Po večletnem delu je izšel nov pohodniški zemljevid s številnimi še nezapisanimi imeni. Foto: Novice
Po večletnem delu je izšel nov pohodniški zemljevid s številnimi še nezapisanimi imeni. Foto: Novice

28. oktobra se je v selskem farnem domu zbralo veliko ljudi, ki so prisluhnili petju domačega mešanega pevskega zbora in Mešanega pevskega zbora Crescendo iz pobratene občine Škofja Loka.

Med drugimi častnimi gosti je občinstvo nagovoril generalni konzul Republike Slovenije dr. Anton Novak, ki je poudaril, da koroški Slovenci potrebujejo sodelovanje s Slovenijo na športnem, kulturnem, še posebej pa na šolskem področju. Z jasnimi besedami je povedal, da avstrijski šolski sistem otrok ne nauči slovenščine v zadostni meri, zato so zelo pomembna čezmejna sodelovanja, da otroci pridejo v stik s slovenskim jezikom.

Novi pohodniški zemljevid
V prvem delu kulturnega večera sta župan Heribert Kulmesch in vodja Narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia predstavila novi dvojezični pohodniški zemljevid selske občine. V občini Sele so želeli posodobiti in dopolniti staro karto in tako so začeli z delom, ki je trajalo več let. Vsebinsko in znanstveno so zemljevid pripravili sodelavci Narodopisnega inštituta Urban Jarnik, med njimi tudi Selanka Milka Olip. Za kartografsko podobo zemljevida se je zavzelo podjetje m@p-explorer, ki ga je skupaj s selsko občino tudi izdal. Osnova novega občinskega zemljevida je avstrijski uradni zemljevid z uradnimi krajevnimi imeni. Dodali so mu številne podatke kot npr. slovenska imena za vodovja in gorovja ter ledinska in hišna imena, ki so avstrijska UNESCO-va dediščina. Leta 2010 so namreč slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem sprejeli v seznam nesnovne kulturne dediščine pri avstrijski UNESCO-vi komisiji.

Zemljevid predstavlja veliko zbirko imen, med katerimi so bila nekatera prvič uradno zapisana. Hišna in ledinska imena pomagajo pri orientaciji v okolju, pri tem pa je zelo pomemben njihov pravilen zapis, saj je le tako prepoznaven tudi njihov pomen. Karte s hišnimi in ledinskimi imeni ne koristijo le turistom in pohodnikom, temveč tudi dostavljalcem in reševalcem, skrbijo pa tudi za vidnost imen v javnosti. Na zemljevidu najdete plezalne in pohodniške poti, predstavljena pa je tudi turistična ponudba občine. Za nastanek novega zemljevida so bili pomembni starejši, že obstoječi zemljevidi, predvsem pa selsko domače prebivalstvo, ki je prispevalo veliko novih in pomembnih informacij. Vsi zainteresirani so na petkovi prireditvi dobili brezplačen izvod zemljevida.

Pri podpisu listine je bilo navzočih več visokih predstavnikov. Foto: Novice
Pri podpisu listine je bilo navzočih več visokih predstavnikov. Foto: Novice

Pobratenje
Selska občina je že 50 let pobratena s slovensko občino Škofja Loka, pobratenje pa je bilo za obe občini velika pridobitev, zato ga v pokoronskem času želijo obnoviti. Pred 50 leti sta bila soiniciatorja pobratenja tedanji selski župan Herman Velik in župan Zdravko Krvina iz Škofje Loke. V drugem delu petkove prireditve sta selski župan Heribert Kulmesch in župan Škofje Loke Tine Radinja podpisala listino o obnovitvi pobratenja iz leta 1972.