Thomasu gozd pomeni zelo pomemben naraven vir, ki je del njegovega projekta z obnovljivo energijo biomase sonca in vode. Na svoji kmetiji 700 m nad morjem, ima poleg gozda tudi 40 krav in biološko prirejo mleka. Njegov načrt je, da z obnovljivo energijo oskrbuje tudi lokalno skupnost, podnebne spremembe namreč že vplivajo na njegovo gospodarjenje na kmetiji.