaiser Max, ki je bila prvenstveno namenjena patruljiranju po celinskih vodah. Izdelana je bila leta 1862. Enako ime – SMS Prinz Eugen – je nosila tudi poznejša bojna ladja razreda Tegetthoff iz leta 1912.


Željan uspeha in poln mladostniške vneme se je devetindvajsetletni častnik trudil dobro opravljati svoje delo in pri tem je bil uspešen, saj ga je opazil sam poveljnik avstro-ogrske eskadre v Bokokotorskem zalivu kontraadmiral Alexander Eberan von Ebernhorst (1829–1914). Poveljnika pa ni navdušilo le njegovo vojaško znanje, temveč tudi poznavanje del italijanskega pesnika Danteja, za katerimi se je navduševal tudi sam kontraadmiral von Ebernhorst. Pripomoglo pa je tudi dejstvo, da je bil Anton Haus razgledan človek, predvsem upoštevajoč njegovo relativno mladost, saj je poleg slovenskega in nemškega jezika govoril tudi italijansko, angleško, portugalsko, francosko, latinsko in grško. Mlademu častniku so dobri odnosi s kontraadmiralom tudi pozneje koristili, saj je leta 1883 von Ebernhorst postal namestnik poveljnika mornariške sekcije vojnega ministrstva (na tem položaju je ostal do leta 1897). Poleg številnih talentov je Haus tudi dobro igral klavir, ki je bil v njegovih poznejših letih, ko je bil na položaju kapitana ladje, njegov zvesti spremljevalec na krovu. O njegovem glasbenem posluhu se je prepričal tudi avstrijski nadvojvoda Karel Štefan, ki je pohvalil Hausovo igranje klavirja. Z nadvojvodo se je Anton Haus seznanil že med šolanjem na mornariški akademiji.

Največja in najpomembnejša plovila avstro-ogrske vojne mornarice so bila običajno poimenovana po pomembnih osebnostih iz skupne države. Običajno so bili to člani vladarske rodbine in izjemni vojskovodje, ki so si s svojim ravnanjem v bojih prislužili to čast. Manjša plovila cesarsko-kraljeve mornarice so bila imenovana po raznih (manj pomembnih) mestih monarhije.


Med morjem in kopnim

Do oktobra 1881 je Anton Haus služil na SMS Prinz Eugen v zalivu Boke Kotorske, nato pa je postal član komisije za opis obale, ki je imela svoj sedež v Trstu. Tedaj tridesetletni častnik je bil imenovan v komisijo zaradi še enega svojih številnih talentov – risarskih sposobnosti. Naloga komisije je bila namreč pripraviti natančne karte avstro-ogrske obale. 1. maja naslednje leto je postal poročnik linijske ladje (Linienschiffsleutnant), opravil pa je tudi tečaj za torpede in zopet začel službovati na morju. Konec aprila 1885 je bil imenovan za samostojnega poveljnika Torpedne ladje XVI.

Zahteven življenjski slog mornariškega častnika se je odražal tudi v njegovem zdravju. Pojavile so se težave z revmatizmom, ki so ga spremljale celo življenje, pa tudi želodčne težave, za katerimi je trpel večinoma v času, ko je bil na kopnem. Po zapisih v njegovem dnevniku so težave z želodcem takrat, ko je bil na ladji, minile.

1. maja 1885 je takrat še ne štiriintridesetletni poveljnik torpedne ladje doživel svojo prvo pomorsko nesrečo. Med vajami v Fažanskem kanalu, le nekaj morskih milj severno od luke v Pulju, je njegova ladja trčila v drugo jadrnico in ji zlomila jambor. Jambor je ob padcu poškodoval ladijskega kurjača, ki pa je k sreči preživel. Nesreča se je zgodila, ker krmar na Hausovi ladji ni pravočasno dojel njegovega ukaza po spremembi smeri, zato sta ladji trčili. Nesreča ni imela večjih posledic za Hausovo nadaljnjo kariero, čeprav je poveljnik puljske baze kontraadmiral Moriz Freiherr Manfroni von Manfort (1832–1889) o dogodku poročal na štab mornarice na Dunaju. Delo v poveljniški sobi na torpedni ladji je bilo tudi sicer vse prej kot enostavno. Temperatura se je lahko povzpela do 40 stopinj Celzija samo od sončnega obsevanja in je bila še višja, ko so kurjači zakurili ladijske kotle.

