Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul
Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

Že pred 4 leti je zaživel projekt LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta, umetnost življenja in kot pove že ime, se projekt navezuje na fantastično raznolikost življenja, kar biodeiverziteta vsekakor je.

Da je biodiverziteta izjemno pomemba za življenje kjerkoli na Zemlji, potrjuje Marjana Hönigsfeld Adamič z Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, Lutra: »Kako zelo pomembna je biodiverziteta, se premalo zavedamo. To je dejstvo in nanj kaže razvoj dogodkov, saj se pravzaprav ne zgodi nič zelo pomembnega na področju varstva biodiverzitete. Vrste še naprej upadajo. Imeli smo akcijo evropskega sveta, odštevanje do leta 2020, ki naj bi zmanjšala upadanje biodiverzitete. To se ni zgodilo, kaj šele da bi upadanje ustavila. To pomeni, da vsi skupaj premalo razumemo, kako pomembna je raznolikost življenja za naš planet in naše življenje. Ne zavedamo se, da smo pravzaprav vsi od biodiverzitete odvisni in z njo povezani.«

Marjana Hönigsfeld Adamič tudi pravi, da je projekt LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta, umetnost življenja informativne narave, kar pomeni, da so v ospredju informacijske akcije, ne akcije na terenu, torej ozaveščanje ljudi: »In kaj je drugega bolj pomembno, kot ozaveščanje ljudi? Varstva narave sploh ne bi potrebovali, če ne bi bilo ljudi. Ljudje ogrožamo naravo in ta projekt smo zasnovali prav iz potrebe po večjem varstvu vrst, ekosistemov.. biologi smo opazili, da nobena akcija ni dovolj uspešna. Še vedno vrste izumirajo hitreje, kot so kadarkoli v preteklosti in zato smo ta projekt predlagali Evropski komisiji. Spoznala ga je kot vrednega podpore, podprlo ga je tudi Ministrstvo za okolje in prostor. V projektu sodeluje 10 partnerjev. Vodilni partner je Inštitut za biologijo, Inštitut Lutra je soustvarjalec tega projekta in prvi partner. Pri projektu LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta, umetnost življenja sodelujejo tudi slovenski naravni parki: Triglavski narodni park, park Goričko, Kozjanski park, Notranjski park in Ljubljansko barje.«

Projekt LIFE NATURAVIVA, v katerem torej sodeluje 5 slovenskih parkov, tudi Botanični vrt UL, Kmetijsko-gozdarska zbornica in Biotehniška šola Grm, se bo iztekel prihodnje leto. Vrednost projekta v celoti je nekaj več kot 2.480.000 EUR, od tega je Evropska komisija prispevala 60%. Bodo zastavljeni cilji doseženi?

»Zelo si prizadevamo, da bi dosegli vse cilje. Pred nekaj dnevi smo imeli preverbo iz Evropske komisije in s potekom projekta ter s številom akcij, ki so že narejene, so zelo zadovoljni. Težko pa rečem, ali bomo res dosegli glavni cilj - da bomo prodrli v čisto vsak kotiček Slovenije z informacijo, kako pomembna je biodiverziteta za naše življenje in kako zelo jo ogrožamo. To bo pokazala analiza na koncu projekta. Ampak, zaenkrat smo s potekom projekta zadovoljni.« Tako pojasnjuje Marjana Hoenigsfeld Adamič iz Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, Lutra. Ker pa je epidemija Covida-19 posegla predvsem na področje komunikacije z ljudmi, so se pri projektu LIFE NATURAVIVA biologi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo, odločili za drugačen pristop.. priredili so namreč že nekaj koncertov, na katerih združujejo klasično glasbo z varstvom narave in tudi na ta način ozaveščajo ljudi o pomembnosti biodiverzitete.

LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta, umetnost življenja

Nataša Godec, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope