S koreninami proti zemlji, rastoče v življenje. Take so fotografije šestih študentov in diplomantov Oddelka za fotografijo VIST, ki so v sodelovanju z Young Village Folk pripravili tematsko razstavo. Foto: Newspress/Peter Fettich / VIST
S koreninami proti zemlji, rastoče v življenje. Take so fotografije šestih študentov in diplomantov Oddelka za fotografijo VIST, ki so v sodelovanju z Young Village Folk pripravili tematsko razstavo. Foto: Newspress/Peter Fettich / VIST
Seme - Vir življenja
Vabljeni na odprtje razstave Seme - vir življenja Foto: Promocijsko gradivo/Atelje Mikado

Mlade evropske kmete, le 7,5 odstotkov jih je v EU, lahko simbolično imenujemo "seme, ki klije", da bomo lahko v prihodnje še pridelovali kakovostne lokalne pridelke, imeli pametne vasi, ki bodo spodbudno okolje za inovativne ideje pridelave hrane, spoštovanja naravnih virov in surovin, proizvodnjo obnovljive energije.

Mladi kmetje so kot avtohtono seme, ki ga moramo zaščititi, zalivati oziroma spodbujati in ustvarjati pogoje, da bo klilo naprej. To je tudi poslanstvo medijskega projekta Young Village Folk, ki povezuje mlade različnih poklicev, saj je le v izmenjavi različnih mnenj napredek in razvoj prihodnosti. Zato v okviru razstave Seme - vir življenja povezujemo mlade, ki nam pridelujejo hrano, z mladimi fotografi, ki so v objektiv ujeli otipljivo zasidrane zgodbe semen v resničnosti, a osvobojene konvencionalnosti.