Na veliki šmaren istega leta se je Anton Haus odpravil na osemmesečno misijo proti Indiji, na kateri je kot navigacijski častnik služil na korveti Frundsberg vse do vrnitve v puljsko pristanišče aprila 1886. Septembra istega leta je spet prevzel službo na kopnem, tokrat na Reki, kjer je na mornariški akademiji kot petintridesetletni častnik poučeval fiziografijo morja, za kar je leta 1890 prejel tudi vojaški zaslužni križec. V tem času je napisal knjigo Osnove oceanografije in morske meteorologije (Grundzüge der Ozeanographie und maritimen Meteorologie), ki je izšla leta 1891.

Častniški čini cesarsko-kraljeve vojne mornarice
Najnižji čin med aktivnimi višjimi častniki (Oberoffiziere) avstro-ogrske mornarice je bil poročnik fregate (Fregattenleutnant), nad njim pa je bil poročnik linijske ladje (Linienschiffsleutnant). Razred nad njimi so bili tisti pripadniki mornarice, ki so imeli enega izmed treh činov štabnih častnikov (Stabsoffiziere). Med njimi je bil najnižje kapitan korvete (Korvettenkapitän), sledil mu je kapitan fregate (Fregattenkapitän), najvišji čin med njimi pa je imel kapitan linijske ladje (Linienschiffskapitän). Cesarsko-kraljeva mornarica je ločila tudi med štirimi admiralskimi čini. Najnižje je bil kontraadmiral (Konteradmiral), sledil mu je viceadmiral (Vizeadmiral), nato admiral (Admiral), najvišji čin v mornarici pa je bil veliki admiral (Großadmiral).


Zasebno življenje

Prvi četrtek v avgustu 1887 je bil za šestintridesetletnega Hausa in njegovo tridesetletno izbranko pomemben dan, saj sta si takrat obljubila večno zvestobo. Poroka s sestrično Anno Trenz, s katero sta se poznala že od otroštva, ni bila za tiste čase nič neobičajnega. V zakonu so se jima rodili štirje sinovi. Leto dni po poroki se je na Reki rodil najstarejši sin Otto, ki je postal priznani zdravnik za pljučne bolezni. Pred drugo svetovno vojno je živel v Ljubljani, nato v Celju, nazadnje pa na Dunaju, kjer je leta 1977 umrl. Drugi sin Walter se je rodil leta 1890, vendar je kot enajstletni deček (leta 1901) umrl zaradi bolezni. Leta 1891 rojeni Leo je dočakal starost, po poklicu je bil arhitekt. Najmlajši sin pa je umrl kmalu po rojstvu (leta 1897).

Pot okoli sveta
Po nekajletnem poučevanju na mornariški akademiji na Reki je Anton Haus začutil, da potrebuje spremembo. Na začetku septembra 1890 se je poslovil od svoje noseče žene, ki je takrat nosila njunega tretjega sina, in se odpravil na sedemnajstmesečno jadranje okoli sveta na korveti Saida. Pot je bila lepa, a tudi naporna. Poleg občasnih zdravstvenih težav s stalno prisotnim revmatizmom so ga tudi navdajali občutki domotožja in predvsem odtujenost od svoje družine, ki je bila pol sveta stran. Po vrnitvi domov v letu 1892 je za kratko prevzel položaj v pisarni mornariške sekcije vojnega ministrstva na Dunaju, nato pa je, še istega leta, postal prvi častnik (Gesamtdetailoffizier) na topnjači Narenta.

Križarka SMS Saida (1878) je bila v času, ko se je Anton Haus odpravil na pot okoli sveta, med novejšimi ladjami vojne mornarice. V cesarjevi službi je bila šele dvanajst let. Leta 1912 so jo preimenovali v SMS Minerva, saj so leta 1914 novo hitro križarko (Rapidkreuzer) razreda Novara poimenovali SMS Saida.

1. novembra 1894 je bil tedaj triinštiridesetletni Anton Haus povišan v kapitana korvete (Korvettenkapitän), naslednje leto septembra pa je postal prvi častnik na ladji SMS Tegetthoff, ki jo je takrat vodil kapitan linijske ladje Moritz Sachs von Helennau (1844-1933). Ladja Tegetthoff je bila v tem času razpeta med domačim pristaniščem v Pulju in luki v Boki Kotorski, kjer je tudi živela Hausova družina, tako da je lahko kar nekaj časa preživel skupaj z njimi. Istega leta je ladja odplula proti Bližnjem vzhodu kot del mednarodne misije, ki se je odzvala na turški pokol Armencev. Misija je trajala do meseca marca, ko so se razmere v Otomanskem cesarstvu vsaj nekoliko umirile. SMS Tegetthoff se je ravno pravočasno vrnila za poletne manevre, ki so bili vsakoletna praksa mornarice, s katero so preverjali bojno usposobljenost enot za primer oboroženega spopada. Poveljstvo nad manevri je prevzel kontraadmiral Hermann Freiherr von Spaun (1833-1919), ki si je za svojo admiralsko ladjo izbral prav SMS Tegetthoff. Ta odločitev sicer ni bila všeč Antonu Hausu, saj s kontraadmiralom von Spaunom nikakor ni našel skupnega jezika, zato je tudi konec vojaških vaj pričakal z večjim zadovoljstvom kot običajno. Naslednje leto prvega v mesecu novembru, kot je bila praksa glede napredovanja činov v avstro-ogrski mornarici (običajno so bila napredovanja proglašena dvakrat letno – 1. maja in 1. novembra), je bil povišan v kapitana fregate (Fregattenkapitän).


V juniju 1898 je tedaj sedeminštiridesetletni kapitan fregate življenje na ladji zopet zamenjal za nekoliko mirnejše vode dunajske pisarne. Postal je poveljnik Druge sekcije tehničnega mornariškega sveta, toda življenje na kopnem ga je kmalu začelo dolgočasiti. Življenje na kopnem je sicer imelo svoje prednosti, bil je blizu svoji družini, toda ravno ta stalna bližina ga je, v povezavi s krizo srednjih let, ki jo je preživljal, odtujila od družine. Čutil je, da potrebuje čas zase, čas stran od žene oziroma od družine, zato je na začetku januarja 1900 prevzel poveljstvo korvete Donau, na kateri je preživel dobro leto in pol.

SMS Tegetthoff, poimenovana po slavnem admiralu Wilhelmu von Tegetthoffu, je bila splavljena v oktobru 1878. Leta 1912 je bila preimenovana v SMS Mars, saj so celotni razred štirih najsodobnejših bojnih ladij (dreadnoughtov) poimenovali Tegetthoff. Na zahtevo cesarja Franca Jožefa so poimenovali prvo ladjo Viribus Unitis (1911), po cesarjevem osebnem geslu "z združenimi močmi", druga ladja je postala Tegetthoff (1912), tretja Prinz Eugen (1912), četrta pa Szent Istvan (1914), po prvem ogrskem kralju in svetniku sv. Štefanu I. (975–1038). SMS Tegetthoff (1878) je bila dolga dobrih 92 in široka dobrih 19 metrov. Dosegla je najvišjo hitrost 13 vozlov (24 km/h), za kar so poskrbeli njeni parni stroji z močjo okoli 5.000 kilovatov (kW) oziroma dobrih 6.700 konjskih moči (KM). Izpodriv ladje je bil okoli 7.400 ton. Oborožena je bila s po šestimi topovi kalibra 280 mm in kalibra 89 mm, dvema kalibra 70 mm in devetimi manjšimi topovi kalibra 47 mm. Posadko je sestavljalo 525 častnikov in mornarjev.


Drugo potovanje okoli sveta in težave s klavirjem

Predah od družine je Antonu Hausu sprva dobro del. S korveto Donau je odplul proti Južni Ameriki, vse do obal Peruja, obiskal pa je tudi Urugvaj in Argentino. Pot bi ga morala voditi proti severu, na obisk v ZDA, toda zaradi izbruha boksarske vstaje na Kitajskem je dunajska admiraliteta spremenila ukaze in ladje napotila proti Kitajski. Iz Argentine jih je pot vodila prek Magelanovega preliva proti južnemu Tihemu oceanu, z vmesnim postankom na jugu Čila, kjer pa je imel neprijetno izkušnjo, saj je nekaj mornarjev z njegove ladje dezertiralo. V pomoč pri iskanju pobeglih mornarjev so bile tudi čilske varnostne sile, ki so jih nekaj našle, nekaterim pa je uspelo pobegniti. Pot jih je nato vodila proti severu, kjer so obiskali čilsko prestolnico Santiago, med postankom v mestu pa je Haus izkoristil čas in se z vlakom odpravil na obisk v Bolivijo. 2. januarja 1901 je prejel telegram, v katerem so ga obvestili, da je bil povišan v čin kapitana linijske ladje (Linienschiffskapitän). Obenem je prejel dodatno nalogo – obiskati je moral vsa pomembnejša pristanišča na poti do Kitajske. Obiski ladij so imeli v tistih časih diplomatsko vlogo in so služili krepitvi odnosov med državami ter predstavljali dunajski cesarski dvor v svetu. Anton Haus je ob tem opravljal tudi znanstveno delo, saj je kot navdušen botanik opisoval lokalno rastlinstvo, pri čemer mu je bil v veliko pomoč tudi njegov risarski talent. Med potovanjem si je uspel ustvariti tudi zavidljivo zbirko metuljev. Na začetku marca je pristal v Honoluluju na havajskem otočju. Medtem je s poveljstva prejel nova navodila in novo imenovanje. Boksarska vstaja na Kitajskem je bila končana, zato je dobil nalogo prevzeti poveljstvo nad SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia, ki je bila takrat v Aziji. Konec aprila 1901 je z ladjo SMS Donau prispel v japonski Nagasaki, 8. maja pa je, skupaj s svojim klavirjem in kletko z južnoameriškimi papagaji, zapustil SMS Donau in se vkrcal na Kaiserin und Königin Maria Theresia. S prenosom klavirja so imeli mornarji nekoliko težav, saj se je izkazalo, da so kapitanovi prostori na SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia manjši kot na SMS Donau.

