Dvorec Rotenturn, v katerem je danes sedež slovenjgraške mestne občine. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Dvorec Rotenturn, v katerem je danes sedež slovenjgraške mestne občine. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Občina Slovenj Gradec je z okoli 16.600 prebivalci najmanjša mestna občina po številu prebivalcev v Sloveniji. Po površini se uvršča na 29. mesto, po številu prebivalcev pa na 28. mesto med slovenskimi občinami.

Tilen Klugler. Foto: Osebni arhiv
Tilen Klugler. Foto: Osebni arhiv

Aktualni župan Tilen Klugler je po Medianinih raziskavah javnega mnenja najpopularnejši župan mestnih občin. Morda prav zato ne preseneča to, da se ni opogumil noben izzivalec, saj očitno nihče ni presodil, da ima možnost zmage. Kandidatov, ki bi kandidirali le za voljo lastne ali strankarske promocije, pa tudi ni in tako bo slovenjgraški župan na glasovnici sam. Klugler za drugi županski mandat kandidira s podpisi volivcev in svojo neodvisno listo z imenom Lista župana Tilna Kluglerja.

Klugler pretekli mandat ocenjuje kot zelo uspešen, saj da je "Slovenj Gradec zaživel na vseh področjih", mesto pa je za povprečno slovensko družino v Sloveniji najugodnejše za prebivanje.

46-letni slovenjgraški župan je po srednji elektrotehniški šoli študij nadaljeval v Ljubljani in postal diplomirani upravni organizator. Poklicno pot na Mestni občini Slovenj Gradec je začel leta 2001, kjer je bil zaposlen do leta 2009, in med drugim opravljal delo komunalnega inšpektorja ter pol leta tudi v. d. direktorja občinske uprave. Leta 2009 je postal direktor javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec, leta 2018 pa se je nato presedel na županski stolček in začel svoj prvi mandat.

Kandidate vseh mestnih občin smo povprašali po njihovih prioritetah glede prihodnjega razvoja občin. Vabljeni k branju.

Kaj je največja težava v mestu in kako jo boste odpravili?
Največ težav imamo z umeščanjem vsebin v prostor. Ena od naših najzahtevnejših nalog v naslednjem mandatnem obdobju bo zato prenova občinskega prostorskega načrta, ki bo osnova za razvoj Slovenj Gradca za naslednja desetletja. V njem bomo med drugim določili območja za individualne in večstanovanjske zazidave, območja za razvoj podjetništva in trajno zaščitena kmetijska zemljišča.

Sorodna novica Slovenjgraški župan Tilen Klugler: Toplarno smo predelali na lesne sekance, toplo bo

Najbolj pereča tema prihajajoče zime bo energetska draginja. Kako nameravate reševati energetsko krizo in pomagati najšibkejšim meščanom?
Pravi čas, še pred zvišanjem cen energentov, smo prenovili toplarno. Zemeljski plin smo zamenjali za biomaso (lesne sekance). Naši občani in občanke, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, se bodo zato že drugo ogrevalno sezono ogrevali po tačas ugodni ceni. Megavatna ura je tudi do desetkrat cenejša, kot bi bila, če bi se še vedno ogrevali s plinom. Če se bodo ljudje kljub temu znašli v stiski, imajo možnost, da uveljavljajo pravico do pomoči posamezniku oz. družini v stiski. Sicer pa od države pričakujemo ukrepe proti energetski draginji na nacionalni ravni, pa tudi, da bo občinam namenila povprečnino v višini, ki bo zadoščala za financiranje nalog, ki nam jih je naložila.

Kako nameravate izkoristiti razvojne priložnosti prihajajoče 3. razvojne osi?
Na to se že temeljito pripravljamo. V novi poslovni coni Pameče 3 bomo investitorjem kmalu ponudili nova komunalno opremljena zemljišča, vzpostavili bomo nov, večji podjetniški inkubator za zagon mladih podjetij, aktivno pa smo pristopili tudi k razvoju turističnega projekta na območju Jenina, ob trasi nove prometnice. Tretja razvojna os pa ni pomembna le za razvoj Slovenj Gradca, temveč celotne koroške regije.

Kakšen mora biti Slovenj Gradec čez štiri leta?
Slovenj Gradec bo ena najbolj zaželenih občin za prebivanje, prijazna do vseh generacij, cenovno ugodna za življenje, z veliko možnostmi za zaposlitev in kakovostno preživljanje prostega časa. Lanska kompleksna raziskava Računskega sodišča je pokazala, da je za povprečno slovensko gospodinjstvo, to je tričlansko družino, najugodnejša mestna občina ravno Slovenj Gradec. Ta primat nameravamo obdržati in mu dodati še nekaj drugih prednosti.

Slovenj Gradec nestrpno pričakuje 3. razvojno os. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Slovenj Gradec nestrpno pričakuje 3. razvojno os. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač