Kaj bo EU storil za spoštovanje zavez pariškega sporazuma? Foto: EPA
Kaj bo EU storil za spoštovanje zavez pariškega sporazuma? Foto: EPA

Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, so pojasnile, kako bi se spopadle z izzivi podnebnih sprememb, in naštele ukrepe, ki bi jih bilo treba po njihovem mnenju sprejeti na ravni EU-ja. Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.

SMC meni, da v primerjavi z drugimi svetovnimi akterji EU na tem področju dela velike korake. Ključno je, da v odnosu do drugih ta vprašanja uvršča na dnevni red, hkrati pa v svojih programih spodbuja politike v smeri trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, dodajajo.

Gibanje Zedinjena Slovenija se zavzema, da pravi onesnaževalci plačajo davek za svoje početje. Danes njih zanima zgolj dobiček, drugi pa bi morali sanirati posledice, opozarjajo. Naj zaprejo svoja podjetja, če ne morejo poravnati škode okolju. Politika EU-ja je škodljiva ljudem in naravi, še menijo.

Okoljska problematika je prevelik zalogaj za le Evropsko unijo

Pri izpustih ogljikovega dioksida je veliko več problematičnih stvari, to so kemikalije, opozarjajo Zeleni Slovenije. Zaradi tega se po njihovih besedah skoraj nič ne ukvarjamo z biotsko raznovrstnostjo, marsikje pa imamo pod tlemi strupene bombe v obliki kemikalij in tekočin. Dodajajo, da je veliko Slovencem kršena ustavna pravica do čiste pitne vode.

V Dobri državi menijo, da bi moral ves svet narediti več. EU bi po njihovem pri tem moral prevzeti vodilno vlogo, in sicer pri dodatnem zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida, trajnostni mobilnosti, postopnem izločanju plastike iz vseh segmentov življenja ipd.

V SNS-u mislijo, da so podnebne spremembe naraven zemeljski ciklus, seveda pa je treba poskrbeti, da tega ciklusa še dodatno negativno ne nadgrajujemo, pravijo. Ena izmed hujših zadev je želja lobijev po konstantnih zaslužkih, kar nedvomno vodi k večjemu onesnaženju okolja, dodajajo.

Politika se mora soočiti s kapitalom in predstavniki industrije in sprejeti ukrepe, ki so nujni, če želimo ohraniti ta planet za naše zanamce, pravijo v Listi Povežimo se. "Tla pod nogami nam dobesedno gorijo, odločevalci pa iz udobnih foteljev ne zasledujejo niti že podpisanih zavez pariškega sporazuma," opozarjajo.

Po mnenju LMŠ-ja je EU med naprednejšimi deli sveta na področju varovanja okolja. Izziv, ki ga bo v prihodnjih desetletjih prinesla sprememba podnebja, so okoljski begunci, menijo.

NSi meni, da mora EU mora postavljati svetovne smernice na tem področju. Ker so podnebne spremembe svetovni pojav, se lahko z njimi spopadamo samo skupaj. Več je treba narediti na področju prilagajanja kmetijstva na nove razmere, saj mora biti vprašanje samooskrbe eden izmed strateških ciljev EU-ja, dodajajo.

EU mora biti kot najnaprednejša družba pobudnik reševanja energetsko-okoljskih vprašanj in do okolja prijaznih tehnoloških procesov, pozivajo v skupni listi SDS-a in SLS-a. Po njihovi presoji bi morali narediti več za pridobivanje čistih virov energije in preiti na krožno gospodarstvo.

V Domovinski ligi "ne zagovarjajo zelenega socializma EU-ja". Po njihovem mnenju hiperregulacija in visoke trošarine za energente povzročajo nekonkurenčnost podjetij in zvišujejo življenjske stroške. "Čisto okolje ima ceno, a zunaj zelena, znotraj rdeča politika dejansko zmanjšuje kakovost življenja," dodajajo.

Ohranitev ekosistemov moramo po mnenju SD-ja postaviti v središče vseh politik, podpreti male kmetije in mikropodjetja, uveljaviti trajnostno kmetovanje, sankcionirati zavrženje viškov hrane, vzpostaviti vsem dostopen sistem javnega prevoza in razogljičiti energetiko.

Levica je prepričana, da so doslej sprejeti ukrepi bolj ali manj ustvarjanje videza zelene politike in zato ne dajejo želenih rezultatov. Dodajajo, da je nujen zeleni New Deal, investicijski načrt, ki bi ga financirali Evropska centralna banka in Evropska investicijska banka za zeleno prenovo Evrope.

V DeSUS-u opozarjajo, da Evropa počne to, kar počne ves razviti svet. Smeti s svojega dvorišča prestavlja v države tretjega sveta, državam članicam pa prepušča preveč svobode pri odločanju o pomembnih politikah varovanja okolja, trdijo. "Potrebujemo ne le seznam ukrepov, ampak tudi strožje sankcije," pozivajo.

Po prepričanju stranke SAB je boj proti onesnaževanju okolja izziv, s katerim se posamezne države članice ne bodo mogle spopasti same. Zato moramo ohraniti EU in povezovanje, saj bomo lahko samo skupaj uspešno prešli v nizkoogljično družbo, pravijo. Sicer pa se vse države prilagajamo podnebnim spremembam, dodajajo.