Foto: ORF/Jasmine Gutovnik Foto:
Foto: ORF/Jasmine Gutovnik Foto:
Jezik povezal narovoslovce treh dežel
Foto: ORF/Jasmine Gutovnik
Jezik povezal narovoslovce treh dežel
Foto: ORF/Jasmine Gutovnik

Dvotedensko bivanje in raziskovanje

Geografsko-turistični teden, kakor so ga imenovali v sklopu projekta programa Erasmus+ „SLAVIT“ (Slovenija-Avstrija-Italija) je bil pred petkovo zaključno predstavitvijo med drugim namenjen pripravi objav za spletno stran, pisanju slovarja, kakor tudi evalvaciji. Predhodno pa so bili na sporedu obiski izbranih krajev s Čepo in Podnom ali visokogorske kmetije. „Trajnostni razvoj koroške regije“ kot nosilni steber dvotedenskega bivanja na začetku je vključeval spoznavanje koroške prestolnice. Geologiji, botaniki in zoologiji je bila namenjena delavnica z obiskom Dobrača.

To je seveda le bežen izbor prizorišč iz sporeda, ki ga je za izmenjavo s kolegicami in kolegi ter ravnateljico Zalko Kuchling zasnovala koordinatorica projekta SLAVIT na Slovenski gimnaziji, profesorica Irina Kert. Koordinatorici partnerskih šol sta Bernarda Božnar za Srednjo šolo Biotehničnega centra Naklo in Irene Pecchiar za Znanstveni licej Franceta Prešerna.

Pred petkovo predstavitvijo so bili na sporedu priprava člankov za spletno stran, pisanje slovarja ter evalvacije. Ob tem, da naj dijaki razvijejo uporabno naravoslovno znanje in kritično mišljenje, kakor je že ob srečanju pod krovom Biotehniškega centra Naklo zapisala Bernarda Božnar, v petek v Celovcu navzoča z ravnateljico Srednje šole BC Naklo Andrejo Ahčin, pa profesorica Irina Kert ob koncu izmenjave podčrtuje nadaljnji ključni moment: spoznanje, da slovenski jezik povezuje naravoslovje treh dežel.

„Voda od Glinščice do Štivana“ bo marca prihodnjega leta tema srečanja v Trstu. Dijak Znanstvenega liceja Franceta Prešerna, kjer bo potekala izmenjava vigredi, je Jakob Kralj, ki je veliko odnesel od skupnega projekta, kakor pravi.

V vlogi gostiteljice je bila Debora Stern, dijakinja 7. razreda ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Njena razmišljanja pa odsevajo prisrčnost, s katero so preživljali dneve, tako v sklopu sporeda koordinatorice ali v nadaljevanju s prostočasnimi dejavnostmi.

BC Naklo je s svojimi izobraževalnimi vejami na Koroškem pojem, kar je sad prizadevanj Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) na ravni praktičnega usposabljanja dijakinj in dijakov iz Slovenije. Nika Justin je dijakinja gimnazije, meseca maja letos se je tam končala izmenjava projekta SLAVIT. Ob vsem že poznanem je bilo le marsikatero spoznanje novo, pravi Nika Justin.

Predstavitev delovnih izsledkov 2. srečanja dijakinj in dijakov v projektu programa Erasmus+ „SLAVIT“ je bila v petek dopoldne v prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu s partnerskima šolama, Znanstvenim licejem Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškim centrom Naklo. Spoznanje, da slovenski jezik povezuje naravoslovje treh dežel, je bilo temeljno vodilo skozi dva tedna bivanja dijakinj in dijakov iz Slovenije in Italije na Koroškem, tema, o kateri so razmišljali v projektu, se je glasila „Trajnostni razvoj koroške regije“.

Projekt programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“ traja od 4. septembra 2017 do 3. novembra 2019. V dveh letih bodo izvedene tri desetdnevne izmenjave.

Namen projekta je, da se mladi iz treh držav povežejo in spoznajo raznolikost slovenskega jezika. Velik poudarek bo na aktivnih naravoslovnih delavnicah. Pred izmenjavo dijaki sodelujejo na pripravah, po izmenjavi pa sodelujejo v aktivnostih, poskrbijo za predstavitev na šoli in v medijih. Temu namenu je služila tudi dopoldanska predstavitev na Slovenski gimnaziji.


Več na slovenci.orf.at