Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Ključna tema je bila reforma predšolske vzgoje, govorili pa so tudi o gospodarskem povezovanju Slovenije in manjšinskih skupnosti v sosednjih državah.

"Ključna tema srečanja je bila sprememba, reforma predšolske vzgoje, ki se zdi nam kot uradu in vsem prisotnim organizacijam ključna in osnovna pri ohranjanju slovenskega jezika, slovenske identitete, slovenske kulture," je v izjavi dejal minister Arčon.

Dodal je, da bo "krovna organizacija v naslednjih desetih dneh podala pripombe, ki bodo pozneje poslane na deželo, nato pa bo sledilo izvajanje dejavnosti", po potrebi pa tudi srečanja s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem in srečanja na dvostranski ravni med ministrom za izobraževanje iz Slovenije in koroškim deželnim ministrom.

Arčon je povedal še, da so govorili tudi o gospodarskem povezovanju manjšinskih skupnosti, in da bo decembra v Lipici v Sloveniji ustanovljeno gospodarsko združenje, ki bo povezalo organizacije s področja gospodarstva vseh štirih sosednjih držav – Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije.

"Slovenija se ne konča znotraj njenih meja, ampak sega tudi širše, in to povezovanje med krovnimi organizacijami na področju gospodarstva z matično domovino in tudi z organizacijami po svetu se mi zdi zelo pomembno," je poudaril minister.

"Srečevali se bomo štirikrat letno, namen tega srečevanja pa je predvsem izmenjava izkušenj, dobrih praks in razumevanje potreb skupnosti, tako da bo ta koordinacija tekla na več ravneh in zelo sem vesel in zadovoljen, da so tudi krovne organizacije ta način delovanja pozdravile," je dodal.

Minister Arčon na obisku v Celovcu

Delovnega srečanja so se udeležili predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko Susanne Weitlaner, predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, predstavnik Narodnega sveta koroških Slovencev Marko Oraže, poslanka v deželnem zboru avstrijske Koroške Ana Blatnik, podpredsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca Felix Wieser, predstavnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik, predsednik edine slovenske politične stranke Enotna lista Gabriel Hribar in predstavnik civilne iniciative SKUP Rudi Vouk.

Na srečanju, ki je potekal v jesenskem nizu rednih delovnih srečanj, so predstavniki manjšine ministru predstavili konkretne načrte in cilje, ki jih želijo v korist slovenske skupnosti uresničiti v prihodnjih mesecih. Ministra sta spremljala tudi državna sekretarka na uradu Vesna Humar in slovenski generalni konzul Anton Novak, so sporočili iz urada.

Sogovorniki so v pogovoru poudarili izzive v povezavi z izvajanjem in zagotavljanjem ustrezne kakovosti dvojezične predšolske vzgoje ter se dotaknili še dvojezičnega sodstva ter vidne dvojezičnosti. Posebno pozornost so namenili tudi manjšini na avstrijskem Štajerskem.

V nadaljevanju obiska je minister Arčon obiskal še sedež Radia Agora, kjer ga je poslovodja Gabriel Lipuš popeljal po prostorih in predstavil dejavnosti radia, ki dnevno pripravlja tudi slovenski radijski program.

Obiskal je tudi Mohorjevo družbo in si ogledal Slomškovo hišo, najnovejšo pridobitev založbe. V Slomškovi hiši so že dve leti zasebne otroške dvojezične jasli in vrtec ter dijaški dom.