Otvoritev YVF in VIST razstave: Seme - vir življenja

Tema semena, kot vir življenja in mladih, ki so naša prihodnost, je povezala Young Village folk z Visoko šolo za fotografijo VIST in Galerijo - Atelje Mi ka do v Ljubljani.

Mlade evropske kmete, le 7,5 odstotkov jih je v EU, lahko simbolično imenujemo "seme, ki klije", da bomo lahko v prihodnje še pridelovali kakovostne lokalne pridelke, imeli pametne vasi, ki bodo spodbudno okolje za inovativne ideje pridelave hrane, spoštovanja naravnih virov in surovin, proizvodnjo obnovljive energije.

Mladi kmetje so kot avtohtono seme, ki ga moramo zaščititi, zalivati oziroma spodbujati in ustvarjati pogoje, da bo klilo naprej. To je tudi poslanstvo medijskega projekta Young Village Folk, ki povezuje mlade različnih poklicev, saj je le v izmenjavi različnih mnenj napredek in razvoj prihodnosti.
Tako je nastala razstava Seme - vir življenja, ki je simbolično povezala mlade, ki nam pridelujejo hrano, z mladimi fotografi, ki so v objektiv ujeli otipljivo zasidrane zgodbe semen v resničnosti, a osvobojene konvencionalnosti.
Drevo, ki zraste iz miniature, odnos do samega sebe, stres, zbiranje starega in recikliranje, uničenje, beleženje rastlinja v različnih fazah, so ideje in razmišljanja mladih umetnikov ob YVF izzivu.