Thomas in njegov projekt Les, sonce in voda - kmet mora biti tudi varuh okolja, obnovljiva energija prinaša dodano vrednost kmetovanju.