Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Zavezništvu osvobodimo Slovenijo so trdili, da so bile njihove kandidatne liste pri posameznih volilnih komisijah volilnih enot obravnavane na tri različne načine, čeprav je šlo za enako dokumentacijo, takšno obravnavanje list pa naj bi bilo nezakonito in protiustavno.

Poleg tega organizator volilne kampanje Zavezništva osvobodimo Slovenijo, ki je bilo Gibanje Zedinjena Slovenija, nikjer v Sloveniji ni mogel odpreti posebnega volilnega računa za državnozborske volitve, kar naj bi po njihovih navedbah kazalo na nezakonito izvedbo volitev, zato naj bi bile volitve neveljavne.

DVK je pritožbo zavrgel. Ugotovil je, da je pritožbo v imenu Zavezništva osvobodimo Slovenijo vložil Andrej Šiško, ki pa ni bil predstavnik liste kandidatov v nobeni izmed volilnih enot in tako ni imel legitimacije za vložitev pritožbe.

Ugotovil je tudi, da je bila pritožba vložena prepozno. Pritožba se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja – rok se je iztekel 27. aprila ob 24. uri –, DVK pa je pritožbo prejel nepodpisano po elektronski poti 28. aprila, podpisano po navadni pošti pa 29. aprila.

DVK je tudi ugotavljal, ali bi bila pritožba sploh dopustna, torej ali so očitane takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev. Ugotovil je, da ne, saj pritožba niti ne navaja, kako in na kakšen način naj bi nepravilnosti vplivale na izid volitev v volilni enoti.