Več deset tisoč Čehov je svoje življenje tragično končalo prav na soški fronti. Foto: Veleposlaništvo RS v Pragi
Več deset tisoč Čehov je svoje življenje tragično končalo prav na soški fronti. Foto: Veleposlaništvo RS v Pragi
Odprtje razstave Spomini na Soško fronto v Pragi
Razstava sodi tudi v okvir obeležitev 100-letnic 1. svetovne vojne pod okriljem Nacionalnega odbora. S tem se je Slovenija dejavno vključila v vseevropsko počastitev stoletnice začetka 1. svetovne vojne. Foto: Veleposlaništvo RS v Pragi

Potujoča razstava, ki na šestnajstih panojih predstavlja potek bojev s posebnim poudarkom na sodelovanju čeških vojakov, je od septembra na ogled postavljena v prostorih Vojaškega muzeja na Žižkovu. Selila se bo tudi v druga češka mesta, od koder je na soško fronto prihajalo največ čeških vojakov.

V avstro-ogrski armadi so skoraj polovico vojaštva sestavljali vpoklicani možje iz slovanskih delov monarhije. Velik del med njimi je bil Čehov, ki so sestavljali tudi povsem češke polke. V letu 1915, ko se je odprla fronta z Italijo, so jih poslali tudi ob Sočo.

Tako je na primer Mengore, eno od pomembnejših strateških točk na tolminskem mostišču, branil tudi III. bataljon 35. pehotnega polka iz plzenskega območja. V teh krajih so se bojevali nekateri pomembni češki umetniki, kot npr. slikar Josef Váchal ter pisatelj Fráňa Šrámek. In več deset tisoč Čehov je svoje življenje tukaj tudi tragično končalo.

Široko sodelovanje
Razstava je nastala ob sodelovanju med Veleposlaništvom Republike Slovenije v Pragi in Vojaško-zgodovinskim inštitutom Praga. Pri oblikovanju vsebine so na slovenski strani aktivno sodelovali tudi Tolminski muzej, Fundacija Pot miru v Posočju ter Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Prikazano je življenje na fronti v trenutkih miru, spomeniki padlim vojakom, projekt Pot miru v Posočju, cerkev Sv. Duha na Javorci ter poglavitnejši muzeji iz pokrajine ob Soči.