Evropski projekt TV Slovenija Young Village Folk, ki spodbuja mlade, da si z inovativnimi idejami odpirajo nova delovna mesta v pridelavi hrane, je v okviru zaključnega dogodka, v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj - programom Šolski ekovrtovi, z otroki iz vrtca, učenci, dijaki in mladimi kmeti zasejal idejo o .

Mestni zgodovinski vrt, kjer po principu permakulture lahko zasadite tudi svoj lonček, najdete na Šujici, ob avtocesti nasproti starega gradu Bokalce.