Foto: www.sloga-platform.org
Foto: www.sloga-platform.org

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj je lani oktobra glasoval o Predlogu resolucije Evropskega parlamenta o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju. Osnutek predloga je opozoril, da svet ne dosega zastavljenih podnebnih ciljev, zato je Evropsko komisijo pozval, naj pripravi celovito strategijo za prispevek Evropske unije k omejevanju vpliva globalnega segrevanja. Tudi organizacije civilne družbe opozarjajo na to, da mora biti Evropski parlament na področju podnebnih migrantov bolj ambiciozen. Problematiko naslavlja mednarodni projekt #ClimateofChange, v katerem sodeluje tudi slovenska platforma SLOGA.

Na spletni strani nevladne organizacije SLOGA je zapisano, da podnebne spremembe niso primarni naravni proces, ampak, da jih povzroča predvsem razvojni model družbe, ki ne upošteva dovolj planetarnih meja in potreb ljudi, ki živijo v revščini. Vodja projekta #ClimateofChange, v prevodu podnebje sprememb, za Slovenijo, Mateja Skrt, poudari, da obstaja med okoljem in človeško družbo kar nekaj vzporednic: ,,Eden izmed poudarkov projekta je ta, da je okoljska kriza tudi družbena kriza, in obratno lahko rečemo, da je rešitev iz okoljske krize v druži, ki je utemeljena na trajnostnem razvoju, solidarnosti in tudi gospodarstvu, ki je usmerjeno v zagotavljanje blaginje za vse, ki enako upošteva človeka in naravo. Mlajše generacije se te soodvisnosti zelo dobro zavedajo, prav tako se zavedajo, da je okoljska kriza med največjimi krizami, ki ogrožajo naš planet in našo družbo. To se zelo dobro odraža v njihovem angažmaju, npr. v obliki podnebnih protestov in nenazadnje tudi zdaj, ko zbirajo podpise za referendum o vodi.''

V projektu sodeluje šestnajst organizacij civilne družbe iz trinajstih držav EU pod vodstvo italijanske organizacije WeWorld. Vanj je vključenih šeststo pedagogov in štirinajst tisoč mladih.

,,Naš cilj je ozaveščati o podnebnih spremembah in migracijah, o tem, kako je to vse povezano, kako sta ta dva pojava povezana. V okviru tega pripravljamo gradiva, organiziramo dogodke in druge aktivnosti skozi katre želimo informirati in aktivirati mlade. Tudi zato smo si zastavili cilj aktivacije kar največjega števila mladih, da bi le-ti postali ozaveščeni in posledično aktivni državljani, saj se zavedamo, da je za uspešno implementacijo politik namenjenih podnebnim spremembam oziroma posledicam podnebnih sprememb, potrebna aktivacija, tako na nacionalni, kot lokalni in evropski ravni. Če želimo podnebno nevtralnost, pravičen zelen prehod, ki bo socialno in okoljsko uravnotežen, potrebujemo aktivne in angažirane prebivalce. V projektu se tako osredotočamo na mlade, ki bodo pravzaprav doživeli najhujše posledice podnebne krize,'' pojasni Skrtova.

Projekt #ClimateofChange, ki se je začel izvajati 15. januarja 2020 in bo trajal 40 mesecev, sofinancira Evropska komisija v okviru Programa izobraževanja in ozaveščanja o razvoju (DEAR). V njem sodeluje tudi deset drugih držav v okviru mehanizma subgranting. Mateja Skrt iz platforme SLOGA pove, da so se v prvem letu izvajanja, kljub pandemiji zelo aktivno posvečali vzpostavitvi konzorcija: ,, 22. aprila smo uradno začeli s kampanjo #ClimateofChange, s tem ko smo lansirali tudi vseevropsko raziskavo o dojemanju mladih o podnebnih spremembah in migracijah. 19. maja bomo predstavili poročilo o ekonomiji blaginje ter ob tej priložnosti izvedli pogovor. Smo pa sedaj v fazi, ko smo kampanjo in aktivnosti dobro postavili, kar bomo krepili do zaključka projekta.''

Vseevropska raziskava v okviru omenjenega projekta, v kateri je sodelovalo več kot 22.000 mladih iz 23 evropskih držav, je pokazala, da je 36 odstotkov mladih v Sloveniji, starih od 15 do 35 let, zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb. Ta odstotek je v Evropi v povprečju višji, kar 46 odstotkov.

Pred slovenskim partnerjem projekta #ClimateofChange so v preostanku tega leta pomembne aktivnosti, zlasti zaradi prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU, še doda Mateja Skrt iz platforme SLOGA: ,,Pri tem nismo sami, saj delujemo kot mreža, ki jo tvorijo članice, ki že leta delujejo na teh področjih, ki si med seboj pomagajo. Trenutno se ukvarjamo z izvajanjem debatnih delavnic in debatnega tekmovanja za mlade. Te aktivnosti izvajamo skupaj z Inštitutom za afriške študije in nacionalno debatno organizacijo Za in proti. Zelo pomembna aktivnost, ki je pred nami, je tudi turneja ulične gledališke in akrobatske predstave, ki se bo odvijala čez poletje in v jesenskih mesecih ter bo obiskala deset evropskih mest, med drugim tudi v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki je pred nami, pa bomo svoja sporočila in prizadevanja okrepili pri odločevalcih. V prihodnjih dveh letih bomo še naprej krepili kampanjske aktivnosti, delili zgodbe iz držav globalnega juga in mobilizirali mlade, da postanejo zagovorniki trajnostnega modela bivanja.''

#ClimateofChange za večjo aktivnost EU glede podnebnih migracij

Lidija Petković, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope