V Mariboru se za župana poteguje 18 kandidatov. Foto: BoBo
V Mariboru se za župana poteguje 18 kandidatov. Foto: BoBo
Uroš Prikl, Josip Rotar, Vlado Šega Foto: MMC/Televizija Slovenija
Saša Arsenovič, Lidija Divjak Mirnik, Igor Domanjko, Andrej Fištravec, Alenka Iskra Foto: MMC/Televizija Slovenija
Borut Ambrožič, Saša Arsenovič, Lidija Divjak Mirnik Foto: MMC/Televizija Slovenija
Igor Domanjko, Andrej Fištravec, Alenka Iskra, Igor Jurišič, Aleksander Kamenik, Franc Kangler Foto: MMC/Televizija Slovenija
Zdravko Luketič, Matic Matjašič, Melita Petelin Foto: MMC/Televizija Slovenija
Vlado Šega, Zdenko Vinkov, Rok Zalar Foto: MMC/Televizija Slovenija
Soočenje kandidatov MO Maribor
Lokalne volitve 2018 - Maribor
Soočenje kandidatov za župana Maribora
Predstavitev mariborskih županskih kandidatov

Za župana Maribora kandidirajo: Aleksander Saša Arsenovič (SMC), Melita Petelin (skupina volivcev), Zdravko Luketič (NSi), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Uroš Prikl (DeSUS), Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija), Zdenko Vinkov (Stranka slovenskega naroda), Borut Ambrožič (Stranka medgeneracijske solidarnosti in razvoja), Igor Jurišič (Stranka mladih – Zeleni Evrope), Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja), Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev), Alenka Iskra (SD), Lidija Divjak Mirnik (skupina volivcev/LMŠ, LPR), Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – NLS/SDS, SLS, SNS), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika), Rok Zalar (Zeleni Slovenije), Andrej Fištravec (skupina volivcev) in Vlado Šega (Levica).


Reševanja katere konkretne problematike bi se na mestu mariborskega župana lotili najprej?

Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo): Problematike, ko mesto dobesedno umira! Več ljudi umre kot se rodi, vsako leto se še več kot 1100 Mariborčanov izseli v tujino, pretežno mladi. Ljudje morajo imeti v Mariboru pogoje za življenje, da bo lahko vsak, ki to želi, delal in živel v Mariboru. 200 praznih stanovanj, ki jih ima občina bomo namenili mladim družinam, ponudili poroštvo in ugodnejše stanovanjske kredite ter ustanovili tehnološki park. Tako bodo mladi ostajali v Mariboru.

Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja): Prvi izziv bo sestaviti trdno koalicijo, ki bo sposobna dvigniti "glavo gor za Maribor". Želel bi, da so programske točke združevanja oživitev mestnega jedra skupaj z njegovo prenovo, ustavitev izseljevanja mladih, blažitev socialnih razlik, vzpostavitev trdnih temeljev gospodarske prenove s čim višjo dodano vrednostjo in razvoj turizma kot panoge povezovanja različnih vsebin ter praks.

Igor Jurišič (Stranka mladih – Zeleni Evrope): Vzpostavitev hitre zdravniške ambulante v lekarni ali neposredni bližini, kjer bodo pacienti v primeru jasno vidnih bolezenskih znakov prišli do recepta v nekaj minutah. Takojšnjo uporabo hitre ceste skozi Maribor brez vinjete in debirokratizacija občinske uprave, ki bo iskala rešitve za težave občanov in podjetij. Uredili bomo vpis najstarejše trte na svetu v Unescov seznam svetovne dediščine.

Melita Petelin (skupina volivcev): Izvedla bom skrben pregled občinskih financ, investicijskih projektov in poslovanja javnih podjetij. Preverila bom izvrševanje proračuna in izvedljivost za prihodnje leto. Zagotovila bom učinkovito in strokovno občinsko upravo ter ustanovila holding javnih podjetij. Začeli bomo gradnjo vsaj 200 najemniških neprofitnih stanovanj in vsaj 50 varovanih stanovanj. Obnovili bomo staro mestno jedro.

Uroš Prikl (DeSUS): Ustvarjanja razmer za nova delovna mesta in reševanja stanovanjskega vprašanja za mlade, v interesu zajezitve odhajanja mladih iz mesta. Sprejema strategije o turizmu in določitev nove, celovite prometne ureditve, v interesu oživitve starega mestnega jedra. Vzporedno s tem pa se izvede pregled pogodb in po potrebi odpovedi neustreznih pogodb z zunanjimi izvajalci, vključno z izvajalci PR-storitev in medijskimi hišami.

Zdenko Vinkov (Stranka slovenskega naroda): Popolna reorganizacija občinske uprave Maribor. Vse pove podatek, da je to po številu zaposlenih eno največjih podjetij v mestu, saj ima več kot 300 zaposlenih. Sledi takojšnja odstavitev vseh nastavljenih strankarskih direktorjev v javnih podjetjih, vsa podjetja združiti v eno. Saj se je pod županovanjem slovenskega plagiata ekonomije Kanglerja in jugoslovanskega Fištravca zaposlovalo zgolj njune prijatelje, znance in tako gre v nič četrtina občinskega proračuna.

Alenka Iskra (SD): Rešitev problema Mariborske knjižnice z izvedbo na Rotovškem trgu, ki bi pripomogla k revitalizaciji trga. Sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN) je nujno potrebno za učinkovito delo na področju rabe prostora, privabljanja domačih in tujih investitorjev, za stanovanjsko gradnjo in druge namene. Učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.

Andrej Fištravec (skupina volivcev): V mestu trenutno poteka več projektov, ki jih bomo nadaljevali: zaključek obnove kopališča Pristan, nadaljevanje obnove stadiona Ljudski vrt, nadaljevanje gradnje cestno-železniškega podvoza pod Ljubljansko ulico, začetek gradnje t. i. Limbuške obvoznice, začetek del prenove Koroške ceste z Glavnim trgom, nadaljevali bomo spodbujanje podjetništva in privabljanje investitorjev, saj so delovna mesta za Maribor ključnega pomena. Potem pa takoj sledijo projekti prenove mestnega jedra, ki jih bomo sofinancirali z evropskimi sredstvi, ki jih dobimo v naslednjem letu.

Vlado Šega (Levica): Vsekakor nihče ne sme biti lačen in bos, pa četudi bo kakšen županov spomenik moral malo počakati. Ne obstaja "naj odrešilni problem". Vse težave je treba reševati v sozvočju, premišljeno in predvsem dolgoročno. To pa je mogoče zgolj, če bo župan znova pridobil zaupanje someščanov in jih aktivno vključil v vse pore soodločanja. Bojim se tistih, ki vse obljubijo, ki bi "delali red", ki bi vse naredili ... le povezani si lahko ustvarimo boljši Maribor.
Zdravko Luketič (NSi): Takoj se bom sešel s svetniškimi skupinami v mestnem svetu za dogovor o sodelovanju, z rektorjem univerze in gospodarsko zbornico, predstavniki civilnih iniciativ mesta ter z vlado o samostojnosti odločanja vzhodne kohezije. Zagotovil bom 850.000 EUR, o katerih porabi odločajo občani sami. Javnosti bom odprl podatke o trenutni višini porabe sredstev za postavke proračuna MOM.
Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev): Najprej bi se lotil prometne problematike, s katero se v Mariboru že vrsto let ukvarjamo zelo ad hoc, nestrokovno in zastarelo. V mestu smo že locirali 75 kritičnih točk za pešce in kolesarje, ki jih lahko rešimo takoj, z minimalnim vložkom. V naslednjih korakih je potrebna celovita prenova in modernizacija javnega potniškega prometa, kolesarskega omrežja in pločnikov.
Lidija Divjak Mirnik (skupina volivcev/LMŠ, LPR): Na Mestni občini Maribor je treba narediti RED. RED je pogoj, da se bo vedelo, kdo je za kaj odgovoren, in da bodo Mariborčani lahko sodelovali pri razvoju mesta in bodo imeli vsi enakopravne možnosti.

Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – NLS/SDS, SLS, SNS): Najprej je Mariboru treba vrniti njegov položaj drugega največjega mesta v državi, občankam in občanom vrniti vrednost mesta, pristopiti h konsolidiranju mestne blagajne s pripravo realnega proračuna in spet vzpostaviti učinkovito delovanje javne uprave ter javnih podjetij in javnih zavodov. Z gospodarskim sektorjem in drugimi pomembnimi institucijami je treba izvesti dejavnosti, ki bodo učinkovito in z optimizacijskimi prijemi v najkrajšem času z veliko vloženega napora sledile enovitemu cilju uresničitve dejanj do cilja: ustvariti sodobno, ekonomsko močno, socialno okrepljeno mesto Maribor.

Rok Zalar (Zeleni Slovenije): Najprej bi se lotil reorganizacije mestne uprave, kajti največji problem v Mariboru je pridobivanje in razpolaganje z denarjem. Imeli smo že toliko rešitev in vizij, ki niso bile izpeljane zaradi drobljenja sredstev ali neuspešnega črpanja iz kohezijskih in strukturnih skladov. Župan je odgovoren, da začne in zaključi projekt s sodelovanjem mestnega sveta.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila avgusta letos v Mariboru 12,7-odstotna, povprečna brezposelnost v Sloveniji pa 8-odstotna. Skoraj pet odstotkov razlike med mariborskim in slovenskim povprečjem je zaznati skozi vse leto. Kako nameravate rešiti problem nadpovprečne brezposelnosti v Mariboru?
Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo):Obrnili bomo način dela z investitorji. Z uvedbo službe mestnega menedžerja, bomo najprej pripravili poslovne cone, infrastrukturo, zagotovili vse pogoje in šele nato vabili investitorje. Mestni menedžer bo pomagal prebroditi tudi birokracijo. Uspešnim podjetjem bomo ponudili subvencije, zagotvili pa bomo še tehnološki park, ki bo povezoval univerzo, gospodarstvo in mlade ter start-up podjetja.

Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja): Razvoj Maribora mora biti komplementaren z razvojem Slovenije in Evrope. Zagotoviti moramo temelje za trajnostno upravljanja mesta. To je nujen pogoj za njegov razvoj, svež kapital in ustvarjanje novih delovnih mest. Prednost bomo imele investicije, ki bodo prinesle generacijske rešitve s ciljem, da mladim omogočimo zaposlitev v Mariboru, starejšim in socialno ogroženim pa priložnosti za blažitev socialnih razlik.

Igor Jurišič (Stranka mladih – Zeleni Evrope): S povečanjem števila turistov tudi z največji urbanim zip-linom (žična drča, op. p.) v Evropi. Druga dva sta povezana z varovanjem okolja. Kot župan bom pridobil evropska sredstva ali vsaj kredit, odplačan s prihrankom, za energetsko sanacijo hiš in stanovanjskih blokov ter za sistem ponovne uporabe odpadne vode za splakovanje stranišč (za kar porabimo 24 % vse pitne vode). Vse skupaj bo prineslo veliko novih delovnih mest.
Melita Petelin (skupina volivcev): Stopnja brezposelnosti je daleč najvišja med iskalci prve zaposlitve. Zato bomo ustvarili razmere, ki bodo zagotavljale dolgoročnejše zaposlitve, s posebno pozornostjo do ranljivejših ciljnih skupin, ciljno bi zaposlovali mlade v mladinskih organizacijah s subvencioniranjem njihovega zaposlovanja ter vzpostavili sistem plačanih pripravništev in mentorstva v javnih podjetjih Mestne občine Maribor.
Uroš Prikl (DeSUS): S kombinacijo spodbud tistim gospodarskim subjektom, ki zaposlujejo za nedoločen čas ter ciljanih ukrepom usposabljanj območne enote Zavoda RS za zaposlovanje.

Zdenko Vinkov (Stranka slovenskega naroda): Zaposlitev jamčim za vse. Sosednja dežela Štajerska – Steiermark poka po šivih zaradi premalo delavcev v kovinski industriji. Maribor ima v omenjeni panogi tradicijo, v naše prazne hale želijo seliti proizvodnjo, pa nimajo pravih sogovornikov. 5000 Mariborčanov in okoličanov si že služi kruh v Gradcu in okolici. Predvsem mora vodenje mesta temeljiti na poštenosti župana in njegovih sodelavcev, občani so na prvem mestu, zaradi njih smo tu.
Alenka Iskra (SD): Problem visoke stopnje brezposelnosti bomo reševali ciljno in strateško. S programi za spodbujanje socialnega podjetništva in startupov bomo skušali ublažiti brezposelnost omenjenih rizičnih skupin, tudi s privabljanjem investitorjev bo mesto pridobilo prepotrebna nova delovna mesta, potrebujemo tudi institucije državnega pomena, za katere ne obstajajo tehtni razlogi, da so locirane v Ljubljani.
Andrej Fištravec (Skupina volivcev): V štirih letih se je število brezposelnih v Mariboru zmanjšalo za 3.100, ustvarjenih je bilo 4.500 novih delovnih mest. S politiko podpore gospodarstvu bom nadaljeval, saj sem prvi župan, ki mu je uspelo zaustaviti povečanje števila nezaposlenih v Mariboru. Ko sem prevzel županstvo, je bil padec 11.000 delovnih mest. Za hitrejše zmanjšanje brezposelnosti je pomemben zagon projekta povečanja Mariborskega letališča, kjer je v nasprotju z Magno država premalo aktivna.