Korveta SMS Donau (1893), na kateri se je Anton Haus podal na drugo pot okoli sveta, je bila tretja ladja s tem imenom. Prva ladja SMS Donau je bila fregata iz leta 1856, druga pa korveta iz leta 1874.

SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia je bila najstarejša izmed treh oklepnih križark (Panzer Kreuzer). SMS Maria Theresia, je bila splavljena leta 1893. Ladja je bila dolga dobrih 123 in široka dobrih 16 metrov. Dosegla je najvišjo hitrost 19 vozlov (35 km/h), za kar so poskrbeli njeni parni stroji z močjo nekaj manj kot 7.200 kilovatov (kW) oziroma slabih 9.800 konjskih moči (KM). Izpodriv ladje je bil okoli 6.000 ton. Oborožena je bila z dvema topovoma kalibra 240 mm, osmimi topovi kalibra 150 mm, dvanajstimi kalibra 47 mm, dvema desantnima topovoma in s štirimi torpednimi cevmi kalibra 450 mm. Torpedne cevi pri križarkah so bile običajno nameščene nad morsko gladino, v nasprotju z bojnimi ladjami, kjer so bile torpedne cevi pod vodo. Skupaj s častniki je posadko ladje sestavljalo nekaj manj kot petsto ljudi.

Osebna tragedija pusti posledice
V drugi polovici junija 1901 je, zdaj na krovu nove ladje, prispel v Šanghaj. V telegramu je bil obveščen o novi zadolžitvi – imenovan je bil za poveljnika celotnega avstro-ogrskega ladjevja v azijskih vodah. Iz Kitajske ga je pot vodila v Korejo, kamor je prispel 6. septembra. Po kratkem postanku na Korejskem polotoku je že 9. septembra vplul v Vladivostok v Rusiji. V Vladivostoku je dobil spet nov telegram, tokrat z zelo slabimi novicami. Njegov enajstletni sin Walter je konec avgusta umrl. Žalostno vest je Anton Haus prejel vsega petnajst minut pred večernim sprejemom visokih ruskih gostov na krovu Kaiserin und Königin Maria Theresia. Kljub temu je Haus gostil ruske pomembneže in svoje častnike o družinski tragediji obvestil šele po končani večerji, ko so gostje že odhajali na ples, ki je potekal na krovu ene najmodernejših ruskih ladij tistega časa, oklepne križarke Gromoboj. Haus se, razumljivo, ni udeležil večernega plesa, temveč se je umaknil v zasebnost svoje kabine, kjer se je posvetil pisanju pisma svoji ženi. Prisotni častniki so poročali, da se je iz njegovih prostorov slišalo igranje Beethovnove Eroice.

Tudi izjemen mornariški častnik, kot je bil Anton Haus, je bil ne nazadnje le človek. Tragična novica o sinovi smrti je imela nanj velik vpliv, ki je v povezavi s turobnim jesenskim vremenom z malo sonca in s padavinami le še poslabšala njegovo zdravstveno stanje. Poleg telesnih težav, s katerimi se je soočal že poprej, se je tokrat spopadal še z občutki depresije in nemoči, ki so izhajali iz dejstva, da je bil skoraj polovico sveta stran, daleč od svoje družine ter predvsem od žene, ki se je v težkih dneh sinove bolezni morala sama soočati z vsem.

Po dobrem letu in pol na morju, daleč stran od svoje družine in dodatno obremenjen z izgubo svojega sina, je tedaj petdesetletni kapitan začutil potrebo po vrnitvi domov. Želja po samoti, ki ga je gnala na drugo pot okoli sveta, se je umaknila občutkom izgube in osamljenosti. Konec januarja 1902 pa je v telegramu prejel dobre novice – našli so zamenjavo zanj – lahko se je vrnil v domovino.

Se nadaljuje prihodnjo nedeljo …