Vlado Šega (Levica): Preveč se zanašamo na nekakšen "dobrotniški kapital", ki naj bi prišel od neznano kod, in premalo na lastno znanje. To je edino, česar imamo na pretek. Imamo izvrstno univerzo, inovativne mlade kadre ter kar precej gospodarskih izkušenj. Sinergija vseh teh dejavnikov ob razmerah, ki jih lahko zagotovi občina, in malce pozitivnega razmišljanja lahko obrodi sadove. Zlate ribice in čudežni investitorji ne bodo priplavali po Dravi.

Zdravko Luketič (NSi): Odpreti mesto domačim in tujim investitorjem za delovna mesta, zaposlitve mladih, sprejetje okoljskega načrta mesta. Ponuditi različne spodbude za mikro-, mala in družinska podjetja. Postaviti tehnološki startupovski inkubator v Melju. Povečati vlaganja v industrijske cone mesta – Tezno. Turistična delovna mesta: kulturna ponudba, razvoj ekokmetij, Lent obogatiti z vinsko fontano pred Staro trto.
Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev): Predvsem moramo izboljšati pridobivanje evropskih sredstev, s katerimi lahko začnemo ustvarjati nova delovna mesta in razvijati dolgoročno naravnane projekte, ki bodo dobri za mesto in meščane. Ter, po drugi strani, podpirati v prvi vrsti lokalne gospodarske pobude Mariborčanov in Mariborčank. Ti so največji in najpomembnejši investitorji v mestno gospodarstvo.
Lidija Divjak Mirnik (skupina volivcev/LMŠ, LPR): Ko v Mariboru uvedemo RED, bomo lahko na transparenten način pripeljali večje javne investicije (v sodelovanju z Vlado RS). Posledično bodo prišle tudi zasebne naložbe, ki potrebujejo urejeno okolje za vlaganje in zaupanje. To bo pomenilo več delovnih mest in nižjo brezposelnost.

Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – NLS/SDS, SLS, SNS): Z vzpostavitvijo učinkovitega vodenja in upravljanja mesta, z dvigom samozavesti mesta in vnovičnim zagonom gospodarskega razcveta za v prvi vrsti domače investitorje, ki jim je treba pomagati pri uresničevanju njihovih poslovnih idej in predlogov, kjer je vloga občine ključnega pomena; brezposelnost je vedno tema tega skupnega paketa, ko govorimo o spodbudah za domače drobno gospodarstvo, podjetništvo, obrt in gospodarske družbe. Tesno povezovanje vseh služb mestne uprave in na drugi strani močno sodelovanje z resornimi ministrstvi z ukrepi in subvencijami, ugodnimi krediti in pomočjo podjetjem in mladim.

Rok Zalar (Zeleni Slovenije): Ta tema ima več dejavnikov. Bližina Avstrije, razmeroma visoka socialna pomoč države, glede na minimalno plačo (v povezavi z delom na črno), in pa predvsem neustrezni profili poklicev. MRA in občina bi morala spodbujati tehnične poklice, potreba po njih je v mestu izredno velika in jih primanjkuje. Določena podjetja bi morala dobiti od občine posebne ugodnosti, da bi laže na novo zaposlila ljudi in jim dala zadovoljivo plačilo.

Kandidati Aleksander Saša Arsenovič (SMC), Andrej Šiško (Gibanje Zedinjena Slovenija), Borut Ambrožič (Stranka medgeneracijske solidarnosti in razvoja) in Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) niso posredovali svojih odgovorov.

Soočenje kandidatov MO Maribor
Lokalne volitve 2018 - Maribor
Soočenje kandidatov za župana Maribora
Predstavitev mariborskih županskih kandidatov